17 November 2023

ఇస్లాం పరిపూర్ణమైన ధర్మం.

 ఇస్లాం యొక్క సారాంశాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అంటే మానవత్వం యొక్క సారాంశాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. ఇస్లాం సమతుల్య జీవన విధానానికి దారితీసే సంపూర్ణమైన మరియు సమగ్రమైన జీవన విధానం. ఇస్లాం మనిషికి నాగరికతను, ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. ఇస్లామిక్ సూత్రాలు మరియు బోధనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవుని వ్యక్తిగత, కుటుంబ, సామాజిక మరియు అంతర్జాతీయ సమస్యల నివారణకు వాస్తవిక, న్యాయమైన మరియు పరిష్కారాలను అందించగలవు.

ఇస్లాం వ్యక్తి, అభివృద్ధికి, ఎదుగుదలకు    మార్గనిర్దేశం చేసే సూత్రాలను అందిస్తుంది. ఇస్లాం వ్యక్తి  వ్యక్తిత్వ సామర్థ్యాన్ని సరైన దిశలో నడిపించుతుంది.  

మానవ కార్యకలాపాల యొక్క మొత్తం శ్రేణికి మార్గనిర్దేశం చేయగల సామర్థ్యం ఇస్లాంకు కలదు. ఆధ్యాత్మిక మరియు లౌకిక జీవితాన్ని ఇస్లాం సంబంధం లేని వేరు వేరు అస్తిత్వాలుగా చూపదు.

ఇస్లాం మానవ జీవితం యొక్క అన్ని కోణాలను ఏకం చేస్తుంది.. వివిధ శారీరక వ్యవస్థలు కలిసి మొత్తం మానవుడిని ఏర్పరుస్తాయి. ఇస్లాం మానవ సమాజంలోని అన్ని భాగాలకు సంతృప్తి మరియు సామరస్యాన్ని అందించడానికి అన్ని కోణాలను ఏకం చేసే చట్టపరమైన ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లను సూచిస్తుంది. అల్లాహ్ యొక్క ఆరాధనను విస్తృతమైన మరియు అత్యంత సంపూర్ణమైన అర్థంలో ప్రోత్సహించే ఏకైక ధర్మం ఇస్లాం.

ఉదాహరణకు, ముస్లింలు ప్రతి సంవత్సరం, ఒక నెల (అంటే, రంజాన్) భక్తి మరియు స్వీయ-క్రమశిక్షణను పొందేందుకు మరియు ఆకలితో అలమటిస్తున్న లేదా ఆకలితో ఉన్న ఇతరుల అవసరాలు మరియు సమస్యలపై అవగాహన పెంపొందించుకోవాలని ఇస్లాం బోధిస్తుంది.

ఇస్లాంలో చాలా ముఖ్యమైన సార్వత్రిక భావన "ఉమ్మా" (దేశం). జాతి, రంగు లేదా లింగంతో సంబంధం లేకుండా ప్రజలందరినీ ఏకం చేస్తుంది.

·       "మానవులంతా ఒకే సముదాయంగా ఉండేవారు. వారు విభేది౦చుకోవటం వల్ల దేవుడు ప్రవక్తలను శుభవార్త వినిపించేవారిగా, భయపెట్టేవారుగా చేసి పంపాడు. ప్రజలు  విభేది౦చుకొంటున్న విషయాలపై తీర్పు చేయటానికి, వారి వెంట సత్యబద్దమైన గ్రంధాన్ని అవతరి౦పజేసాడు.  విభేదాలు సృష్టించిన వారు మరెవరో కాదు, సత్యం ప్రసాది౦చబడినవారే, తమ వద్దకు స్పషష్టమైన మార్గదర్శక సూచనలు ఇచ్చిన మీదటే వారు పరస్పరం పంతాలకు పోయి తలోదారి పట్టారు. అయితే దేవుడు తన అనుజ్ఞతో వారు విభేదించుకుంటున్న విషయం లో విశ్వాసులకు సత్యం వైపు దర్సకత్వం వహించాడు. దేవుడు తానూ కోరిన వారికి రుజు మార్గం వైపు దర్సకత్వం వహిస్తాడు.." -

[దివ్య ఖురాన్ 2:213]

ఉమ్మా అనేది ప్రభుత్వం, సానుకూలత, నీతి మరియు జ్ఞానం యొక్క డొమైన్. ఇస్లాం యొక్క ఉమ్మా అనేది వివిధ మత విశ్వాసాలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ వ్యక్తులను ఏకీకృతం చేయడానికి అనుమతించే ఒక యంత్రాంగం. ఇది న్యాయం మరియు శాంతి యొక్క అన్నింటినీ కలిగి ఉన్న తత్వశాస్త్రం. ఇది స్వేచ్ఛా ఆలోచన మరియు వ్యక్తులను-వ్యక్తులు లేదా వ్యక్తుల సమూహాలను-సత్యం వైపు పిలుచుకునే హక్కుకు మద్దతు ఇచ్చేవారిని అంగీకరిస్తుంది.

ఇస్లాం అనేది జీవితంలోని ప్రతి అంశంలోనూ అనుసరించాల్సిన జీవనశైలి. తాము నిలబెట్టుకోని సద్గుణాల గురించి గొప్పగా చెప్పుకునే వారిని అల్లాహ్ అసహ్యించుకుంటాడనే విషయాన్ని ఈ కపటవాదులు మరచిపోయినట్లున్నారు. అల్లా దృష్టిలో, ఒక వ్యక్తి యొక్క మాటలు మరియు చర్యలు సరిపోలనప్పుడు అతని ప్రవర్తన అభ్యంతరకరంగా ఉంటుంది.

·       "ఓ విశ్వాసులారా, మీరు చేయనిది ఎందుకు చెబుతారు? మీరు చేయనిది చెప్పడం అల్లాహ్ దృష్టిలో ఎంతో అయిస్టకరమైన విషయం.." [దివ్య ఖురాన్ 61:2-3]

ఇస్లాం సంపూర్ణమైన మరియు సమగ్రమైన జీవన విధానాన్ని అందజేస్తుంది.. ఇస్లాం మనస్సు, ఆత్మ మరియు శరీరంలో సామరస్యాన్ని అద్భుతంగా సృష్టిస్తుంది.

No comments:

Post a Comment