21 October 2021

దివ్య ఖురాన్, ఇస్లాం మరియు మానవ హక్కులు Quran, Islam and human rights

  

 

ఇస్లాంలో మానవ హక్కులు  అల్లాహ్ ద్వారా మంజూరు చేయబడ్డాయి అంతియేకాని వాటిని ఏ రాజు లేదా ఏ శాసనసభ ద్వారా మంజూరు చేయబడలేదు.  రాజులు. నియంతలు లేదా శాసనసభలు మంజూరు చేసిన హక్కులను, వారు కోరుకున్నప్పుడు వారు వాటిని ఇవ్వవచ్చు లేదా వాటిని ఉపసంహరించుకోవచ్చు మరియు వారు ఇష్టపడినప్పుడు వాటిని బహిరంగంగా ఉల్లంఘించవచ్చు. కానీ ఇస్లాంలో మానవ హక్కులు అల్లా ద్వారా ప్రసాదించబడ్డాయి మరియు అల్లాహ్ ఇచ్చిన హక్కులలో ఏదైనా సవరణ లేదా మార్పు చేయడానికి ప్రపంచంలోని ఏ శాసనసభ లేదా భూమిపై ఉన్న ఏ ప్రభుత్వానికైనా హక్కు లేదా అధికారం లేదు. వాటిని రద్దు చేసే లేదా వెనక్కి తీసుకునే హక్కు/అధికారం  ఎవరికీ లేదు.

దివ్య ఖురాన్ లో వివరించిన ప్రధానమైన ప్రాథమిక హక్కు, మానవుడి గా జీవించే మరియు గౌరవింపబడే  హక్కు.

·        అల్లాహ్ పవిత్ర ఖురాన్‌లో ఇలా అంటాడు: ఎవరైనా (ఏ కారణం లేకుండా) ఒక వ్యక్తిని చంపినా అతను మొత్తం మానవాళిని చంపినట్లే ... (5:32).

దివ్య ఖురాన్ ప్రకారం ఎవరైనా మనిషిని హత్య చేసినట్లయితే, అతను మొత్తం మానవ జాతిని చంపినట్లే.

·        పవిత్ర ఖురాన్‌లో మరొక చోట  అల్లాహ్ ఇలా  అంటాడు: “సత్యం తో తప్ప అల్లాహ్ పవిత్రంగా నిర్ణయించిన ఏ ప్రాణాన్ని హతమర్చకండి.” (6:151).

·        అల్లాహ్ ఇంకా ఇలా అన్నాడు: " ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడినవాడు  మొత్తం మానవాళి ప్రాణాలను కాపాడినట్లే" (5:32).

స్వేచ్ఛాయుతమైన వ్యక్తిని బంధించడం, అతడిని బానిసగా చేయడం లేదా బానిసత్వానికి విక్రయించడం అనే పద్ధతిని ఇస్లాం స్పష్టంగా నిషేధించింది.

·        ప్రవక్త (స) ఈ విధంగా అన్నారు: తీర్పు రోజున నేనే వాదినిగా ఉండే మూడు వర్గాల ప్రజలు ఉన్నారు. ఈ మూడింటిలో, స్వేచ్ఛాయుత వ్యక్తిని బానిసలుగా చేసి, ఆపై అతడిని విక్రయించి, ఈ డబ్బును తినేవాడు ”(అల్-బుఖారీ మరియు ఇబ్న్ మజ్జా).

·        చాలా ముఖ్యమైన మరియు విలువైన హక్కు, ఇస్లాం మనిషిగా మానవుడికి  ఇచ్చింది. పవిత్ర ఖురాన్ ఇలా నిర్దేశించింది: "ప్రజల పట్ల మీ ద్వేషం మిమ్మల్ని దూకుడుకు ప్రేరేపించనివ్వవద్దు" (5: 2).

·        "ఏదైనా ఒక వర్గం తో ఉన్న విరోధం మిమ్మల్లి న్యాయవిరుద్దతకు పాల్పడనియరాదు. న్యాయం చేయండి, ఇది దైవభీతికి అత్యంత చేరువైనది. (5:8).  

·        ఈ అంశాన్ని నొక్కిచెప్పడం ద్వారా దివ్య ఖురాన్ మళ్లీ ఇలా చెబుతోంది: "విశ్వసించే ప్రజలారా! న్యాయద్వజవాహాకులుగా నిలబడoడి.(4: 135).

 ముస్లింలు కేవలం సాధారణ మనుషులతోనే కాకుండా వారి శత్రువులతో కూడా ప్రతిచోటా న్యాయం తో వ్యవహరించాలి.

ఇస్లాం రంగు, జాతి లేదా జాతీయతతో సంబంధం లేకుండా మానవుల మధ్య సంపూర్ణ సమానత్వాన్ని గుర్తింస్తుంది.

·        అల్లాహ్ పవిత్ర ఖురాన్‌లో ఇలా పేర్కొన్నాడు: "మానవులారా! మేము మిమ్మల్లి ఒకే పురుషుని నుండి ఒకే స్త్రీ నుంచి  సృజించాము.(49:13)

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మానవులందరూ ఒకరికొకరు సోదరులు. వారందరూ ఒకె తండ్రి మరియు ఒకె తల్లి వారసులు.

·        "తరువాత మీరు ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకొనేందుకు మిమ్మల్లి జాతులుగాను, తెగలుగాను చేసాము. (49:13).

మానవ జాతి యొక్క ఈ విభజన ఒక దేశం తన ఆధిపత్యం గురించి ఇతరులపై గర్వపడటానికి కాదు లేదా ఒక దేశం మరొక దేశాన్ని ధిక్కారం లేదా అవమానంతో వ్యవహరించడం లేదా వారిని నీచంగా మరియు దిగజారిన జాతిగా పరిగణించడం మరియు వారి హక్కులను స్వాధీనం చేసుకోవడం కాదు.

·        "వాస్తవానికి మీలో అందరికంటే ఎక్కువ భయభక్తులు కలవాడే అల్లాహ్ దృష్టిలో ఎక్కువ గౌరవపాత్రుడు.(49:13).

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఒక మనిషి యొక్క ఆధిపత్యం భక్తి మరియు స్వచ్ఛతపై ఆధారపడి ఉంటుంది

·        ప్రవక్త మాటలలో: అరబ్ యేతర వ్యక్తి కంటే అరబ్‌కు ఏ ఆధిపత్యం లేదు, అరబ్ కానివారికి అరబ్ కంటే ఆధిపత్యం లేదు. అలాగే నల్లజాతీయుడి కంటే తెల్లవాడికి ఎలాంటి ఆధిపత్యం లేదు, లేదా నల్లజాతీయుడికి తెల్లవారి కంటే ఆధిపత్యం లేదు. మీరందరూ ఆదాము పిల్లలు, మరియు ఆదాము మట్టి నుండి సృష్టించబడ్డాడు "(అల్-బైహాకీ మరియు అల్-బజ్జాజ్).

ఈ విధంగా ఇస్లాం మొత్తం మానవ జాతికి సమానత్వాన్ని స్థాపించింది. ఇస్లాం ప్రకారం, అల్లాహ్ మనిషికి జన్మహక్కుగా సమానత్వ హక్కును ఇచ్చాడు. అందువల్ల ఏ వ్యక్తి పట్ల అతని చర్మం రంగు, అతని జన్మస్థలం, అతని జాతి లేదా అతను జన్మించిన దేశం ఆధారంగా వివక్ష చూపకూడదు.

ఇస్లాం సోదర భావం  సూచించింది.

·        "సత్కార్యాలలో, అల్లాహ్ భీతితో కూడిన విషయాలలో ఒకరికిఒకరు  తోడ్పతూ ఉండండి. పాపకార్యాలలో, దౌర్జన్యపు పనుల్లలో ఎవరితో సహకరించవద్దు. (5: 2).

దీని అర్థం అతను ఉత్తర ధ్రువంలో లేదా దక్షిణ ధ్రువంలో నివసిస్తున్నా సరే, ఒక గొప్ప మరియు నీతిమంతమైన పనిని చేపట్టే వ్యక్తికి ముస్లింల నుండి మద్దతు మరియు క్రియాశీల సహకారాన్ని ఆశించే హక్కు ఉంది. దీనికి విరుద్ధంగా, దుర్మార్గం మరియు దూకుడు చర్యలకు పాల్పడేవాడు, అతను మన దగ్గరి బంధువు లేదా పొరుగువాడు అయినప్పటికీ, జాతి, దేశం, భాష లేదా జాతీయత పేరిట మన  మద్దతు మరియు సహాయాన్ని ఆశించే  హక్కు లేదు. ముస్లింలు అతనికి సహకరిస్తారని లేదా అతనికి మద్దతు ఇస్తారని ఆశించరాదు. ముస్లింలు అతనికి సహకరించడం అనుమతించబడదు.

·        "మీరు విశ్వసించే వరకు స్వర్గంలో ప్రవేశించరు మరియు మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించే వరకు  నమ్మబడరు. మీరు అలా చేస్తే, మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తారని నేను మీకు ఏదైనా చూపించవచ్చా? మీ మధ్య శాంతిని విస్తరించండి. "

·        సహీహ్ ముస్లిం 54

 

 

No comments:

Post a Comment