13 May 2018

శుక్రవారం – వారం లో ఉత్తమ దినం (Friday – The Best Day of the Week)


శుక్రవారం ముస్లింలకు చాలా ముఖ్యమైన రోజు. వారంలోని ఇతర రోజు కంటే ఇది చాలా ప్రధానమైనది మరియు మరింత ఉపయోగకరమైనది. ఇది సామూహిక  ప్రార్ధనలకు గాను ముస్లింలు సమావేశమయ్యే రోజు. ప్రార్థన ముందు ముస్లింలు ఇస్లాం మరియు అల్లాహ్ గురించిన  విలువైన జ్ఞానం కల ఉపన్యాసం వింటారు. ఇది అల్లాహ్ దీవించిన రోజు మరియు  వారం లో అత్యంత శుభకరమైన రోజు. 
విశ్వాసి యొక్క జీవితం ప్రార్థనలు మరియు  ఆరాధనలతో నిండినది.  అల్లాహ్ ను ఆరాధించడానికి ఒక ప్రత్యేక స్థలం లేదా ఒక ప్రత్యేక సమయం లేనప్పటికీ, మరింత మెరుగైన క్షణాలు, రోజులు లేదా సమయాలు ఉన్నాయి వాటిలో  శుక్రవారం ఒకటి.
 
ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) ప్రకారం , "దేవుని దృష్టిలో ఉత్తమ రోజు మరియు  సామూహిక  ప్రార్ధనలకు ఉద్దేశించిన రోజు  శుక్రవారం”. – బైహాకి  Bayhaqi.
ఇస్లాం లో అత్యంత ప్రధానమైన విధులలో సాముహిక   ప్రార్ధనలు (పురుషులు కోసం విధిగా) ఒకటి. ముస్లింలు ఒకే దేవుణ్ణి ఆరాదించేందుకు  తమ విశ్వాసాన్ని, భక్తిని ప్రకటించడానికి భుజం మరియు భుజం కలిపి నిలబడే సమయం ఇదే.
విశ్వాసులారా! శుక్రవారం ప్రార్థనకు పిలుపునిచ్చినప్పుడు, అల్లాహ్ సంస్మరణ వైపునకు పరుగెత్తoడి; క్రయవిక్రయాలను వదిలి పెట్టండి. మీరు గ్రహించగలిగితే, ఇదే మీకు అత్యంత శ్రేయస్కరమైనది.  "(దివ్య ఖుర్ఆన్ 62: 9)

అనేక ముస్లిం దేశాలలో శుక్రవారం వారపు సెలవు దినం, అది కొన్నిసార్లు గురువారం లేదా శనివారంతో కలిపి ఉంటుంది. అయితే సాముహిక  ప్రార్థన సమయంలో మినహా వ్యాపారాలు తప్పనిసరిగా మూసివేయబడవు. పాశ్చాత్య దేశాలలో చాలామంది ముస్లింలు ప్రార్ధన సమయములో వారి భోజన విరామము తీసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తారు,.

ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) ప్రకారం తన అనుచరులకు "ఐదు రోజువారీ ప్రార్ధనలు మరియు ఒక శుక్రవారం ప్రార్ధన నుండి, మరుసటి ప్రార్ధన వరకు ఒక పెద్ద పాపం మినహా చిన్న చిన్న  పాపాలు మన్నిoచ బడుతాయి” అని చెప్పారు. -ముస్లిం

ఒక ముస్లిం, పని, అధ్యయనం లేదా ఇతర ప్రాపంచిక విషయాల వలన శుక్రవారం ప్రార్థనను నిర్లక్ష్యం చేయరాదు.  విశ్వాసి వరుసగా మూడుసార్లు శుక్రవారం ప్రార్ధనను, సరైన కారణం లేకుండా విస్మరించిన, అతను సత్యమార్గం నుండి దూరం అవుతాడు.

పురుషులు మాత్రమే శుక్రవారం సాముహిక ప్రార్ధనకు తప్పనిసరిగా హాజరు కావాల్సి ఉండగా  పురుషులు, మహిళలు, పిల్లల కొరకు ఈరోజు అనేక సిఫార్సు చేయబడిన విధులు ఉన్నాయి. విధులలో స్నానం చేయటం మరియు శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి, అల్లాహ్ కొరకు అనేక ప్రార్థనలు చేయడం  ప్రవక్త ముహమ్మద్(స) కొరకు  దీవెనలు పంపడం మరియు 'The Cave' అల్ కహఫ్ (ఖురాన్ యొక్క చాప్టర్ 18) పారాయణం  ఉన్నాయి.
ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స)ప్రకారం  "శుక్రవారం కంటే శుభకరమైన రోజు లేదు. అందులో అల్లాహ్ కు  తప్ప ఎవరికీ ప్రార్థన చేయబడని మరియు  అల్లాహ్ మాత్రమే విశ్వాసి  ప్రార్థన వినే ఒక గంట ఉంది. "[తిర్మిజి]

"శుక్రవారం పన్నెండు గంటలు కలిగి ఉంటుంది, వీటిలో ఒకటి నమ్మినవారి ప్రార్థనలు మంజూరు చేయబడే గంట, గంట అస్ర్ తర్వాత చివరి గంటగా ఉంటుంది.  -[అబూ దావూద్]

""ఎవరైతే శుక్రవారం 'The Cave' అల్ కహఫ్ (ఖురాన్ యొక్క చాప్టర్ 18) పారాయణం చేస్తారో వారికి అల్లాహ్  తరువాతి శుక్రవారం వరకు వెలుగును ఇస్తాడు." -(Bayhaqiబైహాకి)
" మంచి రోజు శుక్రవారం. ఇది ఆదం సృష్టించబడిన రోజు, ఆదం స్వర్గపు తోటలో  ప్రవేశించిన రోజు, అతను దాని నుండి బహిష్కరించబడిన రోజు మరియు మరణించిన రోజు కూడా ఉంది. ఆ రోజు పునరుత్థానo కూడా  జరుగుతుంది. "[సహి ముస్లిం, తిర్మిజి, అబూ దావూద్  ]

శుక్రవారం నాడు ఖుర్ఆన్ లోని  గొప్ప ఆయత్ ప్రకటించబడినది..
"
నాడు , నేను  మీ ధర్మాన్ని మీ కొరకు పరిపూర్ణం చేసాను. మీ కొరకు ఇస్లాంను మీ ధర్మంగా అంగీకరించాను.  " (దివ్య ఖుర్ఆన్ 5: 3)

రెండవ కలిఫా  ఒమర్ జీవితం నుండి వచ్చిన ఒక కథ శుక్రవారం ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తుంది. యూదుల నుండి బాగా చదువుకొన్న ఒక వ్యక్తి ఒమర్ ఇబ్న్ అల్ ఖట్టబ్తో ఇలా అన్నాడు: "ఖుర్ఆన్ లో మీరు ఒక నిర్దిష్ట ఆయత్ చదివారు; వచనం మాకు వెల్లడి అయినట్లయితే, మేము రోజును ప్రతి సంవత్సరం వేడుకగా జరుపుకుంటాము "
అప్పుడు  ఒమర్ అడిగాడు." ఆయత్ అది? "అని అడిగాడు," నాడు, నేను  మీ ధర్మాన్ని మీ కొరకు పరిపూర్ణం చేసాను. మీ కొరకు ఇస్లాంను మీ ధర్మంగా అంగీకరించాను ".
 ఒమర్ అప్పుడు ఇలా అన్నారు, "నిశ్చయంగా, రోజు మరియు ఆయత్ వెల్లడి అయిన ప్రదేశం నేను గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ఇప్పటికే మాకు డబుల్ వేడుక. మొదటిది శుక్రవారం అందరు ముస్లింలకు ఈద్ (ఉత్సవం) మరియు రెండోది, ఇది అరాఫత్ యొక్క రోజు - హజ్ యాత్ర యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన రోజు. "ఒమర్ ఇంకా ఇలా అన్నారు.  అస్ర్ తరువాత  ముహమ్మద్ తన ఒంటె మీద కూర్చొని ఉoడగా ఈ ఆయత్ అవతరించినది.  .
శుక్రవారం ఒక ప్రత్యేకమైన  రోజు; రోజున జరిగే సాముహిక ప్రార్థన విశ్వాసి  జీవితంలో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. ఇది అందరు ఇస్లామిక్ విద్వాంసులు అంగీకరించిన విషయం. పదమూడవ శతాబ్దపు ఇస్లామిక్ విద్వాంసుడు ఇబ్నె తైమియా ఇలా అన్నారు: " ఇస్లామిక్ పండితుల ఏకాభిప్రాయం ప్రకారం వారం యొక్క అత్యంత అద్భుతమైన రోజు శుక్రవారం  " [Majmu’ah Fatawa మజ్ముః ఫత్వా ] మరియు అతని విద్యార్ధి ఇబ్న్యుల్-క్వేయిమ్ తన పుస్తకం జాద్ అల్-మఆద్” లో శుక్రవారం యొక్క 32 ప్రత్యేక లక్షణాలను ప్రస్తావించారు.
ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) ఇలా అన్నారు, "ఇది నిజంగా ముస్లింలకు సూచించిన ఈద్ రోజు (వేడుక రోజు)" [ఇబ్న్ మాజా].
శుక్రవారం విశ్వాసులు తమకు అల్లాహ్ పంపే ఆశీర్వాదాల ప్రయోజనాన్ని నమ్మిన జ్ఞానవంతులై ఉంటారు. ఇది సాముహిక  రోజు, వేడుక రోజు మరియు ధ్యానం మరియు ప్రార్థన యొక్క రోజు.

No comments:

Post a Comment