18 June 2014

రంజాన్ మాస ప్రాధాన్యతప్రపంచ వ్యాప్తంగాఉన్న  సుమారు 160 కోట్ల మంది ముస్లింలు 'చాంద్రమాన కేలండర్' ను అనుసరిస్తారు. చాంద్రమానాన్ని అనుసరించే ఇస్లామీయ కేలండర్ తొమ్మిదవ నెల 'రంజాన్', రమదన్(అరబ్బీ) రమాదాన్(పర్షియన్) రంజాన్ (ఉర్దూ) రమజాన్(టర్కిష్). రమదన్ అనే పదం అరబ్బీ పదము  రమీద లేదా ఆర్-రమద్ నుంచి ఆవిర్బవించినది. రమదన్ ఆనగా విపరీతమైన వేడి లేదా పొడితనం అని అర్ధం
రంజాన్ మాసమును ముస్లింలు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. దానికి ప్రధానమైన కారణం ' దివ్య ఖురాన్' గ్రంథం ఈ మాసంలో అవిర్భవించడమే! ఇది ఎంతో శుభప్రదమైన నెల. రంజాన్‌ మాసం సత్కార్యాల పుణ్యమాసము అనగా బరకత్‌ మాసము. క్రమశిక్షణ, దాతృత్వం, ధార్మిక చింతనల కలయికే ' రంజాన్ మాసం. రంజాన్ మాసంలో పసిపిల్లలనుంచి పెద్దవారి వరకు హృదయాలు పవిత్ర భావనతో నిండిపోతాయి.
“రంజాన్ మాసం నరక జ్వాలల నుండి మానవునకు విముక్తి కలిగించే  విశిష్టత కలిగిన మాసం!”- తిర్మిజి.
“రంజాన్ నెల అంతా స్వర్గ ద్వారాలు తెరవబడిఉంటాయని,నరక ద్వారాలు ఈ నెల అంతా మూయబడిఉంటాయి మరియు దుష్ట శక్తులకు సంకెళ్ళు పడతాయని  ప్రవక్త (స) పేర్కొన్నారు”.-సహీ బుఖారి.అల్లాహ్ చేత అశ్విరదింపబడిన ఈ నెలలో, తన దాసుల ఆరాధనలకు, సత్కర్యాలకు  ఎన్నో రేట్ల ప్రతిఫలం అల్లాహ్ ఇస్తానంటున్నాడు. రంజాన్ నెల అంతా పవిత్ర కార్యక్రమాలతో జరుగుతుంది.మానవులను ప్రలోభపరిచే దుష్ట శక్తులకు ఈ నెలలో సంకేళ్లు పడును. పవిత్ర ఆరాధనలకు ధార్మిక చింతనకూ, దైవభీతికి, క్రమశిక్షణకూ, దాతృత్వానికి రంజాన్ నెల ఆలవాలం అవుతుంది . ఈ నెలలో ముస్లింలు దురలవాట్లకు, చెడుకు దూరంగా వుండడం, ఆత్మసమ్మానం మరియు హుందాగా జీవించడం చేస్తారు. ప్రార్ధనలు, ఖురాన్ పారాయణం తో  ఈ నెల అంతా గడుపుదురు.

ఖురాన్ ప్రకారం రంజాన్ నెలలో విధిగా అచరించవలసిన నియమం ' ఉపవాసవ్రతం' . ఈ ఉపవాసంను పార్సీ భాషలో ' రోజా ' అని అంటారు. అరబ్బీ భాషలో సౌమ్ అని పిలుస్తారు. రంజాన్ మాసంలో ఉపవాసదీక్షలను పూర్తినెలరోజుల పాటు పాటించడం అనేది వయోజనులైన స్త్రీపురుషులందరికీ విధిగా నిర్ణయించబడింది. ఉపవాసదీక్ష పాటించేవారు అబద్ధం ఆడకుండా, పరనిందకు పాల్పడకుండా గడపడంతో పాటూ, శారీరక, మానసిక వాంఛలకు దూరంగా, నిగ్రహంతో వుంటూ ఆసాంతం దైవచింతనతో గడుపుతూ వుంటారు. ఉపవాస దీక్ష లక్ష్యం మనిషిలో దైవభీతి, దేవుడిపట్ల నమ్మకం మొదలైన మహత్తరమైన సుగుణాలను పెంపొందింపజేయటం గా భావించ వచ్చు. దీనిని ఖురాన్ తఖ్వా' అని అంటుంది. రోజా ను నిష్టనియమాలతో కూడుకున్న జీవన విధానం గా వివరించవచ్చును.

సాధారణంగా ముస్లింలు ప్రతిరోజూ ఐదుసార్లు నమాజు చేయడం అందరికీ తెలిసిందే! వీటికి తోడు రంజాన్ నెలలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు (తారావిహ) జరుపుతారు ఈ నెలలో తరవిహ్ నమాజ్ పాటించాలని ఆదేశించబడినది. నెలలో సాయం సంధ్యవేళలో (ఇషా) ఫర్జ్ నమాజ్ తర్వాత అదనంగా ఇరవై రకాత్ ' తరావీహ్నమాజ్ చేస్తారు. ఇది నెలంతా నిర్వహిస్తారు.
రంజాన్ నెలలో పిత్రా దానాలు ఇవ్వాలని ఆదేశించబడినది. ఫిత్రా అనే పదానికి అర్థం  తనతోపాటు ఇతరులకు సంతోషాన్నివ్వడం. ఫిత్రా పేదలకు ధనరూపంలోగానీ వేరేదైనా రూపములో గాని   ఇవ్వాలి.  ఉపవాసవ్రతాలు విజయవంతంగా ముగిసినందులకు దేవుడి పట్ల కృతజ్ఞతగా పేదలకు ఫిత్రాదానం విధిగా అందజేస్తారు. ఫిత్రా దానం వలన సర్వపాపాలు హరించబడి, పుణ్యం దక్కుతుందనే నమ్మకం వుంది.

 ‘హృదయంలో కలిగే చెడు తలంపులు, ఆలోచనలు, నోటినుంచి వెలువడే అసత్యాలు, పనికిమాలిన మాటలు వంటి పొరపాట్లు అన్నీ ఫిత్రాదానం వల్ల క్షమించబడతాయి అని మహమ్మద్ ప్రవక్త (స) అన్నారని అబ్దుల్లా బిన్ మసూద్ తెలిపారు.

రంజాన్ నెలలో మరొక విశేషం అత్యధిక దానధర్మాలు చేయడం. సంపాదనాపరులైనవారు , సంపన్నులైనవారు రంజాన్ నెలలో జకాత్ ' అచరించాలని ఖురాన్ బోధిస్తోంది. ఆస్తిలో నుంచి నిర్ణీత మొత్తంను పేదలకు దానం చేయడాన్ని ' జకాత్' అని అంటారు జకాత్ ను పేదల ఆర్థిక హక్కుగా పేర్కొంటారు. 'జకాత్' కు రంజాన్ నెలలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత వుంది.
వెయ్యి రాత్రులకన్నా శ్రేష్టమైన ఒక రాత్రి లైలతుల్ ఖద్ర్ ఈ మాసంలోనే ఉంది.రంజాన్ నెలలోని 27వ తేదీన షబ్-ఎ-ఖద్ర్ ' జరుపుకుంటారు. దివ్యఖురాన్ రోజునే  అవతరించిందని భావించే ముస్లిం సోదరులు రోజు రాత్రి జాగరణ చేసి ప్రార్థనలు చేస్తూ గడుపుతారు. రాత్రి భక్తితో కఠోరదీక్షతో ప్రార్థనలు చేసేవారికి 83 సంవత్సరాల పాటు ప్రార్థనలు చేసిన ఫలం దక్కుతుందనే నమ్మకం వుంది. రాత్రి చేసే ప్రార్థనల వల్ల సర్వపాపాలు తొలగిపోతాయని భావిస్తారు.
 ఆ ఘనమైన రాత్రి వెయ్యి నెలలకంటే కూడా ఎంతో శ్రేష్టమైనది” –దివ్య ఖురాన్ 97:3
సృష్టికర్త సాన్నిధ్యాన్ని పొందటానికి,ఆయన ప్రసన్నతను చూరగొనడానికి ఉద్దేశించబడిన ఇతేకాఫ్(మౌన వ్రతం) కూడా రమజాన్ నెలలోనే ఉంది. రంజాన్ నెల 21 రోజు నుంచి దీనిని పాటిస్తారు.' . 'ఏతెకాఫ్ ' అంటే ఒకరకమైన తపోనిష్ట. దీనిని పాటించే వారు మసీదులోనే ఒక ప్రక్క డేరాలా ఒక తెరను కట్టుకుని అక్కడ దైవధ్యానం, ప్రార్థనలు, ఖురాన్ పారాయణం చేయడంలో నిమగ్నమయివుంటారు.
మనిషి సత్ర్పవర్తన దిశలో సాగడానికి మహమ్మద్ ప్రవక్త బోధించిన మార్గాన్ని ' రంజాన్' సుగమం చేస్తుంది. కనుక ఇది నిస్సందేహంగా అపారమైన వరాలను పొందే నెల అని చెప్పవచ్చును.
'రంజాన్'నెల లో జరిగిన ముఖ్య మైన సంఘటనలు:
'రంజాన్'నెల
2వ దినం              : తోరాహ్ గ్రంధము ప్రవక్త మూసా కు అందించబడిన రోజు
10వ దినం             : ప్రవక్త (స) సతీమణి, మాతృశ్రీ  ఖడిజా బీబీ మరణించినారు.
                          : “యామ్ కిప్పూర్ యుద్ధం”- అరబ్-ఇజ్రాయిల్ దేశాల మద్య పోరాటం                                    ప్రారంభమయిన దినం
12వ దినం             : ఇంజీల్ గ్రంధము ప్రవక్త ఈసాకు అందించబడినది.
15వ దినం             : ప్రవక్త (స) మనుమలు హాసన్ ఇబ్న్ అలీ పుట్టినరోజు.
                          : “బక్లవ అలయి” ఉత్సవ దినము  -ఒట్టోమన్ టర్కీ సుల్తాన్                                          నిజ అంగరక్షకులైన జనిస్సరీస్ కు ఉత్సవ పూర్వకముగా బక్లవా ట్రే                        అందించబడిన దినము.
17వ దినం:            : ప్రవక్త (స) సతీమణి,విశ్వాసుల  మాత ఆయెషా బింతే అబు బకర్
                            పరమపదించిన రోజు.   
                          : బద్ర్ యుద్దంలో ముస్లింలు విజయం పొందిన దినము.
18వ దినం:            : జబూర్ గ్రందము దావూద్ ప్రవక్తకు అందచేయబడిన దినము.
19వ దినం:            : అలీ బిన్ అబు తాలిబ్ తలపై కత్తి దెబ్బ తగిలిన రోజు
20 వ దినం:           : మక్కా పై ముస్లింలు అంతిమ విజయము పొందిన దినం
21 వ దినం:           : తలపై కత్తి దెబ్బ తగిలిన  పలితముగా అలీ బిన్ అబు తాలిబ్                                        మరణించిన దినం.
27వ దినం             : షబ్--ఖద్ర్ రంజాన్ నెలలోని 27 తేదీన షబ్-ఎ-ఖద్ర్ '                                             జరుపుకుంటారు. దివ్యఖురాన్ రోజుకే అవతరించిందని భావించే                                    ముస్లిం సోదరులు రోజు రాత్రి జాగరణ చేసి ప్రార్థనలు చేస్తూ                                            గడుపుతారు.  రాత్రి చేసే ప్రార్థనల వల్ల సర్వపాపాలు                                                  తొలగిపోతాయని                                భావిస్తారు.
మొత్తం రంజాన్ మాసం : రంజాన్‌ మాసం మొత్తం పరమ పవిత్రమైందని,                                                                  శుభప్రదమైనది అని ప్రవక్త (స) అన్నారు.
15 June 2014

ఇస్లాం లో సమయపాలన లేదా సమయ నిర్వహణ(Time Management)


వివిధ రకాల నైపుణ్యాలు,ఉపకరణాలు ,పద్దతులను ఉపయోగించుకొని నిర్ణీత సమయములో నిర్దేశిత లక్ష్యాలు,పనులను సాదించుటను టైమ్ మేనేజ్మెంట్ లేదా సమయ పాలన లేదా సమయ  నిర్వహణ అని అనవచ్చును . ఇందులో ప్రణాళిక,కేటాయింపు,లక్ష్యాలను నిర్దేశించడం, దత్తత, గడిపిన సమయ విశ్లేషణ,పర్యవేక్షణ, నిర్వహణ, కార్యాచరణ మరియు ప్రాధాన్యత మొదలను అనేక అంశాలు చెరిఉండును. సమయానుగుణముగా టైమ్ మేనేజ్మెంట్ (సమయపాలన/నిర్వహణ) పదం విస్తృతము అయినది అందులో వ్యాపార మరియు పనికి సంబంధించిన వాటి తో పాటు వ్యక్తిగత వ్యవహారాలు కూడా చేరినవి.  ప్రాసెస్,ఉపకరణాలు ,టెక్నిక్ లు మరియు పద్దతుల సమాహారం గా టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ను వివరించవచ్చును.
ఆధునిక కాలములో టైమ్ మేనేజ్మెంట్ (సమయ పాలన/నిర్వహణ) ప్రాధాన్యత భాగా పెరిగి పోయినది.   సమయ పాలన /నిర్వహణ సరిగా ఉన్న మనము దేనినైనా సాదించవచ్చును. సాధారణం గా మనమందరం సమయ పాలన/నిర్వహణ ప్రాధాన్యత గురించి వింటూనే ఉంటాము మరియు సమయాన్ని  సరిగా నిర్వహించలేకపోయినందుకు ఇతరుల అబ్యoతరాలను వింటూనే ఉంటాము కానీ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ను (సమయ పాలన/నిర్వహణను) ఏ విధంగా సరిగా పాటించవలయునో అర్ధం చేసుకోలేము. ఇందులకు గాను  ముందు మనకు సమయ నిర్వహణ గురించి తెలియాలి. మనకున్న సమయములో ప్రణాళిక ద్వారా పనులను చక్కబెట్టుటను టైమ్ మేనేజ్మెంట్ (సమయ పాలన/నిర్వహణ) అని అనవచ్చును.
దివ్య ఖురాన్ 103 :1-3 లో “కాలం సాక్షి గా! నిస్సందేహంగా మానవుడు పెద్ద నష్టానికి గురి అయిఉన్నాడు.విశ్వసించి సత్కర్యాలు చేస్తూండే వారు, ఒకరికొకరు సత్యోపదేశం,సహాన బోధ చేసుకొనేవారు తప్ప” అని అల్లాహ్ పలుకుతారు  . దివ్య ఖురాన్ లో అల్లాహ్ పలికే ప్రతి మాటకు విలువ ఉంటుంది.ఇక్కడ కాలం అంటే త్వరగా,వేగంగా గడిచే పోయే సమయాన్ని తెలుపుతుంది. అల్లాహ్ అందు నమ్మక ఉంచక, మంచి పనులు నెరవేర్చక, సత్యమును పలుకక,ఇతరులపట్ల సహనం వహించని వారు తప్పనిసరిగా నష్టపోయేదరు అని తెలుస్తుంది. 
దివ్య ఖురాన్ 9:111 లో “ యధార్ధం ఏమిటంటే, విశ్వాసులనుండి అల్లాహ్ వారి ప్రాణాలను, వారి సంపదలను స్వర్గానికి బదులుగా కొన్నాడు.” దీని ప్రకారం ఈ లోకం లో మన సమయాన్ని అల్లాహ్ కొన్నారు కాబట్టి మనం  అల్లాహ్ ఆజ్ఞాలకు అనుగుణముగా మన సమయాన్ని సరిగా  వినియోగించాలి..
దివ్య ఖురాన్ 94:7 లో”విరామం లబించినపుడు ఆరాధనలో నిమగ్నుడవైపో” అని అల్లాహ్ అంటాడు. విరామం అనగా ప్రాపంచిక పనులనుండి విరామం లబించుట. విరామం లబించినపుడు అల్లాహ్ ఆరాధనలో మునిగిపోవలే. ప్రవక్త(స) కూడా అన్నీ పనులనుండి విరామం లబించిన తరువాత ఆరాధనలో మునిగిపోమన్నారు. కాబట్టి మన విరామ సమయాన్ని అల్లాహ్ ఆరాధనా లో గడుపుట మంచి పని. దీనిని బట్టి  ఇస్లాం సమయానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందో తెలుస్తుంది.  
దివ్య ఖురాన్ 23:3 లో “విశ్వాసులు వినమ్రతను పాటిస్తారు,వ్యర్ధ విషయాల జోలికి పోరు.” అని అల్లాహ్ అంటారు. కాలాన్ని వ్యర్ధం చేస్తూ ఉపయోగం లేని పనులనుచేయుటను  అల్లాహ్ ఇష్టపడరు. తన విధులను/భాద్యతలను  ఎరిగినవాడే నిజమైన విశ్వాసి. మానవుడు తన కున్న పరిమిత సమయాన్ని  సద్వినియోగం చేయవలే.  సమయాని దుర్వినియోగం చేయక ప్రతి క్షణాన్నిసద్వినియోగం చేస్తూ ప్రయోజనాన్ని ఇచ్చే ఉపయోగకరమైన పనులను చేయవలయును. 
టైమ్ మేనేజ్మెంట్ (సమయపాలన/ నిర్వహణ)కు సరియైన  ఉదాహరణ మానవ మహోపకారి,విశ్వ నాయకుడు ప్రవక్త(స) జీవితము. ఆయన  తన 23సంవత్సరాల ప్రవక్త (స)జీవితంలో అరేబియా లోని  ప్రజలను, సమాజాన్ని బహుదేవతారాధన నుండి,విగ్రహారాధననుండి ఏకేశ్వరోపాసనకు మార్చినారు. బిన్న తెగల మద్య యుద్దాలను రూపుమాపి రక్తపాతాన్ని అరికట్టినారు అరబ్బుల మద్య సమైక్యతను సాదించి అనాగరిక ప్రజలను అత్యున్నత నైతిక విలువలు పాటించే వారుగా రూపొందించినారు. ఆజ్ఞానాంధకారం లో ఉన్నవారిని వెలుగు లోనికి తెచ్చి జ్ఞానాశక్తులైన అబివృద్ధి చెందిన నాగరికులుగా మార్చినారు. ఇస్లాం ను వ్యాప్తిచేసి , ఇస్లామిక్ రాజ్యం ను స్థాపించి అత్యున్నత నైతిక సూత్రాలను,సామాజిక రాజకీయ సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టినారు. టైమ్ మేనేజ్మెంట్ (సమయపాలన/నిర్వహణ) కు ఇంతకన్నా మంచి ఉదాహరణ మరొకటి దొరకదు, ఒక్క రెండు దశాబ్ధాల కాలంలోనే ఇవి అన్నీ సాదించినారు
ప్రవక్త (స)  “అంతిమదినాన (day of judgment) సేవకుని పాదము   క్రింది నాలుగు ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పనిదే ముందుకు నడువదు అని అన్నారు. అవి 1). తన జీవితాన్ని ఏవిధంగా గడిపినాడు2). తన జ్ఞానముపై ఏవిధంగా ప్రవర్తించినాడు 3).ఏవిధంగా తన సంపదను సంపాదించినాడు మరియు దానిని ఏవిధంగా ఖర్చు పెట్టినాడు 4). ఏవిధంగా తన శరీరాన్ని ఖర్చు పెట్టినాడు.”-తిర్మిజీ. పై ప్రశ్నలను పరిశీలించిన ఇస్లాం లో సమయ నిర్వహణ ఏవిధంగా పాటించవలయునోఅవగతమవుతున్నది . అంతిమదినాన అల్లాహ్ మనకు ప్రసాదించిన సమయాన్ని  ఏవిధంగా నిర్మాణాత్మకముగా వినియోగించామో వివరించక పోతే మన అడుగులు ముందుకు పడవు అని ఇస్లాం హెచ్చరించుతుంది .ఇస్లాం లో టైమ్ మేనేజ్మెంట్  ముఖ్యమైనది.
“ఆరోగ్యం మరియు విరామ సమయము కలిగి   మంచి పనులు చేయని వారికి ఆశీస్సులు లబించవు.” అని ప్రవక్త(స) అన్నారు.–బుఖారి. ప్రవక్త (స) ఉద్దేశం లో విరామ సమయాన్ని వ్యర్ధపరచరాదు.సమయాన్ని అదృష్టంగా భావించి దానిని సరియైన విధానములో ఉపయోగించిన వారే విజయులు అగుదురు, పరాజితులనుంచి దూరంగా ఉండేదరు. 
వేకువజామునే లేచి జీవనోపాధి కొరకు కార్యములను నిర్వహించవలయును. వేకువజాము అదృష్టాన్ని విజయాన్ని తెచ్చును అని ప్రవక్త శ్రీ అన్నారు.- అల్ తబరాని.
“వేకువజామున లేచిన దేశం అబివృద్ధి చెందును మరియు సైన్యమును వేకువజామునే పంపవలయును.”-అబూ దావూద్.ఉదయం పెందలకడనే లేచి  పని ప్రారంబించుట మంచిది. పెందలకడనే పని ప్రారంబించుట వలన అధిక సమయము లబించి దానిని అనేక ఇతర నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమాలను వినియోగించగాలము .  
ప్రవక్త (స) ఉద్దేశం లో ఐదు కార్యములను ముందు త్వరగా పూర్తి చేయవలయును అవి” 1. మరణమునకు ముందు జీవితమును 2.అనారోగ్యమునకు ముందు ఆరోగ్యమును 3.పనికి ముందు విరామమును 4.ముసలితనమునకు ముందు యవ్వనమును 5.పేదరికానికి ముందు సంపదను.” –అల్-హకీం
అల్లాహ్ మనకు ప్రసాదించిన అనేక దీవెనలలో సమయము ఒకటి . అల్లాహ్ ప్రసాదించిన సమయాన్ని ఉపయోగించుకొని మంచి పనులను నిర్వర్తించి తనకు,సమాజానికి, దేశానికి మంచి పేరు తేవలయును. తన సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేసి, దుష్ట పదాలు మరియు పనుల యందు వినియోగించిన వ్యక్తి నష్టపడును.
ప్రవక్త(స) ప్రకారం “ఏడు విపత్తులను అనగా జ్ఞానమును దెబ్బతీయు ఆకలి, తప్పు దోవ పట్టించే అదృష్టం,ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ తీసే వ్యాధి, ముసలితనము, హఠాత్తుగా మరణము,దజ్జల్ ఆగమనము మొదలగు వాటిని  ఎదుర్కొనక ముందే మానవుడు  మంచి కార్యక్రమములను నిర్వహించవలయును.” తిర్మిజీ –బైహాకీ .  కాబట్టి భవిష్యత్తు లో ఎదురయ్యే ప్రమాదాలను దృష్టి లో పెట్టుకొని సమయాన్ని నష్టపరచకుండా ఎల్లప్పుడు మంచి పనుల యందు నియమగ్నమై ఉండవలయును.
“నమాజ్ విశ్వాసులు నిర్ణీత సమయాలలో విధిగా పాటించవలసిన ధర్మమని అల్లాహ్ అన్నారు”.-దివ్య ఖురాన్4:103. నమాజ్. వ్యక్తి కి సమయపాలనను జ్ఞప్తి చేయును. నమాజ్ చేయు వ్యక్తి తన ప్రాపంచిక కార్యములకు అడ్డురాకుండా సమయ పాలన ప్రణాళికను రూపొందించుకొని నమాజ్ పూర్తి  చేయును . పెండలకదనే నిద్రించుట ద్వారా ఫజ్ర్ నమాజును పూర్తి చేయను . ఈవిధమైన సమయ ప్రణాళికను రూపొందించుకొనుట టైమ్ మేనేజ్మెంట్లో భాగము . వ్యక్తి విబిన్నమైన తన పనులను సరియైన సమయానికి పూర్తి చేయుట వలన టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ను సరిగా నిర్వహించగలడు. రోజుకు ఐదు సార్లు నమాజ్ చేయుట కూడా సరియైన సమయ పాలనకు ఒక ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చును. 
రమదాన్ నెల విశ్వాసులకు ఆద్యాత్మికంగా,శారీరకంగా టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ను   ( సమయపాలన)  నేర్పును.29 లేదా  30 దినముల పాటు ప్రణాళికాబద్ధంగా సరియైన సమయపాలన ను చేస్తూ సహారి.నమాజ్,ఇఫ్తార్.తరావి మొదలగు ఆద్యాత్మిక మరియు ప్రాపంచిక కార్యములను పూర్తి చేయువలయును మరియు సమయము, నిద్ర పై నియంత్రణ సాదించవలయును.    
అల్లాహ్ ప్రసందించిన శుభాలలో సమయ పాలన ఒకటి. ధనమును సంపాదించవచ్చును కానీ గడిచిన సమయాన్ని తిరిగి పొందలేము. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని నిజమైన విశ్వాసి వలె ఇలోకములోను ,పరలోకములోను విజయాన్ని సాదించవలయును. 
మానవుడు సమయాన్ని విశ్లేషించవలే మరియు ఏవిధంగా దానిని సద్వినియోగం చేస్తున్నామో/దుర్వినియోగం చేస్తున్నామో తెలుసుకోవలే. అల్లాహ్ ఇచ్చిన పరిమిత సమయాన్ని అల్లాహ్ సానిద్యం కొరకు మరియు మంచి ధార్మిక కార్యక్రమాల నిర్వహణలో వినియోగించవలయును. నిజమైన విశ్వాసి వలె జీవితంలో సుఖము,శాంతి సాదించుటకు నిర్ణీత ప్రణాళిక ద్వారా సమయ పాలన చేస్తూ తన జీవితాన్ని గడుపవలే.అల్లాహ్ శుభాలకు చేరువ కావలే.  
Also See