29 September 2023

ప్రవక్తలకు పరీక్షలు The tests of Prophets

 


ఇహలోకం కష్టపడే ప్రదేశం మరియు పరలోకం ప్రతిఫలం లేదా శిక్షల ప్రదేశం, పరలోకం విశ్వాసులకు స్వర్గం మరియు అవిశ్వాసులు నరకంతో శిక్షించబడతారు.

స్వర్గం మంచిదే మరియు మంచివారు తప్ప మరెవరూ అందులో ప్రవేశించరు. అల్లాహ్ మంచివాడు మరియు మంచిని తప్ప మరేమీ అంగీకరించడు. కాబట్టి, తన దాసులతో అల్లాహ్ యొక్క మార్గం ఏమిటంటే, వారిని విపత్తులు మరియు కష్టాలతో పరీక్షించడం, తద్వారా విశ్వాసి, అవిశ్వాసి   నుండి వేరుచేయబడతాడు.

అల్లాహ్ చెప్పినట్లుగా “‘మేము నమ్ముతున్నాముఅని చెప్పడం వల్ల వారు ఒంటరిగా మిగిలిపోతారని మరియు పరీక్షించబడరని ప్రజలు అనుకుంటున్నారా?

మీరు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి స్థితి లో అల్లాహ్ విశ్వాసులను ఏమాత్రం ఉండనివ్వడు. అయన పవిత్రులను, అపవిత్రులనుండి తప్పకుండా వేరు చేస్తాడు. అయితే అగోచర విషయాల రహస్యాలను మీకు తెలపడం అల్లాహ్ విధానం కాదు.” [ఆల్ ఇమ్రాన్ 3:179]

 ప్రజలలో అత్యంత కఠినంగా పరీక్షించబడినవారు ప్రవక్తలు. ప్రవక్తలకు ఎదురైన వివిధ రకాల విపత్తులను అల్లాహ్ తన పుస్తకంలో పేర్కొన్నాడు.

మేము మూసా కి దివ్య గ్రంథాన్ని ప్రసాది౦చాము. అతని తరువాత వరుసగా ప్రవక్తలను పంపాము. చివరకు మర్యం కుమారుడైనా ఈసా కు స్పష్టమైన సూచనలు ఇచ్చి పంపాము. పరిశుద్దాత్మ ద్వారా అతనికి సహాయం చేసాము. మీ మనోవా౦చలకు ప్రతికూలంగా ఉన్న దానిని తీసుకోని ఏ ప్రవక్త అయిన మీ వద్దకు  వచ్చినప్పుడు, మీరు అయన పట్ల తలబిరుసుతనం తో ప్రవర్తించారు. కొందరిని తిరస్కరించారు. మరికొందరిని చంపారు.”[అల్-బఖరా 2:87]

ప్రవక్త ఇబ్రహీం (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తన తండ్రి మరియు అతని ప్రజల శత్రుత్వంతో పరీక్షించబడ్డారు మరియు అగ్నిలో పడవేయబడ్డారు.

 "వారు ఇలా అన్నారు: 'అతన్ని అగ్నికి ఆహుతి చేయండి. మీరు ఏదైనా చేయాలనే అనుకొంటే మీ దేవుళ్ళకు సహయకులుగా నిలబడండి. మేము (అల్లాహ్) ఇలా అన్నాము: ఓ అగ్ని! ఇబ్రహీం (అబ్రహం) యెడల చల్లగా, సురక్షితంగా మారిపో!వారు అతనికి అపకారం తలపెట్టారు. అయితే మేము వాళ్ళ ప్రయత్నాన్ని వమ్ము చేసాము.- [అల్-అన్బియా’ 21:68-70]

ఇబ్రహీం (అబ్రహం) తన కొడుకు ఇస్మాయీల్‌ను బలి ఇవ్వమని ఆజ్ఞతో పరీక్షించబడ్డాడు

అల్లాహ్ ఇలా అంటాడు:

 "మరియు, ఇస్మాయీల్‌, ఇబ్రహీం తో నడవడానికి తగినంత వయస్సు వచ్చినప్పుడు, ఇబ్రహీం ఇలా అన్నాడు: 'ఓ నా కుమారుడా! నేను నిన్ను వధిస్తున్నానని కలలో చూశాను (మిమ్మల్ని అల్లాకు బలి అర్పిస్తున్నాను). కాబట్టి, నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావో చూడు!అన్నాడు: ఓ నాన్న! ఇన్ షా అల్లాహ్ (అల్లాహ్ కోరుకుంటే) మీకు ఆజ్ఞాపించిన దానిని చేయండి, మీరు నన్ను సాబిరూన్ (సహనం)గా కనుగొంటారు.

 తరువాత, వారిద్దరూ (అల్లాహ్ చిత్తానికి) సమర్పించుకున్నప్పుడు మరియు ఇబ్రహీం, ఇస్మాయీల్‌ ను  వధ కోసం) సాష్టాంగం చేయించినప్పుడు

మేము ఇబ్రహీంని ఇలా పిలిచాము: ఓ అబ్రాహామా! మీరు కలను నెరవేర్చుకున్నారునిశ్చయంగా, మేము ముహ్సినూన్‌కు(మంచి చేసేవారికి).  ప్రతిఫలమిస్తాము 2:112).

నిశ్చయంగా, అది ఒక స్పష్టమైన పరీక్ష! మరియు మేము అతనిని గొప్ప త్యాగంతో విమోచించాము. -అల్-సఫాత్ 37:102-107]

దైవ మార్గమే ఆదాము తన కష్టార్జితం కోసం ప్రయత్నించిన మార్గం, దాని కోసం నూహ్ ఏడ్చాడు, అల్-ఖలీల్ అగ్నిలో పడవేయబడ్డాడు, ఇస్మాయీల్ బలి ఇవ్వబడ్డాడు మరియు యూసుఫ్ తక్కువ ధరకు విక్రయించబడ్డాడు మరియు సంవత్సరాలు జైలులో ఉన్నాడు., మరియు జకారియాను రంపంతో రెండు ముక్కలు చేశారు, మరియు యాహ్యా వధించబడ్డారు, మరియు అయ్యూబ్ తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యారు, మరియు ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) పేదరికాన్ని మరియు అన్ని రకాల పరీక్షలను ఎదుర్కొన్నారు.

 అల్లాహ్ ప్రవక్తలను రక్షించి, వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లే, అవిశ్వాసులు వారిపై వేధింపులతో తాము  కోరుకున్న విధంగా వారిని పరీక్షిస్తారు. తద్వారా వారు పూర్తి స్థాయిలో ఆయన(అల్లాహ్) గౌరవానికి అర్హమైన స్థాయికి చేరుకుంటారు. అల్లాహ్ తన ప్రవక్తలను వారి ప్రజలతో  హింసించడానికి పరీక్షించడానికి గల కొన్ని కారణాలు:

గొప్ప జ్ఞానం అల్లాహ్ ది మరియు అల్లాహ్ నుండి పరిపూర్ణమైన ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి. అల్లాహ్ తప్ప వేరే దేవుడు లేడు, అల్లాహ్ తప్ప ప్రభువు లేడు. మన తండ్రి ఆదం (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) కథ గురించి ఆలోచించండి మరియు అతనిని (ఆదం) ఎన్నుకోవడం మరియు అల్లాహ్‌కు దగ్గరగా తీసుకురావడం, పశ్చాత్తాపం చెందడం మరియు మార్గనిర్దేశం చేయడం మరియు స్థితిని పెంచడంతో ఆదం పరీక్ష ఎలా ముగిసింది.

అల్లాహ్ తన దాసులను మరియు ఎంపిక చేసిన వారిని పరీక్షించే విషయంలో అల్లాహ్ జ్ఞానం గురించి ఆలోచిస్తే, ఈ పరీక్షలు లేకుండా వారు సాధించలేని అత్యున్నత లక్ష్యాలను సాధించడానికి మరియు అత్యున్నత స్థానాలకు చేరుకోవడానికి అల్లాహ్ వారిని నిర్దేశిస్తాడు. మరియు పరిక్షలు నిజానికి ఒక రకమైన గౌరవం, ఎందుకంటే అవి పరీక్షలుగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, వాస్తవానికి అవి అల్లాహ్ దయ మరియు ఆశీర్వాదాలు మాత్రమె .

28 September 2023

మనం రోజూ ఎందుకు నడవాలి, ఎంత నడవాలి, ఎప్పుడు నడవాలి?

 

 

మన దినచర్యలో నడక ప్రాముఖ్యతను పొందినది. నడక అనేది శారీరకంగా మరియు మానసికంగా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందించే సరళమైన శక్తివంతమైన కార్యకలాపం.

మనం ప్రతిరోజూ ఎందుకు నడవాలి, ఎంత వరకు నడవాలి మరియు ఎప్పుడు నడవాలి? అనేది విశ్లేషిస్తాము.

రోజువారీ నడక యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

1. మెరుగైన కార్డియోవాస్కులర్ హెల్త్

నడక గుండెను బలోపేతం చేస్తుంది. ,రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది మరియు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన హృదయనాళ వ్యవస్థకు దారితీస్తుంది.

2. బరువు నిర్వహణ

నడక. కేలరీలను బర్న్ చేస్తుంది, జీవక్రియను పెంచుతుంది మరియు ఆరోగ్యకరమైన శరీర బరువును నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది.

3. మెరుగైన మానసిక క్షేమం

నడక మానసిక స్థితిని కూడా పెంచుతుంది. ఇది ఎండార్ఫిన్‌లను విడుదల చేస్తుంది, ఒత్తిడి మరియు ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది మరియు సానుకూల మానసిక స్థితిని ప్రోత్సహిస్తుంది.

4. బలమైన కండరాలు మరియు ఎముకలు

నడక బోలు ఎముకల వ్యాధి వంటి పరిస్థితులను నివారించడానికి మరియు మొత్తం కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.

5. పెరిగిన దీర్ఘాయువు

క్రమం తప్పకుండా నడిచే వ్యక్తులు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తారని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

మీరు ఎంత నడవాలి?

6. 10,000 అడుగులు

మీరు రోజుకు 10,000 అడుగులు నడవాలనే మార్గదర్శకాన్ని విని ఉండవచ్చు, ఆరోగ్య నిపుణులు సిఫార్సు చేసిన విధంగా వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల మితమైన-తీవ్రత నడకను లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి.

7. క్రమంగా పురోగతి

రోజుకు 20-30 నిమిషాల నడక ప్రారంభించండి. క్రమంగా నడక వ్యవధిని పెంచండి.

8. మీ శరీరాన్ని వినండి

మీ శరీరం ఎలా స్పందిస్తుందో శ్రద్ధ వహించండి. మీరు అలసటగా లేదా నొప్పిని అనుభవిస్తే, విశ్రాంతి తీసుకోవడం మరియు అవసరమైతే ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులను సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం.

మీరు ఎప్పుడు నడవాలి?

9. మార్నింగ్ వాక్స్

ఉదయం నడక శక్తి మరియు సానుకూలత ఇస్తుంది. స్వచ్ఛమైన గాలి మరియు నిశ్శబ్ద వాతావరణం కోసం అద్భుతమైన సమయం.

10. లంచ్‌టైమ్ స్త్రోల్స్

ఉదయం చాలా రద్దీగా ఉంటే, భోజన విరామ సమయంలో చురుకైన నడకను ప్రారంభించండి.  ఇది జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది మరియు పని నుండి మానసిక విరామాన్ని అందిస్తుంది.

11. సాయంత్రం నడకలు

విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మరియు ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి సాయంత్రం నడక గొప్ప మార్గం. సాయంత్రం నడక మంచి నిద్ర మరియు విశ్రాంతిని ఇవ్వగలదు. .

12. కుటుంబ బంధం

రాత్రి భోజనం తర్వాత కుటుంబంతో కలిసి నడవడం సమయాన్ని కలిసి గడపడానికి మరియు ప్రియమైనవారిలో ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను ప్రోత్సహించడానికి ఒక అద్భుతమైన మార్గం.

ఎఫెక్టివ్ వాకింగ్ కోసం అదనపు చిట్కాలు

13. మంచి భంగిమను నిర్వహించండి

ఒత్తిడిని నివారించడానికి నడుస్తున్నప్పుడు వీపును నిటారుగా, భుజాలు రిలాక్స్‌గా మరియు తల ఎత్తుగా ఉంచండి.

14. సరైన పాదరక్షలు

నడక సమయంలో అసౌకర్యం లేదా గాయాన్ని నివారించడానికి సౌకర్యవంతమైన, సహాయక బూట్ల ను వాడండి..

15. హైడ్రేటెడ్ గా ఉండండి

హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండటానికి మరియు ఎనర్జీ లెవల్స్‌ను నిర్వహించడానికి నడకకు ముందు మరియు తర్వాత నీరు త్రాగండి.

16. ప్రకృతిని అన్వేషించండి

నడకలు మరింత ఆహ్లాదకరంగా మరియు మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉండేందుకు సుందరమైన మార్గాలను లేదా పార్కులను ఎంచుకోండి.

17.నడక  పురోగతిని ట్రాక్ చేయండి

నడక దశలను మరియు కాలక్రమేణా పురోగతిని పర్యవేక్షించడానికి పెడోమీటర్ లేదా స్మార్ట్‌ఫోన్ యాప్‌ని ఉపయోగించండి.

18. నడక సమూహాలు

వాకింగ్ గ్రూప్ లేదా క్లబ్‌లో చేర౦డి. 

WHO సిఫార్సుల కంటే భారతీయులు ఎక్కువ ఉప్పు తింటున్నారు. Indians continue to eat more salt than WHO recommendation

 

 

భారతీయ జనాభా సగటున  ఆహార౦లో   ఉప్పు తీసుకోవడం ఎక్కువగా ఉంది అని  ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఇటీవల నిర్వహించిన సర్వేలో పేర్కొంది.

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) రోజుకు 5 గ్రా వరకు సిఫార్సు చేయగా  భారతదేశంలో సగటు రోజువారీ ఉప్పు తీసుకోవడం 8.0 గ్రా (పురుషులకు 8.9 గ్రా/రోజు మరియు స్త్రీలకు 7.1 గ్రా/రోజు) ఉంది.

నేచర్ జర్నల్‌లో ప్రచురించబడిన ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ICMR) ఇటీవలి సర్వే ప్రకారం, పురుషులు, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్న  వారు, అధిక బరువు మరియు ఊబకాయం ఉన్నవారిలో ఉప్పు తీసుకోవడం గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంది. భారతదేశంలో నేషనల్ ఎన్‌సిడి మానిటరింగ్ సర్వే (ఎన్‌ఎన్‌ఎంఎస్)లో భాగంగా నిర్వహించిన నమూనా సర్వే ఆధారంగా ఈ అధ్యయనం జరిగింది.

అధిక ఉప్పు తీసుకోవడం వలన కలిగే హానికరమైన ప్రభావాల అవగాహన బారత జనాభాలో తక్కువగా ఉందని కూడా సర్వే గుర్తించింది.

"భారత జనాభా సగటున  ఆహార౦ లో  ఉప్పు తీసుకోవడం ఎక్కువగా ఉంది, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు మరియు ఇంటి బయట వండిన వాటిని తినడం తగ్గించాలి. 18-69 సంవత్సరాల వయస్సు గల 10,659 మంది పెద్దలు సర్వేలో పాల్గొన్నారు  ”అని అధ్యయనం యొక్క ప్రధాన రచయిత మరియు ICMR-నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ మాథుర్ చెప్పారు.

ఉద్యోగం చేసేవారిలో (8.6 గ్రాములు) మరియు ప్రస్తుత పొగాకు వినియోగదారులు (8.3 గ్రాములు) మరియు అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారిలో (8.5 గ్రా) ఉప్పు తీసుకోవడం ఎక్కువగా ఉందని అధ్యయనం పేర్కొంది.

అధ్యయనం 2025 నాటికి సగటు జనాభా ఉప్పు తీసుకోవడంలో 30% తగ్గింపును సూచించింది.

భారతదేశంలో మొత్తం మరణాలలో 28.1% హృదయ సంబంధ వ్యాధులకు సంబంధించినవి.

1990లో 0.78 మిలియన్ల మరణాలు సంభవించగా, 2016లో 1.63 మిలియన్ల మరణాలు రక్తపోటు కారణంగా సంభవించాయని అధ్యయనం తెలిపింది.

 

గదర్ పార్టీకి చెందిన ప్రముఖ విప్లవకారుడు సేథ్ హుస్సేన్ రహీం Seth Hussain Rahim Famous Revolutionary of Ghadar Party

 


గుజరాతీ భారతీయ గదర్ పార్టీ విప్లవకారుడు హుస్సేన్ రహీమ్ 1905 నుండి భారతదేశంలో విప్లవ కార్యక్రమాలలో చురుకుగా ఉన్నాడు మరియు బ్రిటిష్ ఇండియా పోలిసుల విప్లవకారుల లిస్టు లో ఉన్నాడు.  రహీమ్ 1910లో కెనడాకు వెళ్లడానికి ముందు కొంతకాలం జపాన్‌లో నివసించాడు. కెనడా 1908 లో భారతీయులు తన దేశం లోకి ప్రవేశించకుండా నిషేధించే చట్టాన్ని ఆమోదించింది. హుస్సేన్ రహీమ్ కెనడా న్యాయస్థానంలో చట్టాన్ని సవాలు చేశాడు మరియు కెనడాలో నివసించే హక్కును పొందాడు.

 రెండు సంవత్సరాల తరువాత, 1912లో, ఎన్నికలలో భారతీయులు ఓటు వేయకుండా నిరోధించే చట్టాన్ని హుస్సేన్ రహీమ్ మళ్లీ సవాలు చేశాడు. మేయర్ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసి సంచలనం సృష్టించారు. హుస్సేన్ రహీమ్. గదర్ పార్టీ సబ్యునిగా కెనడా లో ఉన్నాడు. 27 డిసెంబర్ 1913, హుస్సేన్ రహీమ్ అధ్యక్షతన వాంకోవర్ గురుద్వారాలో గదర్ పార్టీ శాఖను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో అతను బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని ప్రజలను కోరాడు మరియు గదర్ నుండి కవితలు (నవంబర్ 1913లో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుండి ప్రచురణను ప్రారంభించిన పత్రిక).

ఇంటెలిజెన్స్ నివేదిక ప్రకారం, "అతను (రహీమ్) ఇమ్మిగ్రేషన్ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలకు కూడా నాయకుడు అయ్యాడు మరియు అక్కడి భారతీయ సమాజంలో అసంతృప్తిని రేకెత్తించడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించాడు."

మే 1914లో, భారత విప్లవకారులు కొమగటా మారు (ఓడ)లోని వాంకోవర్‌కు చేరుకున్నప్పుడు వారిని లోపలికి అనుమతించే ఉద్యమం రహీమ్ మరియు భాగ్ సింగ్ (గురుద్వారా అధిపతి) నేతృత్వంలో జరిగింది. కొమగటా మారు ఓడ ప్రయాణీకుల హక్కులను రక్షించడానికి "షోర్ కమిటీ" స్థాపించబడింది. నిరసన సభలు ఏర్పాటు చేసి డబ్బులు వసూలు చేశారు

జర్మన్ల సహాయంతో భారతీయ విప్లవకారులు ఆయుధాలు సేకరించడం ప్రారంభించారు మరియు నాయకులుగా హుస్సేన్ రహీమ్, మేవా సింగ్, బల్వంత్ సింగ్, భాగ్ సింగ్ మరియు హర్నామ్ సింగ్ పేర్లు ప్రముఖంగా ఉన్నాయి.

 

26 September 2023

పెరియార్ లలై బౌధ్: ఉత్తర భారతదేశంలోని కుల వ్యతిరేక ఉద్యమ హీరో Periyar Lalai Baudh: The Unsung Hero of the Anti-Caste Movement in North India

 పెరియార్ లలై బౌద్,  నిజమైన అంబేద్కరైట్ మరియు పెరియారిస్ట్, భారతదేశ సమానత్వ ఉద్యమంలో పెరియార్ లలై బౌద్ కృషి, క్రియాశీలత మరియు అనువాదాలు వెలకట్టలేనివి.

పెరియార్ లలై బౌద్,  ఒక పోలీసు, నాటక రచయిత, అనువాదకుడు, ప్రచురణకర్త మరియు అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా అణగారిన ఉత్తర భారతదేశంలో అంబేద్కరిజం, పెరియారిజం మరియు బౌద్ధమతం యొక్క సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన తీవ్ర కుల వ్యతిరేక ఉద్యమకారుడు.

పెరియార్ లలై బౌద్, సెప్టెంబర్ 1, 1911న ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్ దేహత్ జిల్లాలోని జింజాక్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని కథారా గ్రామంలో జన్మించారు. పెరియార్ లలై బౌద్, భారతదేశంలోని ఇతర వెనుకబడిన తరగతి (OBC)గా వర్గీకరించబడిన యాదవ్ కమ్యూనిటీకి చెందినవాడు.

పెరియార్ లలై బౌద్ తన ప్రాథమిక విద్యను స్వగ్రామంలో పొందాడు మరియు తరువాత 1933లో మధ్యప్రదేశ్‌లోని గ్వాలియర్ స్టేట్   సాయుధ పోలీసు దళంలో కానిస్టేబుల్‌గా చేరాడు. అయితే, స్వాతంత్ర్య పోరాటం లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటానికి మద్దతు ఇచ్చినందుకు రెండేళ్ల తర్వాత తొలగించబడ్డాడు. పెరియార్ లలై బౌద్ తన తొలగింపుపై అప్పీల్ చేసాడు మరియు తరువాత తిరిగి నియమించబడ్డాడు.

పెరియార్ లలై బౌద్ 1946లో గ్వాలియర్‌లో నాన్-గెజిటెడ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆఫ్ పోలీస్ అండ్ ఆర్మీని స్థాపించాడు, ఉన్నత అధికారులచే దోపిడీ మరియు వివక్షను ఎదుర్కొంటున్న పోలీసు సిబ్బంది సమస్యలను లేవనెత్తాడు. పెరియార్ లలై బౌద్ 1946లో సిపాహి కి తబాహి (ది డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ సోల్జర్’) అనే పుస్తకాన్ని కూడా రాశాడు, ఇది బ్రిటిష్ పోలీసులు మరియు సైన్యంలోని అవినీతి మరియు అణచివేతను బహిర్గతం చేసింది. పుస్తకం ప్రచురించబడలేదు కానీ టైప్ చేసి సైనికులకు పంపిణీ చేయబడింది. అయితే, ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆర్మీ ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ దానిని జప్తు చేశారు 

అదే సంవత్సరంలో, పెరియార్ లలై బౌద్ మెరుగైన వేతనాలు మరియు పని పరిస్థితులను డిమాండ్ చేస్తూ గ్వాలియర్ పోలీసు మరియు సైన్యం యొక్క శ్రేణుల మధ్య సమ్మెను కూడా నిర్వహించాడు. పెరియార్ లలై బౌద్ మార్చి 29, 1947 న అరెస్టు చేయబడ్డాడు మరియు దేశద్రోహం మరియు కుట్ర అభియోగాలు క్రింద ఐదేళ్ల కఠిన కారాగార శిక్షపడింది.. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం మరియు ఇండియన్ యూనియన్‌లో గ్వాలియర్ స్టేట్  విలీనం అయిన తర్వాత జనవరి 12, 1948న విడుదలయ్యే వరకు పెరియార్ లలై బౌద్ తొమ్మిది నెలల జైలు జీవితం గడిపాడు.

దళిత ఉద్యమ నాయకుడు మరియు భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్  రచనలు మరియు ప్రసంగాలు పెరియార్ లలై జీవితం ను ప్రభావితం చేసినవి. కులం, మతం, ప్రజాస్వామ్యం మరియు మానవ హక్కులపై అంబేద్కర్ చేసిన విశ్లేషణలు పెరియార్ లలై బౌద్ ను  తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి.

పెరియార్ లలై బౌద్ అంబేద్కర్ యొక్క గొప్ప అనుచరుడు అయ్యాడు మరియు అంబేద్కర్ ఆలోచనలను తన తోటి పోలీసులు మరియు గ్రామస్తులలో ప్రచారం చేయడం ప్రారంభించాడు. పెరియార్ లలై బౌద్, 1942లో అంబేద్కర్ స్థాపించిన రాజకీయ పార్టీ అయిన షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్స్ ఫెడరేషన్ (SCF)లో కూడా చేరాడు.

పెరియార్ లలై బౌద్,  ద్రావిడ ఉద్యమ నాయకుడు మరియు దక్షిణ భారతదేశంలో ఆత్మగౌరవ ఉద్యమ స్థాపకుడు పెరియార్ E.V రామసామి గురించి కూడా తెలుసుకున్నారు. బ్రాహ్మణిజం, హిందూ మతం మరియు ఆర్యనిజంపై పెరియార్ చేసిన విమర్శల నుండి పెరియార్ లలై బౌద్ ప్రేరణ పొందాడు. పెరియార్ లలై బౌద్, పెరియార్ యొక్క హేతువాదం, నాస్తికవాదం, స్త్రీవాదం మరియు సామాజిక న్యాయ ఎజెండాను మెచ్చుకున్నాడు మరియు ఉత్తర భారత ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా పెరియార్ రచనలను తమిళం నుండి హిందీకి అనువదించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

పెరియార్ లలై బౌద్, 1959లో పెరియార్ యొక్క ది కీ టు అండర్ స్టాండింగ్ ట్రూ రామాయణo   ను సచి రామాయణ్ కి చాబి గా అనువదించాడు. ఈ పుస్తకం రామాయణంలోని బ్రాహ్మణ వక్రీకరణలు మరియు కల్పితాలను బహిర్గతం చేసింది మరియు రాముడిని విలన్‌గా మరియు రావణుడిని హీరోగా ప్రదర్శించింది. ఇది వేదాలు, పురాణాలు, స్మృతులు మరియు ఇతర హిందూ గ్రంథాల యొక్క అధికారికత మరియు ప్రామాణికతను కూడా ప్రశ్నించింది.

అంబేద్కరిజం మరియు పెరియారిజం 20వ శతాబ్దంలో భారతదేశంలో ఉద్భవించిన సామాజిక మరియు రాజకీయ తత్వాలు. వాటికి సంబంధిత వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ మరియు E.V. రామసామి పెరియార్.

అంబేద్కరిజం మరియు పెరియారిజం రెండూ మానవులందరికీ సమానత్వం, స్వేచ్ఛ, సౌభ్రాతృత్వం మరియు గౌరవం అనే సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. కుల వ్యవస్థ మరియు అంటరానితనం, ఎండోగామి మరియు ఆచార కాలుష్యం వంటి పద్ధతులను సమర్థించే హిందూ గ్రంథాల యొక్క అధికారం మరియు ప్రామాణికతను ఇద్దరు- అంబేద్కర్ మరియు పెరియార్ తిరస్కరించారు. హిందూ మతాన్ని రద్దు చేయడం ద్వారా మరియు మానవ హక్కులు మరియు విలువలను గౌరవించే ప్రత్యామ్నాయ మతాలు లేదా సిద్ధాంతాలను అవలంబించడం ద్వారా సామాజికంగా అణచివేయబడిన వారి విముక్తి జరుగుతుందని వారిద్దరూ వాదించారు. ప్రజాస్వామ్య మార్గాల ద్వారా సమాజంలోని అట్టడుగు వర్గాలకు రాజకీయ సాధికారత మరియు ప్రాతినిధ్యం కోసం వారిద్దరూ ప్రయత్నిస్తున్నారు.

పెరియార్ లలై బౌద్ యొక్క పెరియార్ యొక్క నిజమైన రామాయణం Periyar’s True Ramayan  యొక్క అనువాదం హిందూ ఛాందసవాదులు మరియు 'ఉన్నత' కులాల మధ్య భారీ అలజడిని సృష్టించింది. తమ మత మనోభావాలను దెబ్బతిన్నాయని, పెరియార్ లలై బౌద్, పుస్తకాన్ని నిషేధించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. వారు పెరియార్ లలై బౌద్ పై భారతీయ శిక్షాస్మృతి (IPC) సెక్షన్ 295A కింద కేసు కూడా నమోదు చేశారు..

పెరియార్ లలై బౌద్ తన ప్రత్యర్థుల నుండి వేధింపులు, బెదిరింపులు మరియు హింసను ఎదుర్కొన్నారు. పెరియార్ లలై బౌద్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్‌పై దాడి చేసి, పెరియార్ లలై బౌద్ పుస్తకాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాక్ స్వాతంత్ర్యం మరియు భావవ్యక్తీకరణ హక్కును కాపాడుకోవడానికి పెరియార్ లలై బౌద్ సుదీర్ఘ న్యాయ పోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది.

పెరియార్ లలై బౌద్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి విధేయులైన తన కులస్థుల నుంచి కూడా వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నాడు. బహుజన నాయకులు అగ్రకులాల కీలుబొమ్మగా ఉంటూ అణగారిన ప్రజానీకానికి ద్రోహం చేస్తున్నారని పెరియార్ లలై బౌద్ విమర్శించారు. రాంధన్ పాసి, మోతీరామ్ కోరి వంటి బహుజన నాయకులు బ్రాహ్మణవాదానికి లొంగిపోయారని పెరియార్ లలై బౌద్ ఖండించారు మరియు దళితులు మరియు OBCలు అంబేద్కరిజం మరియు పెరియారిజం కింద ఐక్యం కావాలని కోరారు.

పెరియార్ లలై బౌద్, గొప్ప రచయిత. అంబేద్కర్ ప్రసంగాలను హిందీలో ప్రచురించిన వారిలో పెరియార్ లలై బౌద్ మొదటివారు మరియు అశోక్ ప్రెస్, శాస్తా ప్రెస్ మరియు పెరియార్ ప్రెస్ వంటి ప్రింటింగ్ ప్రెస్‌లను నడిపారు. పెరియార్ లలై బౌద్ కులం, మతం, రాజకీయాలు, ఆర్థికశాస్త్రం, చరిత్ర, సంస్కృతి మరియు విద్యకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై పుస్తకాలు, కరపత్రాలు, పత్రికలు మరియు వార్తాపత్రికలను ప్రచురించాడు.

పెరియార్ లలై బౌద్ ప్రముఖ ప్రచురణలలో కొన్ని: బమన్ వాడి రాజ్య మే శోషితో పర్ రాజనైతిక్ దకైతి Baman Vadi Rajya Mein Shoshito Par Rajnaitik Dakaiti  (1962)-బ్రాహ్మణ రాజ్యం ద్వారా అణచివేయబడిన వారి రాజకీయ మరియు ఆర్థిక దోపిడీపై పుస్తకం. బుద్ధా కీ దృష్టి మే ఈశ్వర్ Buddha Ki Drishti Mein Ishwar,, బ్రహ్మ ఔర్ ఆత్మ Brahma Aur Atma  (1978) అనేది దేవుడు, ఆత్మ, మరియు స్వీయం అనే బౌద్ధ తత్వానికి సంబంధించిన పుస్తకం.

డాక్టర్ అంబేద్కర్ బౌద్ధ క్యోన్ బనే Dr. Ambedkar Boudhha Kyon Bane  (1978), అంబేద్కర్ బౌద్ధమతంలోకి మారడానికి గల కారణాలు మరియు ప్రాముఖ్యతను వివరించే  ఒక పుస్తకం.

శంభుక్ వధ్ Shanbhuk Vadh  (1964) నాటకం శంబుక్ హత్య పురాణం ఆధారంగా రూపొందించబడింది. ఇది ఉత్తర కాండలో కనిపించే కథ; ఈ కథ ప్రకారం, అయోధ్య రాజు రాముడు, తపస్సు చేసినందుకు శంబూక అనే శూద్ర సన్యాసిని చంపాడు, ఇది రాముని కులానికి సంబంధించిన ధర్మ (విధి) నియమాలకు విరుద్ధం. రాముని ఈ చర్య విశ్వ క్రమంలో సమతుల్యతను పునరుద్ధరించడానికి మరియు శంబుకుని అతిక్రమం కారణంగా మరణించిన బ్రాహ్మణ కుమారుడిని పునరుద్ధరించడానికి ఉద్దేశించబడింది.

అయితే, శంభుక్ వధ్ కథ చాలా మంది పండితులు మరియు ఆలోచనాపరులచే విమర్శించబడింది మరియు తిరస్కరించబడింది మరియు కుల వ్యవస్థ మరియు బ్రాహ్మణ ఆధిపత్యాన్ని సమర్థించడానికి సృష్టించబడిన ఒక కల్పన మరియు కల్పితం మాత్రమే..

శంబుక కథ యొక్క ప్రముఖ విమర్శకులలో కొందరు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, బి.ఆర్. అంబేద్కర్, కువెంపు మొదలగు వారు.. వారు ఈ కథ యొక్క ప్రామాణికత మరియు నైతికతను సవాలు చేసారు మరియు దానిపై ప్రత్యామ్నాయ వివరణలు మరియు దృక్కోణాలను అందించారు. వారు ఈ కథను బ్రాహ్మణవాదం మరియు వర్ణ వ్యవస్థపై తమ విమర్శకు కూడా ఆధారంగా చేసుకున్నారు.

ఏకలవ్య (1965) నాటకం ఏకలవ్య యొక్క ప్రసిద్ధ పురాణంపై ఉంది. ఇది భారతీయ ఇతిహాసం మహాభారతం నుండి ఒక కథ, ఇది కురు యువరాజుల రాజ గురువు గురు ద్రోణాచార్య మార్గదర్శకత్వంలో విలుకాడు కావాలని ఆకాంక్షించిన ఒక యువ గిరిజన యువరాజు కథను చెబుతుంది. అయినప్పటికీ, ఏకలవ్యని తక్కువ కులం మరియు సామాజిక స్థితి కారణంగా ఏకలవ్య గురువుచే తిరస్కరించబడ్డాడు. అధైర్యపడకుండా ఏకలవ్య ద్రోణాచార్యుని మట్టితో విగ్రహాన్ని తయారు చేసి, ఆ విగ్రహాన్ని గురువుగా భావించి దాని ముందు విలువిద్యను అభ్యసించాడు. ఏకలవ్య కురు యువరాజులలో ఉత్తమ విలుకాడు మరియు ద్రోణాచార్యుని అభిమాన విద్యార్థి అయిన అర్జునుని మించిపోయాడు. ద్రోణాచార్యుడు ఈ విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు, ద్రోణాచార్యుడు ఏకలవ్యను గురుదక్షిణ (గురువుకు కృతజ్ఞతా బహుమతిగా) ఇవ్వమని కోరాడు. గురుదక్షిణ ఏకలవ్య విలువిద్యను కుంటుపరుస్తుంది. ఏకలవ్య, భక్తి మరియు గౌరవంతో, ఇష్టపూర్వకంగా తన బొటనవేలును కత్తిరించి ద్రోణాచార్యుడికి సమర్పించాడు. ఏకలవ్య కథ తరచుగా విధేయత, త్యాగం మరియు స్వీయ అభ్యాసానికి ఉదాహరణగా కనిపిస్తుంది.

పెరియార్ లలై బౌద్ ఏకలవ్య కథను సామాజిక అన్యాయం మరియు వివక్ష యొక్క విషాదంగా భావించారు.

అంగులిమాల Angulimala (1966) నాటకం అంగులిమాల్ యొక్క పురాణం ఆధారంగా రూపొందించబడింది. ఇది బుద్ధుడు భూమిపై నడిచినప్పుడు జీవించిన రక్తపిపాసి హంతకుడు అంగులిమాల కథ. అంగులిమాల తన బాధితుల చేతుల నుండి వేరు చేసి మెడలో ధరించే వేళ్ల దండకు ప్రసిద్ధి చెందాడు. అంగులిమాల పేరు పాలి భాషలో "వేలు నెక్లెస్" అని అర్థం.

అంగులిమాల మొదట్లో అహింసాక అనే తెలివైన విద్యార్థి, కానీ అంగులిమాల పట్ల  అసూయతో సహవిద్యార్థులు అంగులిమాల ఉపాధ్యాయుని నుండి గ్రాడ్యుయేట్ చేయడానికి వెయ్యి మానవ వేళ్లను సేకరించాలని నమ్మేలా మోసగించారు. అంగులిమాల క్రూరమైన హంతకుడు అయ్యాడు, ప్రజలను మరియు రాజును భయభ్రాంతులకు గురిచేసాడు. అంగులిమాల చాలా వేళ్లను సేకరించినప్పుడు బుద్ధుడిని ఎదుర్కొన్నాడు మరియు బుద్ధుడిని తన చివరి బాధితుడిగా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అయితే, ఇతరులకు హాని చేయడం మానేయమని ప్రశాంతంగా చెప్పిన బుద్ధుడిని అతను హాని చేయ లేకపోయాడు. బుద్ధుని మాటలు అంగులిమల్‌ను కదిలించినవి., అంగులిమాల ఆయుధాలను విసిరి, బుద్దుని ఆశ్రమానికివచ్చి , అక్కడ సన్యాసి అయ్యాడు.

అంగులిమల్‌ సన్యాసిగా అనేక ఇబ్బందులను మరియు ప్రమాదాలను ఎదుర్కొన్నాడు, ఎందుకంటే అంగులిమల్‌ గత పనుల పై కోపం తో ప్రజలు ఇప్పటికీ అంగులిమల్‌ ను  అసహ్యించుకున్నారు. కోపంతో ఉన్న గుంపులు రాళ్లతో కొట్టడం వంటి చర్యల యొక్క పరిణామాలను కూడా అంగులిమల్‌ భరించవలసి వచ్చింది. అయినప్పటికీ, అంగులిమల్‌ బుద్ధుని బోధనల పట్ల  ఓపికగా మరియు నమ్మకంగా ఉండి, చివరికి జ్ఞానోదయం పొందాడు. బౌద్ధులు అంగులిమల్‌ ను ఆధ్యాత్మిక పరివర్తనకు మరియు కరుణ యొక్క శక్తికి చిహ్నంగా చూస్తారు.

ఈ నాటకాలే కాకుండా, పెరియార్ లలై బౌద్ పద్యాలు, పాటలు, నినాదాలు మరియు సంభాషణలు కూడా రాశారు, ప్రజలను ఉత్తేజపరిచేందుకు మరియు చైతన్యవంతం చేయడానికి. పెరియార్ లలై బౌద్, తన సందేశాన్ని సమర్థవంతంగా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి సరళమైన మరియు వ్యావహారిక భాషను ఉపయోగించాడు. ప్రజలలో అవగాహన మరియు విద్యను వ్యాప్తి చేయడానికి పెరియార్ లలై బౌద్ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ర్యాలీలు, సమావేశాలు మరియు శిబిరాలను కూడా నిర్వహించాడు. దలైలామా, A.R అకేలా,. రామ్‌స్వరూప్ వర్మ, కాన్షీరామ్ వంటి ప్రముఖ నాయకులు మరియు ఇతర ఆలోచనాపరులను పెరియార్ లలై బౌద్ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.

పెరియార్ లలై బౌద్ ఒక అంబేద్కరైట్ బౌద్ధుడు, పెరియార్ లలై బౌద్ అంబేద్కర్‌ను అనుసరించి 1967లో హిందూమతాన్ని త్యజించి వేలాది మంది ఇతర దళితులు మరియు OBCలతో కలిసి బౌద్ధమతాన్ని స్వీకరించాడు, పెరియార్ లలై బౌద్ మానవులందరికీ సమానత్వం, స్వేచ్ఛ, సౌభ్రాతృత్వం మరియు గౌరవాన్ని అందించే జీవన విధానంగా బౌద్ధమతాన్ని స్వీకరించారు. పెరియార్ లలై తన పేరు నుండి 'యాదవ్' అనే పదాన్ని తొలగించి, దాని స్థానంలో బౌద్ (బౌద్ధుడు) అని పెట్టాడు. పెరియార్ లలై బౌద్ ను కుల గుర్తింపును తిరస్కరించడం మరియు మానవ గుర్తింపును ధృవీకరించడం కోసం ఇలా చేసాడు. అలాగే ఇతరులకు కూడా స్ఫూర్తినివ్వాలన్నారు. పెరియార్ లలై బౌద్ ఇలా అన్నాడు: నేను యాదవ్‌ని కాదు. నేను మనిషిని. నేను బౌద్ధుడిని. నాకు కులం లేదు. నాకు మతం లేదు. నాకు మానవత్వం ఒక్కటే ఉంది.

పెరియార్ లలై బౌద్  బౌద్ధమతంపై విస్తృతంగా రాశాడు.పెరియార్ లలై బౌద్ ఫిబ్రవరి 7, 1993న 81 సంవత్సరాల వయస్సులో మరణించారు. ఉత్తర భారతదేశంలోని దళితులు, OBCలు మరియు ఇతర అట్టడుగు వర్గాలకు తరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చే కుల వ్యతిరేక సాహిత్యం మరియు క్రియాశీలత యొక్క గొప్ప వారసత్వాన్ని పెరియార్ లలై బౌద్ వదిలిపెట్టారు. అణగారిన కులాలన్నింటినీ ఉమ్మడి గుర్తింపు మరియు ఎజెండా కింద ఏకం చేయాలని కోరిన బహుజన ఉద్యమానికి మార్గదర్శకులలో పెరియార్ లలై బౌద్ ఒకరు. బ్రాహ్మణీయ సాహిత్యం మరియు సంస్కృతి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని సవాలు చేసిన దళిత-బహుజన సాహిత్యం యొక్క గుర్తింపు లేని హీరోలలో పెరియార్ లలై బౌద్ కూడా ఒకడు.

భారతదేశం కుల వివక్ష, మత అసహనం, సామాజిక అన్యాయం మరియు మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన సమస్యలతో పోరాడుతూనే ఉన్నందున పెరియార్ లలై బౌద్ జీవితం మరియు కృషి నేటికీ సజీవంగా ఉన్నాయి. పెరియార్ లలై బౌద్ రచనలు మరియు ప్రసంగాలు బ్రాహ్మణిజం మరియు హిందుత్వంపై శక్తివంతమైన విమర్శను అందిస్తాయి మరియు అంబేద్కరిజం, పెరియారిజం మరియు బౌద్ధమతం ఆధారంగా సమానత్వ మరియు ప్రజాస్వామ్య సమాజం యొక్క సానుకూల దృష్టిని అందిస్తాయి.

ఉత్తర భారతదేశంలోని కుల వ్యతిరేక ఉద్యమానికి తన సాహసోపేతమైన మరియు సృజనాత్మక సహకారాలకు పెరియార్ లలై బౌద్ మరింత గుర్తింపు మరియు ప్రశంసలకు అర్హుడు. పెరియార్ లలై బౌద్ నిజమైన పెరియారిస్ట్ మరియు పెరియార్ నినాదాన్ని భయపడకండి; సిగ్గుపడకు అనుసరించే వ్యక్తిగా గుర్తుంచుకోవాలి:.