29 March 2023

జుహ్ద్ Zuhd -సరళత కు అన్వేషణ The Quest for Simplicity: Zuhd

 

జుహ్ద్ అనేది ఇస్లామిక్ భావన, ఇది ప్రవక్త ముహమ్మద్ (PBUH) కాలం నాటిది మరియు అప్పటి నుండి ఇస్లామిక్ బోధనలలో ముఖ్యమైన భాగం ఉంది.

"జుహ్ద్ అంటే హృదయాన్ని కోరిక నుండి విడిపించడమే." అల్ జునైద్

జుహ్ద్ zuhd, (అరబిక్: "నిర్లిప్తత"), ఇస్లాంలో సన్యాసంasceticism అని అర్ధం. జుహ్ద్భౌతిక ప్రపంచం నుండి నిర్లిప్తత మరియు సరళమైన మరియు సన్యాసి జీవనశైలికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఇస్లామిక్ భావన.

దేవుడు ప్రసాదించే నిషేధించని ఆనందాన్ని పూర్తిగా అనుభవించడానికి ముస్లింకు అనుమతి ఉన్నప్పటికీ, ఇస్లాం సరళమైన మరియు పవిత్రమైన జీవితానికి అనుకూలంగా విలాసానికి దూరంగా ఉండేవారిని ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు ప్రశంసిస్తుంది. దివ్య ఖురాన్ (ఇస్లామిక్ గ్రంథం) జీవితం నశ్వరమైనదని మరియు పరలోకం శాశ్వతమైనదని విశ్వాసులకు గుర్తు చేసే ఆయతులతో నిండి ఉంది. ఇస్లాం "తమ ప్రభువు ఆరాధనలో సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ రాత్రిపూట గడిపే దేవుని సేవకులకు" (25:63-65) చాలా గౌరవం ఇస్తుంది.

జుహ్ద్ అనేది క్రైస్తవ సన్యాసులచే ప్రభావితమైందని, వీరితో ప్రారంభ ముస్లింలకు కొంత పరిచయం ఉందని కొంతమంది ఇస్లామిక్ పండితులు అభిప్రాయపడ్డారు. మరి కొంతమంది ఇస్లామిక్ పండితులు ఇస్లామిక్ పూర్వ అరబ్ హనీఫ్‌లను కూడా సూచిస్తారు, వారు సన్యాసి జీవితాన్ని ఆచరించారు మరియు వారు ప్రవక్త ముహమ్మద్‌(స)పై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు. ప్రవక్త(స) తన ప్రవక్త మిషన్‌కు ముందు కూడా ఏకాంత జాగరణ, ఉపవాసం మరియు ప్రార్థనలలో చాలా కాలం గడిపారు.

ముస్లింల ఆక్రమణల ఫలితంగా జుహ్ద్ ఇస్లాంలో అభివృద్ధి చెందింది. ఆక్రమణలు,  ముస్లిములలో భౌతిక సంపదను  మరియు విలాసవంతమైన జీవనంలో విస్తృతమైన ఆనందాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. మతపరమైన ముస్లింలు ప్రవక్త(స) మరియు ప్రవక్త(స)పవిత్ర సహచరుల జీవన విధానానికి తిరిగి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. హింస, రక్తపాతం లాంటి చర్యలను ఖండిస్తూ, దేవుని ఆరాధన నుండి దృష్టి మరల్చేవాటికి దూరంగా ఉండి మనశ్శాంతిని కోరుకునేలా ఇస్లాం విశ్వాసులను ప్రేరేపించింది.

జుహ్ద్ మరియు జాహిద్ zuhd and zāhid  ("సన్యాసి") అనే పదాలకు మద్య దగ్గిర సంభంధం కలదు. తమ జీవన విధానం లో జుహ్ద్ ను పాటించేవారు  జాహిద్ అని పిలబాడతారు. తొలి జాహిద్‌ లలో zāhids అల్-హసన్ అల్-బష్రీ (d. 728)ఒకరు. అల్-హసన్ అల్-బష్రీ సూక్తులు చాలా కాలం పాటు సన్యాసులకు ప్రధాన మార్గదర్శిగా ఉన్నాయి. కానీ అతని మరణానంతరం ముస్లిం సమాజం యొక్క మతపరమైన మరియు రాజకీయ జీవితంలో జుహ్ద్ ఒక ముఖ్యమైన మరియు శక్తివంతమైన ఉద్యమంగా మారింది. చాలా మంది విద్వాంసులు, ఇబ్రహీం ఇబ్న్ అధమ్ మరియు అతని విద్యార్థి మరియు శిష్యుడు షకీక్ అల్-బల్ఖీ (d. 810)ని జుహ్ద్ యొక్క నిజమైన స్థాపకులుగా పేర్కొన్నారు. ఇబ్న్ అధమ్ పేదరికం మరియు స్వీయ-తిరస్కరణను నొక్కి చెప్పాడు; నిజానికి, ఇబ్న్ అధమ్ తన తండ్రి సంపదను విడిచిపెట్టాడు మరియు పేద సంచారి poor wanderer అయ్యాడు.

జాహిద్‌లు తరచుగా ప్రారంభ సూఫీలతో సమానంగా పరిగణించబడతారు.  జాహిద్‌లుకూడా సూఫీల లాగా  "ఉన్ని చొక్కాలు ధరించే సన్యాసి అభ్యాసాన్ని పాటించేవారు,అయితే తరువాతి కాలంలో సూఫీలు, జాహిద్‌లను ప్రేమతో కాకుండా నరక భయంతో లేదా స్వర్గాన్ని ఆశించి దేవుణ్ణి ఆరాధించే మనుషులుగా కొట్టిపారేశారు.

సరళత కు అన్వేషణ- జుహ్ద్The Quest for Simplicity: Zuhd:

జుహ్ద్ అంటే కలిగి ఉన్నదానితో సంతృప్తి చెందడం, అధిక విలాసానికి మరియు దుబారాలకు దూరంగా ఉండటం మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలపై దృష్టి పెట్టడం.

 “జుహ్ద్ అంటే హరామ్ మరియు అల్లాహ్ ద్వేషించే వాటికి దూరంగా ఉండటం; విలాసాన్ని మరియు ప్రాపంచిక ఆనందాలలో అతిగా మునిగిపోవడమును  నివారించడం; ఆరాధనా చర్యలు చేయడంపై దృష్టి పెట్టడం మరియు పరలోకానికి ఉత్తమమైన తయారీ చేయడం, దానికి అత్యుత్తమ వివరణ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) జీవితం.షేక్ ముహమ్మద్ సాలిహ్ అల్-మునాజ్జిద్

జుహ్ద్ Zuhd సరళత మరియు నిర్లిప్తతపై ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. భౌతిక ఆస్తులు మరియు ప్రాపంచిక కోరికలు నిజంగా ముఖ్యమైన వాటి నుండి మనల్ని దూరం చేయగలవు అనే ఆలోచనను జుహ్ద్ Zuhd ప్రచారం చేస్తుంది. భౌతిక ఆస్తులతో మనకున్న అనుబంధాన్ని విడిచిపెట్టి, నిజంగా ముఖ్యమైన వాటిపై దృష్టి పెట్టమని జుహ్ద్ మనల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. జుహ్ద్  అనగా మితిమీరిన విలాసానికి దూరంగా ఉండటం మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలపై దృష్టి పెట్టడం.

జుహ్ద్ బుద్ధిపూర్వకత మరియు ఉద్దేశ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. జుహ్ద్ Zhd మన చర్యలు మరియు ఉద్దేశాలను గుర్తుంచుకోవాలని ప్రోత్సహిస్తుంది. జుహ్ద్ ఉద్దేశపూర్వకంగా మరియు బుద్ధిపూర్వకంగా జీవించడం మరింత సంతృప్తికరమైన జీవితానికి దారితీస్తుందనే ఆలోచనను ప్రోత్సహిస్తుంది. జుహ్ద్, అంటే మన ఆధ్యాత్మిక సాధనలు మరియు అల్లాతో మన సంబంధం గురించి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉండటం.

జుహ్ద్ Zuhd సంతృప్తి మరియు కృతజ్ఞతా భావాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. జుహ్ద్ మనకు ఉన్నదానితో సంతృప్తి చెందాలని మరియు మరిన్ని కోరికలను తగ్గిoచుకోమని చెబుతుంది.. జుహ్ద్ Zhd భావన నిజమైన ఆనందం మరియు సంతృప్తి లోపల నుండి వస్తుందని మరియు భౌతిక ఆస్తులు లేదా ప్రాపంచిక కోరికలలో కనుగొనబడదని గుర్తిస్తుంది.

 “జుహ్ద్ అంటే ఈ జీవితంలో సంయమనం పాటించడం, మీరు ఎక్కువ కాలం జీవించలేరనే భావనతో పనిచేయడం. ఇది ముతక ఆహారం తినడం లేదా పేలవమైన బట్టలు ధరించడం గురించి కాదు. సుఫ్యాన్ అల్ థావ్రీ.

జుహ్ద్ సంఘం మరియు సామాజిక బాధ్యత యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పుతుంది. జుహ్ద్ Zuhd ఇతరులకు మన బాధ్యతలను గుర్తుంచుకోవాలని మరియు అవసరమైన వారికి సహాయం చేయడానికి మార్గాలను అన్వేషించమని ప్రోత్సహిస్తుంది. జుహ్ద్ Zhd భావన మనము  ఒక పెద్ద సంఘంలో భాగమని మరియు మన చర్యలు ఇతరులపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయని గుర్తిస్తుంది.

మొత్తంమీద, దివ్య ఖురాన్ మరియు హదీసులు అల్లాహ్ మరియు పరలోకం యొక్క స్మరణపై దృష్టి సారించి సరళమైన మరియు శ్రద్ధగల జీవితాన్ని గడపడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పాయి. అవి ఈ ప్రపంచం యొక్క తాత్కాలిక స్వభావాన్ని హైలైట్ చేస్తాయి మరియు నిజమైన సంపద మరియు సంతృప్తి భౌతిక ఆస్తుల నుండి కాకుండా లోపల నుండి వస్తుందని మనకు గుర్తు చేస్తాయి. జుహ్ద్ Zuhd సరళత, నిర్లిప్తత మరియు సంతృప్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది.

 

28 March 2023

బహుళ ప్రచారం లో ఉన్న కొత్త పదం 'పస్మాంద ముసల్మాన్' Floating new term ‘Pasmaanda Musalman’

 
'పస్మాందా ముసల్మాన్' అనే కొత్త పదం ఇటీవలి కాలంలో బాగా ప్రచారం లోకి వచ్చింది. దీనికి ఇంకా శాసనపరంగా రూపొందించబడిన లేదా న్యాయపరంగా ఆమోదించబడిన నిర్వచనం లేదు.

'షెడ్యూల్డ్ కులం' అనే పదం దశాబ్దాలుగా వినియోగించబడుతుంది.  దానికి రాజ్యాంగపరంగా గుర్తింపు ఉంది.

'పస్మాందా ముసల్మాన్' అనే పదానికి పవిత్ర గ్రంథాల మద్దతు లేదా నమోదు చేయబడిన చారిత్రక నేపథ్యం లేదు. 'పస్మాందా' అనేది పర్షియన్ పదం, దీని అర్థం రాజకీయాలలో అనేకమంది ఇతరులు అనుభవిస్తున్న సామాజిక మరియు ఆర్థిక స్థితిని కోల్పోయిన/వదిలివేయబడిన/ వెనుకబడిన   వ్యక్తి. అటువంటి వర్గం పౌరులు ప్రత్యేక పరిశీలనకు అర్హులని అందరు అంగీకరిస్తారు..

భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 15(4) ద్వారా సామాజికంగా లేదా విద్యాపరంగా వెనుకబడిన పౌరుల అభ్యున్నతి కోసం చట్టాన్ని రూపొందించడానికి శాసనసభకు అధికారం కల్పిస్తుంది.

అదే విధంగా ఆర్టికల్ 16(4) రాజ్యం కు సేవల్లో తగిన ప్రాతినిధ్యం లేని ఏ వెనుకబడిన తరగతి పౌరులకు అనుకూలంగా నియామకం లేదా పోస్టుల రిజర్వేషన్‌ చేసే  అధికారం ఉంది..

ఆర్టికల్ 342A సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతులను పేర్కొనడానికి రాష్ట్రపతికి మరియు అటువంటి జాబితాలో మార్పు చేయడానికి పార్లమెంటుకు అధికారం ఇస్తుంది. ఈ జాబితాలోని వ్యక్తులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మరియు సంస్థల్లో (IIMలు మరియు IITలతో సహా) సీట్లకు సంబంధించి 27 శాతం రిజర్వేషన్ కోటాను అనుభవిస్తారు మరియు పోటీ ప్రక్రియలో పాల్గొనడానికి అవసరమైన వయస్సు మరియు మెరిట్‌లో సడలింపు పొందుతారు.

ఆర్టికల్ 46 ప్రకారం బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజల విద్యా మరియు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ప్రోత్సహించాలని మరియు సామాజిక అన్యాయం మరియు అన్ని రకాల దోపిడీల నుండి వారిని రక్షించాలని రాజ్యం కోరుతుంది.

 ముస్లిం సమాజం నుండి, 'ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల' (OBCలు) యొక్క కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర జాబితాలలో ప్రస్తుతం మెహతార్, నూర్బాష్, ధోబి, హజ్జం, సిద్ది, జోలాహా, ధునియా, కసబ్, గడ్డి, హలాఖోర్, భాంగీ, తేలి, రంగ్రేజ్, దర్జీ చిక్, కుంజ్రా, ఘసియారా, ఘోసి, కసాయి, ఖాటిక్, కుమ్హర్, లోహర్, మెమర్, రాజ్, మిరాసి, నై, భిష్టి, సక్కా, ఫకీర్, కుమ్హర్, మోచి, ఘంచి, పింజారా, బగ్‌బన్, భర్భుంజా, మదారి, భట్యారా, మణిహార్ , కాంబోహ్, లస్కర్, మాఝీ, పియాడా, మాలి, ఖలాసి, మొదలైన వారు ఉన్నారు. అదనంగా, 2019 యొక్క 103వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా, ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలకు (EWS) విద్యా సంస్థలు మరియు ఉద్యోగాలలో అదనపు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ రెండు వర్గాలు (OBC మరియు EWS) మతం-తటస్థమైనవి religion-neutral.

ఈ విధంగా, ఇతర విశ్వాసాల ప్రజలతో పాటు, వెనుకబడిన (పస్మాందా అని కూడా పిలుస్తారు) ముస్లింలు కూడా OBC మరియు EWS వర్గాలలో వెనుకబడిన తరగతుల పౌరులకు లభించే ప్రత్యేక అధికారాలకు అర్హులు.

OBC మరియు EWS కేటగిరీల క్రింద అందరు పస్మాండ ముస్లింలు చేర్చబడ్డారని మరియు చట్టబద్ధమైన ప్రయోజనాలను పొందారని నిర్ధారించుకోవడానికి సామాజిక క్రియాశీలత అవసరం.

రాజ్యాంగంలోని 16వ భాగం కింద, 'షెడ్యూల్డ్ కులాలు' (ఎస్‌సిలు) అనే పదం ద్వారా పిలవబడే వారికి శాసనసభ, కార్యనిర్వాహక, న్యాయవ్యవస్థ మరియు విద్యాసంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు (కొన్ని స్థానాలను కేటాయించడం) అందించబడ్డాయి.

రాజ్యాంగం లోని IX మరియు IXA భాగాలు గ్రామీణ మరియు పట్టణ స్థానిక సంస్థలలో SC రిజర్వేషన్లను అందిస్తాయి.

రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 341 భారత రాష్ట్రపతికి " రాజ్యాంగ ప్రయోజనాల కోసం షెడ్యూల్డ్ కులాలుగా పరిగణించబడే కులాలు, జాతులు లేదా తెగలలోని కులాలు, జాతులు లేదా తెగలు లేదా భాగాలను లేదా సమూహాలను పేర్కొనడానికి" అధికారం ఇస్తుంది.

ఆర్టికల్ 341కి అనుగుణంగా జారీ చేయబడిన 1950 ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ 'షెడ్యూల్డ్ కులాలు'గా పరిగణించబడే 'కులాలు, జాతులు లేదా తెగలను' పేర్కొనడంతో పాటు, "హిందూ మతానికి భిన్నమైన మతాన్ని ప్రకటించే వ్యక్తిని షెడ్యూల్డ్ కులం సభ్యుడుగా పరిగణించరాదు. " అని పేర్కొన్నది.. తరువాత, 1956 మరియు 1990 నాటి పార్లమెంటరీ తీర్మానాల ద్వారా సిక్కు మరియు బౌద్ధ మతాలు భారతదేశంలో అటువంటి ప్రత్యేక విశ్వాసాల వర్గానికి privileged faiths చేర్చబడ్డాయి.

అందువల్ల, ఇస్లాం, క్రైస్తవం, జుడాయిజం మరియు జొరాస్ట్రియనిజం అనుసరించేవారు  'షెడ్యూల్డ్ కులాల' కోసం ఉద్దేశించిన రిజర్వేషన్ల ప్రయోజనం నుండి మినహాయించబడ్డారు.

ఈ రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన వివక్షను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే సంబంధిత చారిత్రక రికార్డులోకి లోతుగా వెళ్లాలి. షెడ్యూల్డ్ కులాల రాజ్యాంగ నిర్వచనం 1950 ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్” పై  శ్యామ్ సుందర్ సింగ్ మరియు నగేష్ సి రానా రూపొందించిన వివరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గౌరవనీయులైన సుప్రీం కోర్ట్ దీనిని పరిగణనలోనికి  తీసుకోని భారత ప్రజలకు రాజ్యాంగ న్యాయాన్ని పునరుద్ధరించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి.

'పస్మాందా ముసల్మాన్' అనే కొత్త పదం నిజంగా భారతదేశంలోని ముస్లింలలోని వెనుకబడిన వర్గాలకు ఏదైనా సహాయం చేస్తుందా లేదా అని పునరాలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది.


-రచయిత Dr Syed Zafar Mahmood-మాజీ భారతీయ సివిల్-సర్వెంట్ మరియు సచార్ కమిటీ-స్పెషల్ డ్యూటీ అధికారి మరియు జకాత్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్‌.

-మిల్లి గజెట్ సౌజన్యం తో 

చారిత్రాత్మిక ఇస్లామిక్ మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు మరియు అరుదైన కళాఖండాల రిపోజిటరీ రాజస్థాన్- టోంక్‌లోని రాజస్థాన్ ప్రభుత్వ మౌలానా అబుల్ కలామ్ ఆజాద్ అరబిక్ & పెర్షియన్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ (APRI)

 


జైపూర్:

రాజస్థాన్‌లోని టోంక్‌లో గల  రాజస్థాన్ ప్రభుత్వ మౌలానా అబుల్ కలామ్ ఆజాద్ అరబిక్ & పెర్షియన్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ (APRI) చారిత్రక ఇస్లామిక్ మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు, పత్రాలు, పుస్తకాలు మరియు అరుదైన కళాఖండాల రిపోజిటరీగా నిలిచింది..

జైపూర్‌కు దక్షిణంగా 103 కి.మీ దూరంలో ఉన్న టోంక్, స్వాతంత్ర్యానికి ముందు పూర్వపు రాజ్‌పుతానాలో ఏకైక ముస్లిం రాచరిక రాజ్యం. నవాబులు పండితులను ఆదరించి, పట్టణంలో నివసించడానికి వారిని ఆహ్వానించినందున టోంక్ కళ మరియు సంస్కృతికి ప్రధాన కేంద్రంగా పరిగణించబడింది. చాలా మంది కవులు, కళాకారులు మరియు చరిత్రకారులు టోంక్‌లో నివసించడానికి వచ్చారు మరియు దానిని మేధావులు మరియు నిపుణుల కేంద్రంగా మార్చారు. అదనంగా, ఇస్లామిక్ మత బోధకులు టోంక్ పట్టణంలో దివ్య ఖురాన్ ఉపన్యాసాలు మరియు బోధనల సంస్కృతిని స్థాపించారు.

 1978లో రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం యొక్క స్వతంత్ర డైరెక్టరేట్‌గా మౌలానా అబుల్ కలామ్ ఆజాద్ అరబిక్ & పెర్షియన్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ (APRI) APRI, స్థాపించబడింది, హిస్టరోగ్రఫి/historiography, ప్రాచ్యశాస్త్రం/orientology మరియు ఇస్లామిక్ అధ్యయనాల యొక్క అరుదైన సేకరణను కలిగి ఉంది మరియు 8,000కు పైగా చేతితో వ్రాసిన సంపుటాలను కలిగి ఉంది.

భారతదేశం మరియు విదేశాల నుండి అనేక పరిశోధకులు మధ్యయుగ కాలానికి చెందిన మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లను అధ్యయనం చేయడానికి APRI, ను సందర్శిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఉపరాష్ట్రపతిలు, గవర్నర్లు మరియు కేంద్రమంత్రులు వంటి ప్రముఖులు ఈ సంస్థను సందర్శించి APRI, గొప్ప సేకరణను చూశారు.

చారిత్రక పుస్తకాల నిధిలో, ప్రధాన ఆకర్షణలలో మొఘల్ చక్రవర్తి ఔరంగజేబ్ ఆటోగ్రాఫ్ చేసిన  17వ శతాబ్దపు బోల్డ్ నక్ష్ కాలిగ్రఫీలో ఉన్న పవిత్ర ఖురాన్ కాపీ,  11వ శతాబ్దానికి చెందిన హమాయిల్ షరీఫ్ Hamail Shareef  (పవిత్ర ఖురాన్‌పై వ్యాఖ్యానం) మరియు ఒకే రన్నింగ్ టెక్స్ట్‌తో ఐదు సబ్జెక్ట్‌లను కలిగి ఉన్న 19వ శతాబ్దానికి చెందిన అన్వాన్-ఉల్-షరాఫ్ Unwan-ul-Sharaf  కలవు. APRI వద్ద 2014లో టోంక్‌లో తయారు చేయబడిన పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కాపీ కూడా కలదు.

పూర్వపు టోంక్ రాచరిక రాజ్యం లోని  సైడియా లైబ్రరీ లోగల చాలా అరుదైన పుస్తకాలు మరియు మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు తరువాతి కాలం లో APRI లోనికి మార్చబడినవి. టోంక్ యొక్క మూడవ నవాబ్ మహమ్మద్ అలీ ఖాన్ ఈ పుస్తకాలను సేకరించాడు.

APRIలోని పుస్తకాల సేకరణ ను ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని రాంపూర్‌లోగల  ప్రసిద్ధ రజా లైబ్రరీ మరియు పాట్నాలోని ఖుదా బక్ష్ ఓరియంటల్ లైబ్రరీలో ఉన్న వాటితో సమానంగా ర్యాంక్ చేయవచ్చు. మొఘల్ కాలం నాటి ప్రసిద్ధ పుస్తకాలు, షాజహన్నామా మరియు తుజుక్-ఇ-జహంగిరి Shahjahannama and Tuzuk-i-Jahangiri కాపీలు కూడా APRI సేకరణలో ఉన్నాయి. అదనంగా, ఇన్స్టిట్యూట్ టోంక్ యొక్క అదాలత్ షరా షరీఫ్ Adalat Sharah Shareef  (కానానికల్ canonical కోర్టులు) యొక్క సుమారు లక్ష తీర్పులను కలిగి ఉంది, అవి అనేక సంపుటాలుగా ప్రచురించబడ్డాయి. అంతేకాకుండా, టోంక్ రాజ్యం కు  సంభంధం ఉన్న రాజస్థాన్ రాజకీయ మరియు సాంస్కృతిక చరిత్రకు సంబంధించిన అనేక పత్రాలు ఉన్నాయి.

APRI లోని పుస్తకాల మరియు మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల పరిరక్షణ మరియు డిజిటలైజేషన్ ప్రాజెక్ట్ నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించబడింది, అయితే కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో అది మందగించింది. మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల పరిరక్షణ మరియు డిజిటలైజేషన్ ప్రాజెక్ట్ పనులు మందగించినప్పటికీ  ఇటివల ఖట్టతి (కాలిగ్రఫీ) కళ మరియు చార్ బైట్ (నాలుగు చరణాలు) ప్రదర్శనలను ప్రోత్సహించడానికి APRI అనేక వరుస కార్యక్రమాలు, సెమినార్‌లు మరియు పండుగలను నిర్వహిస్తోంది.

మార్చి 15 నుండి 19,2023 వరకు నిర్వహించబడిన ఐదు రోజుల కాలిగ్రఫీ ఆర్ట్ ఫెస్టివల్‌లో పెద్ద సంఖ్యలో నిపుణులు పాల్గొన్నారు మరియు దేశంలోని 40 మంది నిపుణులతో ఇన్సానియత్ కా పైఘమ్ (మానవత్వం యొక్క సందేశం) అనే అంశంపై మూడు రోజుల సెమినార్ నిర్వహించబడింది. ఈ కర్క్రమాలు భారీ స్పందనను పొందాయి మరియు విద్యార్థులు, పరిశోధకులు మరియు ప్రజల భాగస్వామ్యానికి సాక్ష్యంగా నిలిచాయి.

ఫ్రాన్స్ నుండి పరిశోధనా బృందం మరియు జోర్డాన్ మరియు ఇరాన్ నుండి ఇస్లామిక్ మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లపై వ్యక్తిగత పరిశోధకులు APRI సంస్థను క్రమం తప్పకుండా సందర్శిస్తున్నారు.

ఆపివేసిన అరబిక్ మరియు పర్షియన్ భాషలలో తరగతులు పునఃప్రారంభం, రాజస్థాన్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా పొడిగింపు ఉపన్యాసాల నిర్వహణ, వివిధ విభాగాలలో అరుదైన మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు మరియు కళాఖండాలను ప్రదర్శించడానికి APRI సంస్థ ప్రాంగణంలో  పబ్లికేషన్ మరియు మ్యూజియం బ్లాక్‌ను నిర్మించనున్నట్లు రాజస్తాన్ ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు.