24 March 2023

ఉపవాసం, ధార్మికత మరియు దివ్య ఖురాన్ పఠనం తో కూడిన రంజాన్ Charity, reading Quran go with fasting during Ramazan

 


 

రంజాన్ మాసం శుభాల నెల. రమదాన్ నెల సాటిలేని నెల. విశ్వాసులు దీనిని ఆశీర్వాద నెల గా చూస్తారు. రంజాన్ కేవలం ఆహారం మరియు పానీయాలకు దూరంగా ఉండే నెల కాదు, ప్రవక్త(స) ఇలా అన్నారు:బహుశా ఉపవాసం ఉన్న వ్యక్తి తన ఉపవాసం నుండి ఆకలి మరియు దాహం తప్ప మరేమీ పొందలేడు."

రంజాన్ మాసం నుండి మనం గ్రహించచవలసిన అనేక ఆశీర్వాదాలు, పుణ్యాలు మరియు పాఠాలు ఉన్నాయి. ఉపవాసం యొక్క ఉద్దేశ్యం ఖురాన్‌లో మనకు తెలియజేయబడింది. అల్లాహ్ ఇలా అంటున్నాడు:"ఓ విశ్వాసులారా! మీ  పూర్వీకులపై  ఉపవాసం విధించబడినట్లే మీ పై కూడా విదిoపబడినది -తద్వారా  మీలో భయభక్తులు జనించే  అవకాసం ఉంది." (2:183).

'తఖ్వా' అనేది 'దైవభక్తి' లేదా 'దైవ భీతి’ పెంపొందించుకోవడం. రంజాన్ ఇతరులతో బంధాలను బలోపేతం చేయడానికి ఉపయోగపడే సమయం కావచ్చు, రంజాన్,  దివ్య ఖురాన్ మాసం.అల్లాహ్ ఇలా అంటున్నాడు:"రమజాన్ నెల – అందులోనే ఖురాన్ అవతరిoపజేయబడినది.అది మానవులందరికీ మార్గదర్శిని.మార్గం చూపే స్పష్టమైన నిదర్శనాలు అందులో ఉన్నాయి. ఇంకా అది సత్యాసత్యాలను ప్రస్పుటం చేసే గీటురాయి." (2:185)

రంజాన్ నెలలో దివ్య ఖురాన్‌ను వీలైనంత ఎక్కువగా చదవాలని మనం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. రంజాన్ నెల  30 రోజుల్లో మొత్తం ఖురాన్‌ను పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి, దీనిని మీరు సుమారు రోజుకు ఒక గంట కేటాయించడం ద్వారా సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు లేదా మీరు దీన్ని 'సుహూర్' తర్వాత సుమారు 10 పేజీలు, మధ్యాహ్నం 10 పేజీలు  మరియు 'ఇఫ్తార్' తర్వాత 10 పేజీలు చదవడంగా విభజించవచ్చు..

దివ్య ఖురాన్ లోని ఒక సురా చదివినవారికి 10రెట్ల ప్రతిఫలం  లబిస్తుందని ప్రవక్త అన్నారు. రంజాన్  నెలలో ఖురాన్ చదవడానికి మనకుఇంతకంటే  ఏ మంచి ప్రోత్సాహకాలు మరియు రోల్ మోడల్స్ ఉన్నాయి?

రంజాన్ ప్రార్థనల మాసం కూడా. సాధారణ ఐదు రోజువారీ ప్రార్థనలతో పాటు, 'ముస్తహాబ్' (సిఫార్సు చేయబడినది) మరియు 'నాఫ్ల్' (స్వచ్ఛంద) ప్రార్థనలను  కూడా చేయమని ప్రోత్సహించబడింది.

మీరు సాధారణంగా  ఐదు విధిగా ఉన్న  ప్రార్థనలు చేయకపోతే, రంజాన్ నెల వాటిని ప్రారంభించడానికి సరైన సమయం. మీరు ఇంతకు ముందెన్నడూ ప్రార్థించనప్పటికీ, కొత్త ప్రారంభం మరియు నిబద్ధత కోసం ఇది నెల. రంజాన్ నెల లో ప్రతి ఒక్కరూ ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థితిలో ఉంటారు  మరియు మంచి పనులు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ నెలలో మీరు ఏమి చేయగలరో ఈ నెల మీకు చూపుతుంది, మీరు ఈ నెలలో ఐదు రోజువారీ ప్రార్థనలు ప్రారంభించినట్లేయితే , ఈ నెల తరువాత వాటిని చేయడం మీకు అలవాటు మరియు సాధారణ అభ్యాసం అవుతుంది. ఇంతకుముందు క్రమం తప్పకుండా ప్రార్థన చేయని చాలా మంది ప్రజలు రంజాన్ సమయంలో ప్రారంభించారు మరియు దానిని కొనసాగించారు.

అల్లాహ్ సలాత్‌తో పాటు జకాత్‌ను ప్రస్తావిస్తాడు, తద్వారా దాని ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పాడు. ప్రవక్త(స) ఇలా అన్నారు:"దాతృత్వంలో సగం ఖజ్జూరం  ఇవ్వడం ద్వారా కూడా నరకాగ్ని నుండి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోండి".రంజాన్‌లో దానధర్మాలు చేయడం మరింత పుణ్యం, ఈ నెలలో చేసిన పుణ్యాలకు ప్రతిఫలం రెట్టింపు అవుతుంది.

మన ఉపవాసాలను మరియు మంచి పనులను అంగీకరించడానికి మరియు మన తప్పులను మరియు పాపాలను క్షమించమని అల్లాహ్ ను ఈ పవిత్ర మాసo లో  ప్రార్థిస్తున్నాము.

అల్లాహ్ ఈ రంజాన్‌ను మనకు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కష్టాల్లో ఉన్నవారికి సులభతరం చేస్తాడు. ఈ దీవించబడిన మాసాన్ని మనం పూర్తిగా సద్వినియోగం చేద్దాం మరియు ఇది మనమందరం అల్లాహ్‌కు చేరువయ్యే మాసం. అమీన్!

 

No comments:

Post a Comment