13 June 2019

“ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్లో లో దివ్య ఖురాన్ యొక్క "ఏడు హెవెన్స్" (“Seven Heavens” of Qur’an in Astrophysics)
 Image result for universe

దివ్య  ఖుర్ఆన్ లో ఏడూ ఆకాశాల యొక్క అర్ధం మరియు వాటి నిర్దిష్ట ప్రదేశం గురించి వివరంగా చర్చించ బడినది. ఏడు స్వర్గాలు  మరియు వాటి భాగాల గురించి ఖురాన్ యొక్క వివరణ, గ్రహం, స్టార్, గెలాక్సీ, క్లస్టర్, సూపర్  క్లస్టర్  మొదలైన ఖగోళ భౌతిక శాస్త్రాల వివరణకు చాలా దగ్గరగా ఉంది. దివ్య  ఖురాన్ లో వివరించిన నజుమ్, కవాకిబ్, బురూజ్ , మసాబిహ్, షియాబ్-ఎ [-తైక్బ్, తారిక్ (najm, kawaakib, buruj, masabih, shihaab-a[-thaqib, tariq) తదితరాలు కూడా ఖగోళ శాస్త్రాలలో ఉన్నాయి. "

విశ్వం ఒక రాజ్యం లాగ పనిచేస్తుంది దాని భౌతిక చట్టాలు, దృగ్విషయం మరియు శక్తులు అన్ని  అత్యున్నత సార్వభౌమత్వం కల  ఆల్మైటీ అల్లాహ్  పాలనలో ఉన్నవి.  "నక్షత్రాలు, గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు మరియు అనేక ఇతర నిర్మాణాల రూపంలో ఉన్న విశ్వం కేవలం ఒక ప్రదేశంగా లేదు.  ఇది బాగా అభివృద్ధి చెందిన మరియు అత్యంత వ్యవస్థీకృత వ్యవస్థ కలిగిన   అల్లాహ్  పాలనా క్రింద ఉన్నది. విశ్వం ఒక దేశం యొక్క పూర్తి స్థాయి పరిపాలనా వ్యవస్థగా ఉంది.  విశ్వము "ముల్క్" లేదా రాజ్యంగా మరియు దేవుడు దాని "మాలిక్" లేదా "హెడ్" గా దివ్య ఖురాన్ 
వివరిస్తుంది.

 విశ్వం కూడా మన  ప్రపంచం లాగా ఉంటుంది. ప్రపంచ౦ ఖండాలను, ఖండాలు దేశాలను, దేశాలు రాష్ట్రాలను, రాష్ట్రాలు జిల్లాలను కలిగి  ఉన్నాయి, జిల్లాలు బ్లాక్స్/నగరాలను, బ్లాక్స్/నగరాలు గ్రామాలను,  గ్రామాలు కాలనీలను  మరియు కాలనీలు గృహాలను  కలిగి ఉన్నాయి. దివ్య ఖురాన్ ప్రకారం విశ్వం, ఒక రాజ్యం లాగా ఉంటుంది మరియు భూమి మీద ఉన్న స్థానం నుండి ఏడు క్రియాత్మక యూనిట్లు, కాస్మిక్ టైర్స్, (సమావాత్ samawaat) ను కలిగి ఉంది.

ప్రధాన పాయింట్లు
1. వాతావరణంతో సహా భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ క్షేత్రం మొదటి కాస్మిక్ టైర్ను ఏర్పరుస్తుంది. దివ్య  ఖుర్ఆన్ ఈ శ్రేణిలోని అన్ని ప్రధాన భాగాలను మరియు వాటి పనులను వివరిస్తుంది. వీటిలో హానికరమైన కిరణాల నుండి భూమిని కాపాడుకునే సామర్థ్యాలు, మేఘాలు, వర్షాలు మరియు గాలిలో ఎగురుతున్న పక్షులు వంటి వాతావరణంలోని భాగాలు ఉన్నాయి.

2. ప్లానెట్ ఎర్త్ను కలిగి ఉన్న సౌర వ్యవస్థను సూచిస్తున్న "సామా-అల్-దున్య“ Sama-al-dunya ", కాస్మిక్ టైర్ ను దివ్య  ఖురాన్ రెండవ కాస్మిక్ టైర్గా పరిగణిస్తుంది. సౌర వ్యవస్థలోని సన్, ప్లానెట్స్, ఉపగ్రహాలు, ఆస్టెరోయిడ్స్ మరియు మెటియోర్స్ (Meteors). యొక్క అన్ని ప్రధాన భాగాలను దివ్య  ఖురాన్ వివరిస్తుంది.

3. "ఆల్-సమైయ్ దైటిల్ హుబుక్"( కాస్మిక్  టైర్ ఆఫ్ పాత్వేస్ Cosmic Tier of Pathways) గా దివ్య ఖుర్ఆన్లో వివరించిన  మూడో కాస్మిక్ టైర్ మన  గెలాక్సీకి అనుగుణంగా ఉంది, ఇది మిల్కీ వే లేదా మిల్కీ పాత్వేగా పిలువబడుతుంది, మిల్కీ వే అనేక నక్షత్రాలతో కూడిన మన సౌర సిస్టం కలిగి ఉంది.  మన  సూర్యుని ఉన్న గెలాక్సీను పాలపుంత లేదా గాలక్సీ అని పిలుస్తారు.

4. "సమన్ బురుజు Sama’an burujan " మిల్కీ వేతో సహా పలు గెలాక్సీల సమూహాన్ని (Cluster) సూచిస్తుంది. మన క్లస్టర్ పేరు స్థానిక సమూహం.

5. "అ-సమై దత్రిర్-రాజ్ as-samaai daatir-raj”i” " మన సూపర్ క్లస్టర్ (Super cluster)   దిశగా కనిపిస్తుంది, ఇది గ్రేట్ అట్రాక్టర్ను (Great Attractor) కలిగి ఉంటుంది. కాస్మోస్ లో భాగమైన  సూపర్ క్లస్టర్ (Super cluster)  పెద్ద గ్రూప్ అయిన  చిన్న  గెలాక్సీ క్లస్టర్స్  ను  లేదా గెలాక్సీ గ్రూప్స్ ను కలిగి ఉంది. పాలపుంత గెలాక్సీలో (ఇందులో 54 కన్నా ఎక్కువ గెలాక్సీలు ఉన్నాయి) మిల్కీ వే  లోకల్ గ్రూప్ గెలాక్సీలో  భాగం, ఇది లనియాకీ (Laniakea) సూపర్ క్లస్టర్ లో  భాగమైన విర్గో/కన్య(virgo) క్లస్టర్లో భాగం. ఈ సూపర్ క్లస్టర్ 500 మిలియన్ల కాంతి సంవత్సరాలకు పైగా విస్తరించింది, స్థానిక సమూహం 10 మిలియన్ల కాంతి సంవత్సరాలలో విస్తరించింది.

6. క్వాసర్ల (Quasars) కి దగ్గరగా ఉన్న అరబిక్ పదం "టారిక్“ tariq” ", ఇది అనంత  దూరంలో ఉన్న విశ్వంలో అత్యంత మెరుస్తున్న  వస్తువు. ఇది ఆరవ కాస్మిక్ టైర్లో (Cosmic Tier) భాగం కావచ్చు. సూపర్ క్లస్టర్ల కలెక్షన్  కు  ఇంకా పేరు ఇవ్వలేదు. క్వాసర్లు ప్రకాశవంతమైన మరియు అత్యంత సుదూరమైన  తెలిసిన ఖగోళ వస్తువులు మరియు ప్రారంభ విశ్వాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు కీలకమైనవి. 

క్వాజర్లు మిలియన్ల, బిలియన్ల, లేదా ట్రిలియన్ల ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ల శక్తులను విడుదల చేస్తాయి. ఈ శక్తి గెలాక్సీ లోపల అన్ని నక్షత్రాల కాంతి మొత్తంను  మించిపోయింది. క్వాసర్స్ (Quasars)  విశ్వంలో ఉన్న ప్రకాశవంతమైన వస్తువులు, అవి మిల్కీ వే కంటే 10 నుంచి 100,000 సార్లు ప్రకాశవంతంగా ప్రకాశిస్తాయి.

7. సెవెంత్ కాస్మిక్ టైర్ అనేది మొత్తం మీద విశ్వం లోని  వెలుపలి   భాగం (outermost) లేదా కొన్ని అద్భుతమైన స్థలాలను కలిగి ఉన్న ప్రాంతం. విశ్వం  యొక్క ఈ ఉన్నత వెలుపలి  భాగం (uppermost) ఇప్పుడు కనపడక (invisible) పోవచ్చు. ఇది కొన్ని కార్యాలయాలు మరియు లాహే మహఫ్జ్ (Lauhe Mahfuz Secured Disc) ను  కలిగి ఉండవచ్చు, ఇది విశ్వం యొక్క అన్ని కార్యక్రమాల కేంద్రంగా ఉండవచ్చు.

సంగ్రహంగా వాతావరణం మరియు భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ క్షేత్రం మొదటి కాస్మిక్ టైర్, అయిన అది మన సోలార్ సిస్టం  ( రెండోవ కాస్మిక్ టైర్) లో భాగం, తిరిగి అది మన గెలాస్కి మిల్కి వే (మూడోవ కాస్మిక్ టైర్)  లో భాగం, మిల్కీ వే లోకల్ గ్రూప్ (నాలుగో  కాస్మిక్ టైర్ ) లో భాగం, అది లనిఅకే (Laniakea) సూపర్ క్లస్టర్ (ఐదోవ కాస్మిక్ టైర్) లో భాగం, తిరిగి అది క్వసర్ (ఆరోవ కాస్మిక్ స్పియర్ ) లో భాగం మరియు   సెవెంత్ కాస్మిక్ టైర్ అనేది మొత్తం మీద విశ్వం లోని  వెలుపలి   భాగం (outermost) లేదా కొన్ని అద్భుతమైన స్థలాలను కలిగి ఉన్న ప్రాంతం. విశ్వం  యొక్క ఈ ఉన్నత వెలుపలి  భాగం (uppermost) ఇప్పుడు కనపడక (invisible) పోవచ్చు. ఇది కొన్ని కార్యాలయాలు మరియు లాహే మహఫ్జ్ (Lauhe Mahfuz Secured Disc) ను  కలిగి ఉండవచ్చు, ఇది విశ్వం  యొక్క అన్ని కార్యక్రమాల కేంద్రంగా ఉండవచ్చు.

ముగింపు:
రాబోయే కొన్ని దశాబ్దాల్లో, విశ్వం యొక్క మొత్తం నిర్మాణం బాగా అర్ధం అవుతుంది మరియు దివ్య ఖుర్ఆన్ లోని అద్భుతాలను అర్థం చేసుకోవడానికి వీలు అవుతుంది..


No comments:

Post a Comment