31 July 2022

ఇమామ్ అల్ బుఖారీ కథ (తల్లి ప్రేమ యొక్క శక్తి మరియు ఇమామ్ అల్ బుఖారీ యొక్క అసాధారణ తెలివితేటలు వివరించే కధ)

 అల్ హిక్మా కథలు

 


 


ఇమామ్ అల్ బుఖారీ యొక్క తండ్రి పేరు ఇస్మాయిల్ బిన్ ఇబ్రహీం బిన్ అల్-ముఘీరా. ఇమామ్ అల్ బుఖారీ హదీసు పండితులలో నిపుణుడు.

బుఖారీ చిన్నతనం లోనే తండ్రిని కోల్పాయాడు  మరియు ఇమామ్ అల్ బుఖారీని అతని తల్లి ప్రేమతో పెంచింది

ఇమామ్ అల్ బుఖారీ తన చిన్నతనంలో ఒకసారి కళ్ళలో నొప్పిని అనుభవించాడు. అనారోగ్యం అతనికి అంధుడిని చేసింది.ఇమామ్ అల్ బుఖారీ తల్లి అతని ఆనారోగ్యం గురించి అల్లాహ్ ను రాత్రి పగలు  కన్నీళ్లతో ప్రార్థించేది.

ఇమామ్ అల్ బుఖారీ తల్లి తన కొడుకు అంధత్వం గురించి అల్లాకు నిరంతరం ప్రార్ధన చేస్తూనే ఉంది.

ఒక రోజు రాత్రి బుఖారీ తల్లి నిద్రలో నిద్రిస్తున్నప్పుడు, ప్రవక్త ఇబ్రహీం AS గురించి కల కన్నారు.అందులో ప్రవక్త ఇబ్రహీం AS బుఖారీ తల్లి తో  "ఓ స్త్రీ, నీ ప్రార్థనల కారణంగా అల్లా మీ కుమారునికి చూపును పునరుద్ధరించాడు,."అని అన్నారు.

ఆ తరువాత, అల్లాహ్ దయ తో ఇమామ్ అల్ బుఖారీ చూడగలిగారు.

అల్లా బుఖారీ దృష్టిని పొందినప్పుడు ప్రవక్త (స)హదీసులను అన్వేషించడానికి మరియు శ్రావ్యంగా కంఠస్థం చేయడానికి ఆనాటి ఇస్లామిక్ దేశాలను పర్యటించచమని అతని తల్లి కోరింది.  

ఇమామ్ బుఖారీకి అల్లాహ్ సుబానాహు వతల్లా ద్వారా అసాధారణమైన తెలివితేటలు లభించాయి.

చివరకు అల్లాహ్ దయతో ఇమామ్ అల్ బుఖారీ ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయుడిగా మరియు హదీసు నిపుణుడిగా రుపొందాడు.

ఇమామ్ బుఖారీ పూర్తి పేరు:

అబూ అబ్దుల్లా ముహమ్మద్ బిన్ ఇస్మాయిల్ బిన్ ఇబ్రహీం బిన్ అల్-ముగీరా బిన్ బర్దిజ్బా అల్-బుఖారీ.

ఇమామ్ బుఖారీ హిజ్రీ 13 షవ్వాల్ 194 లేదా 21 జూలై 810 ADలో ఉజ్బెకిస్తాన్‌లోని బుఖారాలో జన్మించారు.

బుఖారా నుండి వచ్చినందున, బుఖారీకి ఇమామ్ అల్ బుఖారీ అని పేరు వచ్చింది.

 ఇమామ్ అల్ బుఖారీ ఒకసారి 2 విషయాలు చెప్పారు.

"నేను కుత్తాబ్‌లో (చదవడం మరియు వ్రాయడం నేర్చుకునే ప్రదేశం)లో ఉన్నప్పుడు, నేను 10 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే తక్కువ వయస్సులో ఉన్నప్పుడు హదీసులను సులభంగా గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రేరణ పొందాను". నేను స్నేహితులు మరియు తబియిన్ల నుండి పొందిన హదీసులను వివరించగలను.”

" అల్లాహ్ గ్రంథం (అల్ ఖురాన్) మరియు ప్రవక్త (స) యొక్క సున్నత్ నుండి నాకు తెలిసిన ఆధారం ఉంటే తప్ప, నేను సహచరులు మరియు తాబియిన్ నుండి మౌకుఫ్ mauquf హదీసును వివరించను.

16 సంవత్సరాల పాటు శాస్త్రీయ మరియు ఆచరణాత్మక పర్యటనలో, ఇమామ్ బుఖారీ 4000 మంది ఉపాధ్యాయులను నేరుగా కలుసుకున్నారు మరియు వారిని అధ్యయనం చేశారు

ప్రవక్త(స) యొక్క హదీసులను నిర్ధారించడంలో సహనంతో, సుదీర్ఘ ప్రయాణం అనంతరం చివరకు ఇమామ్ అల్ బుఖారీ కనీసం 6,00,000 హదీసులను సేకరించగలిగారు. వాటిలో 3,00,000  హదీసులను కంఠస్థం చేసారు. కంఠస్థం చేయబడిన హదీసులలో  200,000 చెల్లని హదీసులు మరియు 100,000 ప్రామాణికమైన హదీసులు.

ఇమామ్ బుఖారీ చాలా గ్రంధాలను వ్రాశారు. వీటిలో:అల్-జామి' అష్-సహీహ్, దీనిని అల్-జామీ 'అష్-సహీహ్ అల్-ముస్నద్ మిన్ హదీస్ రసూలుల్లాహ్ SAW సున్నతిహి వా అయ్యమిహి' అని పిలుస్తారు.

కొన్నిసార్లు అల్-జామి' అల్-ముస్నద్ అల్ షాహిహ్ అల్-ముఖ్తష్ర్ మిన్ ఉమర్ రసూలుల్లాహ్ వ సునానిహ్ వా అయ్యమిహి ను "సహీహ్ అల్ బుఖారీ" అని కూడా పిలుస్తారు.

ఇమామ్ బుఖారీ “సహీహ్ అల్-బుఖారీ” గ్రంధం,  దివ్య ఖురాన్ తర్వాత అత్యంత ప్రామాణికమైన గ్రంధం.

ఇమామ్ బుఖారీ 16 సంవత్సరాలపాటు  ప్రామాణికమైన హదీసుల సేకరణ చేసారు.

అల్-అల్లామా అల్-ఐనీ అల్-హనాఫీ అల్ బుఖారీ గురించి ఇలా చెప్పారు:

"ఇమామ్ అల్ బుఖారీ,  తెలివైన మరియు నమ్మకమైన  హఫీజ్”.

ఇమామ్ అల్ బుఖారీ గమనించి, వివరించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు. వారి  కంఠస్థం సామర్థ్యం సికా పండితులకు బాగా తెలుసు అనటానికి ఆధారం ఉంది. "

ఇమామ్ ముస్లిం ఒకసారి ఇమామ్ అల్-బుఖారీని కలిశారు  అప్పుడు వారు  ఇమామ్ అల్-బుఖారీని నుదిటిపై ముద్దుపెట్టుకుని ఇలా అన్నారు:

"ఓ ఉస్తాదోo కా ఉస్తాద్, హదీసు నిపుణుడా మరియు హదీసులోని లోపాలను విశ్లేషించే పండితుడా , నన్ను మీ పాదాలను ముద్దాడనివ్వండి."

 మామ్ బుఖారీ 62 సంవత్సరాలకు  13 రోజుల కంటే తక్కువ వయస్సులో శుక్రవారం రాత్రి యాద్రుచ్చికంగా ఈద్ అల్-ఫితర్ రాత్రి మరణించారు.

ఇమామ్ బుఖారీ హిజ్రీ 256లో జోహర్(మద్యాన ప్రార్ధన) తర్వాత ఉజ్బెకిస్తాన్ లోని సమర్‌కండ్‌కు సమీపంలో ఉన్న ఖర్తాంక్ గ్రామంలో ఖననం చేయబడ్డారు

 

No comments:

Post a Comment