27 January 2022

జీవితంలో బలమైన ప్రేరణ పొందడానికి 10 దివ్య ఖురాన్ ఆయతులు 10 Holy Quran Reflections to Get Strong Motivation in Life
దివ్య ఖురాన్ ఆయతులు మన జీవితంలోని  ప్రతి అంశంలో, ఏ దశలో ఉన్నా మన ఆశ మరియు అంతర్గత బలాన్ని పెంచుకోవడానికి సానుకూల అంశాలను అందిస్తాయి. కొన్నిసార్లు, మనమందరం ప్రతికూల ఆలోచనలు మరియు నిరుత్సాహా సమయాలను ఎదుర్కొంటాము మరియు ఈ చెడు సమయాలను ఎదుర్కోవటానికి మార్గాలను వెతుకుతాము..

దివ్య ఖురాన్ ఆయతులు మనకు ఉత్తమ మార్గదర్శకత్వం ఇస్తాయి అనేది ప్రతి ముస్లిం యొక్క మన  దృఢ విశ్వాసం. దివ్య ఖురాన్ ఆయతులు మన ప్రతికూలతలను పూర్తిగా పోగొట్టి, హృదయానికి శాంతిని అందిస్తాయి.

దిగువన సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లా స్మరణను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడే పది దివ్య ఖురాన్ ఆయతులను నేను మీతో పంచుకుంటున్నాను.

1)అన్ని సహాయం అల్లాహ్ నుండి. నాకు అల్లా ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేస్తాడు.

·       1వ ఆయత్ :"మేము నిన్ను ఆరాధిస్తాము సహాయం కొరకు నిన్నే అర్దిస్తాము. (1:5).

వివరణ:పైన ఉన్న ఆయత్  మనందరికీ ఆశను ఇస్తుంది మరియు జీవితంలోని ప్రతి దశలో అల్లాపై మన నమ్మకాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది

2) అల్లా నేను చేసే మంచి పనులను చూస్తాడు

·       2వ ఆయత్ :“నమాజును స్థాపించండి. జకాత్ ఇవ్వండి. మీ భవిష్యత్ కోసం మీరు చేసి ముందుగా పంపించే సత్కార్యాలను మీరు అల్లాహ్ వద్ద చూస్తారు. మీరు చేసేదంతా అల్లాహ్ దృష్టిలో ఉంది. (2:110).

వివరణ: ఏ కార్యమూ సర్వశక్తిమంతుడి నుండి దాచబడదు, అది చెడ్డది లేదా మంచిది అయినా. ప్రతి చిన్న పనికి మనకు ప్రతిఫలం లభిస్తుంది మరియు ఈ ఆలోచన దయతో జీవించడానికి సానుకూల మార్గాన్ని అందిస్తుంది.

(3)  సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ అత్యంత దయగలవాడు, కరుణ గలవాడు

·       3వ ఆయత్:"... మానవుల పట్ల అల్లాహ్ కు ఎంతో కరుణ, వాత్యల్యం ఉన్నాయనే విషయాన్ని నిశ్చయంగా నమ్మండి. " (2:143)

వివరణ:ఈ ఆయత్ ద్వారా  సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ మనల్ని అమితంగా ప్రేమిస్తున్నాడని మరియు మన తప్పులను ఆయన పట్టించుకోలేదని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

(4): నేను అల్లాను స్మరించినట్లయితే, అతను నన్ను గుర్తుంచుకుంటాడు.

·       4వ ఆయత్  కనుక నన్ను జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. నేను మిమ్మల్లి జ్ఞాపకం పెట్టుకొంటాను.నాకు కృతజ్ఞతలు తెలపండి. చేసిన మేలును మరువకండి.." (2:152)

వివరణ:అల్లాహ్‌ను సదా స్మరించుకునే స్థితిలో ఉండేందుకు ఈ ఆయత్ మనకు స్ఫూర్తినిస్తుంది.

(5). మనం ఒక సమస్యను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, మనం అల్లాహ్‌కు చెందినవారమని మరియు ఆయన వద్దకు తిరిగి వస్తానని చెప్పడం చాలా ఓదార్పునిస్తుంది

·       5వ ఆయత్ : "కష్టకాలం దాపురించినప్పుడు “మేమంతా అల్లాహ్ కే చెందినవారము . అల్లాహ్ వైపునకే మరలిపోవలసినవారము,”అని అనే వారికీ శుభవార్త తెలుపు. " (2:156)

వివరణ:మన జీవిత సమస్యలన్నీ తాత్కాలికమైనవని మరియు మనమందరం సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లా వద్దకు తిరిగి వస్తాము మరియు పరలోక జీవితం శాశ్వతమని మీరు  గుర్తు చేసుకోవడం ఎంత మధురంగా ఉంది.

(6): అల్లాహ్ నాకు సమీపంలో ఉన్నాడు మరియు అతను నా ప్రార్థనలకు ప్రతిస్పందిస్తాడు

6వ ఆయత్ :“నా దాసులు నన్ను గురించి నిన్ను అడిగితే, నేను వారికి అంత్యంత సమీపంలోనే ఉన్నానని, పిలిచేవాడు నన్ను పిలిచినప్పుడు నేను అతని పిలుపును వింటాను, సమాధానం పలుకుతాను అని ఓ ప్రవక్తా నీవు వారికీ తెలుపు.కనుక వారు నా సందేశం విని దానిని స్వీకరించాలి. నన్ను విశ్వసించాలి. వారు ఋజు మార్గం పొందే అవకాసం ఉంది.” (2:186).

వివరణ:మనం సంతోషంగా ఉన్నాము లేదా విచారకరమైన సమయాలను ఎదుర్కొంటున్నాము, మనం అల్లాహ్‌ను పిలిచి మన విషయాలన్నీ ఆయనకు చెప్పాలి మరియు అల్లాహ్ మాత్రమే మనల్ని వింటాడు మరియు వాటికి పరిష్కారాలను అందిస్తాడు..

(7)అల్లాహ్ నా మిత్రుడు మరియు అతను నాకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు

7వ ఆయత్  "అల్లాహ్ విశ్వాసులకు సంరక్షకుడు. సహాయకుడునూ.  అయన వారిని కటికి చీకట్ల నుండి వెలికి తీసి వెలుగు చూపిస్తాడు." (2:257)

వివరణ:జీవితంలోని ప్రతి దశలో, మనకు మార్గదర్శకత్వం అవసరం మరియు సర్వశక్తిమంతుడు తప్ప మరెవరూ మనకు సహాయం చేయలేరు. ఈ ఆలోచన నిజంగా అల్లాహ్ సహాయంపై మన నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది.

(8)అల్లాహ్ పూర్తి నియంత్రణలో ఉన్నాడు; అతనికి ప్రతిదానిపై అధికారం ఉంది.

·       8వ ఆయత్ : “ఇలా అను : ఓ అల్లాహ్! విశ్వసామ్రాజ్యాదిపత్యానికి ప్రభూ! నీవు కోరినవారికి ప్రభుత్వాదికారాన్ని ప్రసాదిస్తావు. నీవు కోరిన వారి నుండి దాన్ని లాక్కోoటావు.నీవు కోరిన వారికి గౌరవాన్ని ప్రసాదిస్తావు. నీవు కోరిన వారికి గౌరవాన్ని ప్రసాదిస్తావు. నీవు కోరిన వారిని పరాభవం పాలు చేస్తావు.శుభాలు నీ ఆధీనం  లో ఉన్నాయి. నిస్సందేహంగా నీకు అన్నిటిపైన అధికారం ఉంది.” (3:26).

వివరణ: కొన్ని సమయాల్లో మన విశ్వాసాన్ని సడలించే అనేక విషయాలు ఉన్నాయి, అయితే ప్రతిదానికీ అల్లాహ్ బాధ్యత వహిస్తాడని మీరు  గుర్తు చేసుకోండి మరియు ఈ జ్ఞాపకం మీకు శాశ్వతమైన ఆశను ఇస్తుంది.

(9) మనమందరం జీవితంలో పరీక్షలను ఎదుర్కొంటాము మరియు మనం ఓపికగా ఉండి, అల్లాహ్‌ను స్మరించినట్లయితే, ప్రతిదీ చక్కగా ఉంటుంది

9వ ఆయత్ :“ముస్లిములారా! మీరు ధన ప్రాణాలకు సంభందించిన పరీక్షను తప్పకుండా ఎదుర్కొంటారు. గ్రంధ ప్రజలనుండి, ముష్రిక్కులనుండి మీరు కష్టం కలిగించే మాటలు అనేకం వింటారు. ఈ పరిస్థితులలో మీరు గనుక సహనం తో, భయభక్తులతో నిలకడగా ఉంటె, ఇది ఎంతో సాహసం తో కూడుకున్న కార్యక్రమం. (3:186).

వివరణ: పై  ఆయత్ పరీక్షలు మరియు కటిన సమస్యలను గురించి వివరిస్తుంది మరియు చాలా ఓర్పు మరియు ఆశతో అల్లాహ్ వైపు తిరిగేటప్పుడు జీవిత వాస్తవికతను అంగీకరించడానికి మనకు సహాయపడుతుంది.


(10)నేను నిజం మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే అల్లాహ్  సత్యాన్ని ఇష్టపడతాడు.

·       10వ ఆయత్ :అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తాడు: “ఈ రోజు సత్యవంతులకు వారి సత్యం లాభాన్ని ఇస్తుంది. క్రింద కాలువలు ప్రవహించే ఉద్యానవనాలు వారికి లబిస్తాయి. అక్కడ వారు ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. వారు అల్లాహ్ అంటే ఇష్టపడతారు. అల్లాహ్ వారంటే ఇష్టపడతాడు. ఇదే గొప్ప విజయం.” (5:119).

వివరణ: సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లా సత్యవంతులను ప్రేమిస్తాడు మరియు నిజాయితీగా ఉండటం వల్ల మనశ్శాంతి మరియు హృదయ సౌఖ్యం లబిస్తుంది.


పైన వివరించిన అన్నిఆయాతు లు అన్ని సానుకూల విషయాలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి, అవి మనలను ధర్మమార్గానికి నడిపిస్తాయి. దివ్య ఖురాన్ లోని అంశాలు మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తాయి మరియు జీవిత సంకెళ్లను ఎదుర్కోవటానికి మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్‌ను సంతోషపెట్టడానికి మనల్ని బలపరుస్తాయి.

మీ విశ్వాసం మరియు విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి ఇక్కడ ఒక హదీత్ ఉంది.

·       ప్రవక్త ఇలా అన్నారు, "నిజానికి అల్లాహ్ గురించి మంచి ఆలోచనలు కలిగి ఉండటం అల్లాహ్ ఆరాధన యొక్క పరిపూర్ణత నుండి వస్తుంది."(తిర్మిజి /48/240)

No comments:

Post a Comment