22 February 2021

దివ్య ఖురాన్ మరియు హదీసుల వెలుగు లో మానసిక సమస్యల నివారణ Combat Mental Distress in the light of Quranic Verses and Sunnah


మానసిక ఆరోగ్యం చాలా ముఖ్యమైన అంశం. అన్ని శరీర భాగాల ఆరోగ్యం వలె, మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. ప్రస్తుత కాలం లో చాలా మంది ప్రజలు మానసిక ఆరోగ్యానికి భంగం కలిగించే వినాశకరమైన అంశాలను ఎదుర్కొంటున్నారు.

మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవటానికి అవగాహన మరియు పరిష్కారాలను అందించడం చాలా ముఖ్యం. సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ పవిత్ర ఖురాన్ లోని వివిధ ఆయతుల ద్వారా మానసిక సమస్యల పై పోరాడటానికి మరియు ధైర్యం పొందటానికి మార్గం చూపాడు. అంతేకాక, ప్రవక్త (స) ప్రవచనాత్మక బోధనలు మనకు మానసిక సమస్యలను ఎదుర్కొనటం లో మార్గదర్శకత్వం పొందడానికి చాలా సహాయపడతాయి.

మానసిక ఆరోగ్యం గురించి పవిత్ర ఖురాన్ ఏమి చెబుతుంది.?

విశ్వాసులకు ప్రేరణ ఇవ్వడానికి పవిత్ర ఖురాన్లో అనేక ఆయతులు ఉన్నాయి. వాటిని పరిశీలిద్దాం.

·       భయప్రమాధాలకు, ఆకలి భాధకు, ధన, ప్రాణ, ఆదాయల నష్టానికి గురిచేసి మేము మిమ్మల్ని తప్పకుండా పరిక్షిస్తాము కాని  రోగికి శుభవార్త ఇస్తాము.-ఖురాన్ [2: 155]

మనమందరం మన జీవితంలో ఇబ్బందులు మరియు వైఫల్యాలను ఎదుర్కొంటాము, కాని వాటితో మనం ఎలా వ్యవహరించాలో అనే దానిలో తేడా ఉంది. ఇది మనము  ఎలా స్పందిస్తాము మరియు మన  సమస్యను ఎలా పరిష్కారంగా మారుస్తాము అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఖురాన్ మరియు హదీసులు బోధన నుండి మనకు లభించే అత్యంత విలువైన విషయం శాంతి  మరియు హృదయ స్వాంతన.

ఈ సందర్భంగా మనం ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అనుభవించిన దుఃఖాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకొందాము.

మన చివరి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అనేక సందర్భాలలో దుఖాన్ని/ఆవేదనను  అనుభవించారు.. వారి గొప్ప దుఃఖ కాలాలలో ఒకటి దుఖం యొక్క సంవత్సరంఅని అంటారు. వారికి జివితాoతము మద్దతు గా ఉన్న వారి భార్య ఖాదీజా (ర) మరియు పెద నాన్న అబూ తాలిబ్ ఒకరి తర్వాత ఒకరు కన్నుమూసిన సంవత్సరం అది. అలాగే, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆరుగురు పిల్లలలో కొంతమంది బాల్యంలోనే మరియు కొంతమంది యవ్వనంలో మరణించడాన్ని చూశారు. ఇది వారికి చాలా బాధను, వేదనను కలిగించింది.

కాబట్టి అల్లాహ్ ఒక వ్యక్తికి కొంత దుఖాన్ని ఇచ్చినప్పుడు, అతనికి సహన శక్తిని కూడా ఇస్తాడు మరియు ఈ సహనం విశ్వాసానికి రుజువు అని స్పష్టమవుతుంది.

పవిత్ర ఖురాన్లో ఈవిధంగా చెప్పబడింది

·       "ఏ ప్రాణి పైన అల్లాహ్ దాని శక్తీ సామార్ద్యలకు మించిన బరువు బాధ్యతలను మోపడు."(దివ్య ఖుర్ఆన్, 2: 286)

·       ప్రవక్తా! సహనం తో పనిచేస్తూ పో- నీకు ఈ సహనభాగ్యo అల్లాహ్ అనుగ్రహం వల్లనే కలిగింది-  వారి చేష్టలకు వగవకు. వారి పన్నాగాలకు మనస్సు లో ఖేద పడకు..-దివ్య ఖురాన్16:127

మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంచడంలో ఖురాన్ మరియు సున్నత్ లు  ఎలా సహాయపడతాయి?

పవిత్ర ఖురాన్ మనకు పూర్తి మార్గదర్శకత్వం ఇస్తోంది. మనము బాధపడుతున్నప్పుడు మరియు బాధ తగ్గించబడినప్పుడు కూడా, దివ్య ఖురాన్ మరియు హదిస్సులు భరోసా ఇస్తాయి.

·       విశ్వాసులారా, సహనం ద్వారా, నమాజు ద్వారా సహాయం అర్ధించండి. సహనం కలవారికి అల్లాహ్ తోడుగా ఉంటాడు. దివ్య ఖురాన్ [2: 153]

ఇబ్న్ కతీర్ ఇలా వ్రాశాడు:

·       సేవకుడు సంతోషం లో కృతజ్ఞతతో ఉండాలి  లేదా విపత్తును సహనంతో అనుభవించాలి అనే దానిలో  వాస్తవం ఉంది. బాధల ప్రభావాలను తగ్గించడానికి సహాయపడే ఉత్తమ సాధనాలు సహనం మరియు ప్రార్థన అని అల్లాహ్ పేర్కొన్నాడు.

మరి ఒక హదీసు ఇలా చెబుతోంది:

·       సుహైబ్ (ర)గారి ప్రకారం ప్రవక్త (స) ఇలా అన్నారు "ఆశ్చర్యం అనేది విశ్వాసి యొక్క వ్యవహారం, నిజానికి అతని వ్యవహారాలన్నీ మంచివి మరియు ఇది నమ్మినవారికి మాత్రమే. అతనికి ఏదైనా మంచి జరిగితే అతను కృతజ్ఞతతో ఉంటాడు మరియు అది అతనికి మంచిది. అతనికి ఏదైనా హాని జరిగితే అతను సహనంతో ఉంటాడు మరియు అది అతనికి మంచిది. -(ముస్లిం)

అల్లాహ్ నామ స్మరణ తో శాంతి

·       నిస్సందేహంగా, అల్లాహ్ సంస్మరణ ద్వారానే  హృదయాలకు తృప్తిని పొందే భాగ్యం లబిస్తుంది.-దివ్య ఖురాన్ [13:28]

పై ఆయత్ నమ్మిన ప్రతి విషయం విశ్వాసి యొక్క మంచి కోసమే అని రుజువు చేసి చూపిస్తుంది. ఒకరు కష్టాల్లో లేదా సుఖంలో ఉన్న, ప్రార్థనలు, జికార్ మరియు ధ్యానం ద్వారా శాంతిని సాధిస్తారు

·       వారు తమ ఎత్తులు తాము వేస్తూ ఉన్నారు. అల్లాహ్ తన ఎత్తులు తానూ వేస్తూ ఉన్నాడు. అల్లాహ్ అందరికంటే బాగా ఎత్తులు వేస్తాడు. -దివ్య ఖురాన్ [8:30]

 మన జీవితంలో మనం ఏ పరిస్థితులలో ప్రయాణిస్తున్నా, విషయాలను నియంత్రించడానికి మరియు వాటిని పరిష్కరించడానికి మన  వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్‌పై మనo పూర్తి నమ్మకాన్ని ఉంచాలి.

·       ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు, కష్టాలతో పాటు తప్పనిసరిగా సుఖాలు కూడా ఉన్నాయి.-దివ్య ఖురాన్ [94: 6]

ఎటువంటి ఇబ్బంది శాశ్వతంగా ఉండదు. ప్రతి కష్టాల తరువాత, సుఖం  వస్తుంది మరియు ఈ ఆలోచన మిమ్మల్ని జీవిత పోరాటాలను గెలుచుకునేలా చేస్తుంది.

 

 

No comments:

Post a Comment