19 February 2021

ఇస్లాంలో రిబా/వడ్డీ మరియు దాని శిక్ష దివ్య ఖురాన్లో పేర్కొనబడింది Riba in Islam and its Punishment Stated in the Holy Quran 

ఇస్లాంలో అనుమతించబడిన మరియు హలాల్ అని పిలువబడే కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. ఇస్లాం లో రిబా భావన నిషేధించబడింది/ హరామ్. రిబాను సాధారణంగా వడ్డీ అని పిలుస్తారు మరియు ఇది ఇస్లాంలో హరామ్ క్రింద వస్తుంది.


 

రిబా అనే పదం పెరుగుదల నుండి ఉద్భవించింది. ఇది ముఖ్యంగా డబ్బులో అదనపు పెరుగుదలగా చెప్పవచ్చు.  రిబా ను అల్లాహ్ (SWT) ఖండించారు, ఎందుకంటే ఇది దురాశ, కామం, స్వార్థం మరియు అన్యాయాలతో వ్యాపిస్తుంది.

ప్రాపంచిక కోణం లో, మీరు పెరుగుతున్న సంపదను చూడవచ్చు కాని ఇది సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ (SWT) దృష్టిలో మీ స్థాయి /ర్యాంకును పెంచదు

ఇస్లాంలో రిబా రకాలు

రిబాలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి:

1. రిబా అన్-నసీయా Riba an-Nasee’ah:

ఈ రకమైన రిబా చెల్లింపు ఆలస్యం కారణంగా అసలు రుణం లో పెరుగుదల.

2. రిబా అల్-ఫద్ల్ Riba al-Fadhl:

ఇది ఒక వస్తువును ఒకే రకానికి చెందిన మరొకదానితో  వర్తకం చేయడం వల్ల మొత్తంలో పెరుగుదల

 

రిబాలో పాల్గొన్న రెండు పార్టీలు తీర్పు దినాన జవాబుదారీగా ఉంటాయని మరియు శపించబడతాయని సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ పవిత్ర ఖురాన్లో చాలాసార్లు పేర్కొన్నాడు. అంతేకాక, వడ్డీకి సాక్షులుగా మారే వ్యక్తులు కూడా అల్లాహ్ (SWT) యొక్క ఖండన  మరియు కోపానికి గురి అవుతారు.

ఇస్లాంలో రిబాను ఎందుకు నిషేధించారు?

ఇస్లాం విశ్వాసం, మంచితనం, నిస్వార్థత, తాదాత్మ్యం మరియు పరస్పర త్యాగం మీద సమాజాన్ని నిర్మించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. సమాజంలో ధనికులు మరియు పేదల మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించే పద్ధతులను అనుసరించడానికి ఇస్లాం మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. అందువల్ల ఇస్లాం  వడ్డీ పద్ధతిని తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది.  ఎందుకంటే దీనివలన కొందరు వ్యక్తులు  ప్రయోజనాన్ని పొందడం జరుగుతుంది.

సంపన్న సమాజాన్ని నిర్మించడానికి, ధనవంతులు అభాగ్యులకు సహాయం చేయడానికి పని చేయాలి, తద్వారా వారు అల్లాహ్ (SWT) ప్రేమ మరియు ఆశీర్వాదాలను పొందవచ్చు. అల్లాహ్ (SWT) ప్రజలను దయతో చూస్తాడు మరియు మానవాళిని  శ్రద్ధతో ప్రేమిస్తాడు.

దివ్య ఖుర్ఆన్ లో రిబా /వడ్డీ  మరియు దానికి పడే  శిక్ష:

·       ప్రజల సంపదలో చేరి పెరగాలని మీరు ఇచ్చే వడ్డీ అల్లాహ్ దృష్టిలో పెరగదు. అల్లాహ్ ప్రసన్నతను పొందే ఉద్దేశం తో, మీరు ఇచ్చే జకాత్- దానిని ఇచ్చే వారే వాస్తవంగా తమ సంపదను వృద్ది చేసుకొంటారు. (సూరా అల్-రమ్, 39వ ఆయత్ 30: 39 )

 

·       నిషేదిoపబడిన వడ్డిని తిసుకొంటున్నoదువల్లా, అధర్మంగా ఇతరుల సొమ్మును కబళిస్తున్నoదువల్లా, మేము వారికొరకు పూర్వం ధర్మ సమ్మతములైన ఎన్నో పరిశుద్దమైన వస్తులను నిషిద్దాలుగా చేసాము. వారిలో అవిశ్వాసులుగా ఉన్న వారికొరకు మేము వ్యధాభరితమైన శిక్షను సిద్దం చేసి ఉంచాము.   (సూరా అల్-నిసా:161వ ఆయత్  4: 161)

 

·       విశ్వసించిన ప్రజలారా! ఇబ్బడిముబ్బడిగా పెరిగే ఈ వడ్డిని తినటం మానండి. అల్లాహ్ కు బయపడండి.మీరు సాఫల్యం పొందే అవకాశం ఉంది. అవిశ్వాసుల కొరకు తయారు చేయబడిన ఆ అగ్ని నుండి మిమ్మల్లి మీరు కాపాడుకొండి. అల్లహ్ కూ, ప్రవక్తకూ విధేయత చూపండి. (సూరా అల్ ఇమ్రాన్, 130-132 ఆయతులు)

·       "వడ్డీ తినే వారి స్థితి షైతాను పట్టటంవల్ల ఉన్మాది అయిన వ్యక్తి స్థితి లాంటిది. ఈ స్థిత్కి వారు గురికావటానికి కారణం వారు “వ్యాపారం కూడ వడ్డిలాంటిదేగా అని అనటమే. వాస్తవానికి అల్లాహ్ వ్యాపారాన్ని ధర్మ సమ్మతం (హలాల్) చేసాడు. కనుక తన ప్రభవు చేసిన ఈ హితబోధ అందే వ్యక్తి మున్ముందు వడ్డీ తినటం త్యజిస్తే, అతను పూర్వం తిన్నదేదో తిన్నాడు. అతని వ్యవహారం చివరకు అల్లాహ్ వద్దకే పోతుంది. ఈ ఆదేశం తరువాత మళ్ళి ఈ దుశ్చర్యకు పాల్పడేవాడు నిశ్చయంగా నరకవాసి. అక్కడే అతడు శాశ్వతంగా ఉంటాడు" -( సూరా అల్-బకారా,275వ ఆయత్ )

·       "అల్లాహ్ వడ్డీని నశింపజేస్తాడు.దానధర్మాలను పెంచి అధికంచేస్తాడు. కృతఘ్నుడు, దుష్టుడు అయిన వ్యక్తిని అల్లాహ్ ప్రేమించడు."( సూరా అల్-బకారా, 276వ ఆయత్ )

·       విశ్వసించి, మంచి పనులు చేసేవారికినమాజును స్థాపించే వారికి జకాత్  ను ఇచ్చేవారికి వారి ప్రభువు వద్ద తగిన ప్రతిఫలం లబిస్తుంది.వారికి భయంకాని, శోకంకాని కలిగే అవకాశం లేదు.” (సూరా అల్-బకారా, 277వ ఆయత్ )

·       "విశ్వసించిన ప్రజలారా! మీరు నిజంగా విశ్వాసులే అయితే, అల్లాహ్ కు బయపడండి. ఇంకా మీకు ప్రజల నుండి రావలసిన వడిని విడిచిపెట్టండి. (సూరా అల్-బకారా:278)

·       మీరు అలా చేయకపోతే, మీ పై అల్లాహ్ తరుపు  అయన ప్రవక్త తరపు నుండి యుద్ధ ప్రకటన ఉంది అనే విషయం తెలుసుకోండి. ఇప్పుడైనా మీరు పశ్చాతాపపడితే (వడ్డిని వదులు కొంటె)అసలు సొమ్ము తీసుకోవటానికి హక్కు దారులు అవుతారు.మీరు అన్యాయం చేయకూడదు, మీకూ అన్యాయం జరగకూడదు.” (సూరా అల్-బకారా:279)

·       "మీ బాకిదారుడు ఆర్ధిక ఇబ్బందులలో ఉంటె, అతని పరిస్థితి మెరుగుపడే వరకు గడువు ఇవ్వండి, లేక మీరు తెలిసినవారు అయితే, ఆ బాకిని అతనికి దానం చెయ్యండి. అది మీకు శ్రేయస్కరం. " (సూరా అల్-బకారా: 280)

·       "అల్లాహ్ వద్దకు మీరు మరలి వెళ్ళే రోజున జరిగే పరాభవం నుండి, కలిగే ఆపద నుండి రక్షించుకొండి. అక్కడ ప్రతి ఒక్కడికి అతడు చేసిన మంచి చెడ్డలకు పరిపూర్ణ ప్రతిఫలం లబిస్తుంది. ఎవరికీ ఏ మాత్రం   అన్యాయం జరగదు.  “(సూరా అల్-బకారా: 281)

పైన పేర్కొన్న అన్ని ఆయతుల నుండి, ఇస్లాం లో రిబా నుండి రక్షణగా పొందటానికి సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ మనకు మార్గనిర్దేశం చేసినట్లు  స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్‌ను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి మనం జీవితంలో నీతి మార్గాన్ని అనుసరిద్దాం.

No comments:

Post a Comment