25 February 2021

ఇస్లాంలో ఆతిద్య మర్యాదలు Etiquette For The Guest In Islam 

1. మీరు ఒకరి ఇంటికి  అతిథి(Guest)గా వెళ్లినప్పుడు, ఆతిద్యం ఇచ్చే వ్యక్తి(Host) లేదా  అతని పిల్లల కోసం  కొన్ని బహుమతులు తీసుకోండి. బహుమతులు ఎంచుకునేటప్పుడు ఆతిద్యం ఇచ్చే వ్యక్తి(host)  అభిరుచులు మరియు ఇష్టాన్ని గుర్తుంచుకోండి. బహుమతుల మార్పిడి ప్రేమ యొక్క మనోభావాలను పెంచుతుంది మరియు సన్నిహిత సంబంధాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. బహుమతి అతిధి(Guest) పట్ల ఆతిద్యం ఇచ్చే వ్యక్తి(Host) హృదయం లో ప్రేమ మరియు  స్నేహ భావాన్ని సృష్టిస్తుంది.

 

2. మూడు రోజులకు మించి ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా  అతిథిగా ఉండకండి. ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా అన్నారు:: "అతిథి ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ఆతిద్యం ఇచ్చే వ్యక్తి తో ఎక్కువ కాలం ఉండడం అనుమతించబడదు." -(అల్-ఆదాబ్-ఉల్-ముఫ్రాద్).

సహి ముస్లిం ప్రకారం : "ఒక ముస్లిం తన సోదరుడితో కలిసి ఎక్కువ కాలం అతిదిగా ఉండడం అనుమతించబడదు.తన సోదరుడితో ఎక్కువ కాలం ఉండడం వలన  ఆతిద్యం ఇచ్చే వ్యక్తి(Host)  అతిధి(Guest)ని  అలరించడానికి అన్ని విధాలుగా ఇబ్బందిలో   పడవచ్చు.

3. ఎల్లప్పుడూ ఇతరులకు అతిథిగా ఉండకండి. అతిథులుగా ఉండటానికి మీరు కూడా ఇతరులను ఆహ్వానించండి మరియు వారితో ఉదారం గా మెలగండి..4. మీరు ఎవరికైనా అతిథి(Guest)గా ఉన్నప్పుడు, సీజన్ ప్రకారం అవసరమైన సామాను మరియు పరుపు మొదలైన వాటిని మీతో పాటు తీసుకువెళ్ళండి.. శీతాకాలంలో ముఖ్యంగా, పరుపును మీతో తీసుకెళ్లడం ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు, లేకపోతే ఆతిద్యం ఇచ్చే వ్యక్తి (Host)తీవ్ర కష్టాలకు గురవుతారు. అతిథి ఏ విధంగానైనా కు ఆతిద్యం ఇచ్చే వ్యక్తి కి భారం కావడం సరికాదు.

5. ఆతిద్యం ఇచ్చే వ్యక్తి (Host)కార్యక్రమాలు  మరియు పనులను గుర్తుంచుకోండి. ఆతిద్యం ఇచ్చే వ్యక్తి (Host) యొక్క వృత్తి, పనులు మరియు కార్యక్రమాల  ఉనికికి భంగం కలిగించకుండా జాగ్రత్త వహించండి.

 

6. ఆతిద్యం ఇచ్చే వ్యక్తి(Host)ని డిమాండ్లు చేయవద్దు. మీ సౌలభ్యం మరియు వినోదం కోసం అతను చేసే ఆతిద్యం తో సంతృప్తి చెందండి మరియు దాని కోసం అతనికి ధన్యవాదాలు చెప్పండి.. అతన్ని ఇబ్బందుల్లో పడనీకండి

7. ఆతిద్యం ఇచ్చే వ్యక్తి (Host) మహిళలు మీకు  దగ్గరి లేదా రక్త సంబందీకులు  కాకపోతే, కారణం లేకుండా వారితో సంభాషణలో పాల్గొనవద్దు. ఆతిద్యం ఇచ్చే వ్యక్తి మహిళల పరస్పర సంభాషణను వినవద్దు. మీ సంభాషణ లేదా ప్రవర్తన వారికి ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ప్రవర్తించకండి. పర్దా యొక్క గోప్యత మరియు పరిమితులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉల్లంఘించవద్దు.

 

8. కొన్ని కారణాల వల్ల మీకు ఆతిద్యం ఇచ్చే వ్యక్తి (Host) తో  కలిసి మీరు తినడానికి ఇష్టపడకపోతే, లేదా మీరు ఉపవాసం ఆచరిస్తుంటే, మీరు మర్యాదగా క్షమించమని  మరియు మీకు ఆతిద్యం ఇచ్చిన  వ్యక్తి (Host) కోసం  అల్లాహ్ దయ మరియు ఆశీర్వాదాలను కోరుతూ ప్రార్థన చేయండి..

 అబ్రాహాము ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తన అతిథులకు విలాసవంతమైన, రుచికరమైన  భోజనాన్ని సమర్పించినప్పుడు మరియు అతిథులు దానిని స్వికరించకపోతే  అబ్రహం ప్రవక్త  (స)వారితో ఇలా అన్నారు: "పెద్దమనుషులు, మీరు ఎందుకు తినటం లేదు?" దేవదూతలు ఇలా అన్నారు.: "తప్పుగా భావించ వద్దు. వాస్తవానికి, మేము తినలేము. ప్రతిభావంతులైన కొడుకు పుట్టే  సువార్త మీకు తెలియజేయడానికి మాత్రమే మేము వచ్చాము. "

9. మీరు ఒక విందుకు హాజరైనప్పుడు, ఆతిద్యం ఇచ్చిన వ్యక్తి (Host) కోసం దయ, అనుగ్రహం, మోక్షం మరియు ఆశీర్వదించమని అల్లాహ్‌ను ప్రార్థిస్తూ భోజనం చివరిలో ప్రార్థన చేయండి

అబూ అథిమ్ బిన్ తహాన్ ఒకసారి ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మరియు అతని ప్రముఖ సహచరులను విందుకు ఆహ్వానించారు. భోజనం ముగిన తరువాత  ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తన సహచరులతో ఇలా అన్నారు."మీ సోదరుడికి ప్రతిఫలమివ్వండి." సహచరులు ఎలా? అని అడుగగా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వారితో ఇలా అన్నారు: "ఒక వ్యక్తి తన సోదరుడిని సందర్శించి, అక్కడ తిని, త్రాగినప్పుడు, అతను తన సోదరుడికి అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహం మరియు ఆశీర్వాదాల కోసం ప్రార్థించడం ద్వారా తన సోదరుడికి ప్రతిఫలమివ్వగలడు." (అబూ దావుద్).

 ప్రవక్త (స) ఒకసారి సాద్ బిన్ ఉబాదా ఇంటిని సందర్శించారు. సాద్ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) కు రొట్టె మరియు ఆలివ్ నూనెను సమర్పించారు. ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వాటిని తీసుకొని ఇలా అన్నారు: "ఉపవాసం ఉన్నవారు మీ సరుకులతో వారి ఉపవాసాలను విరమింప జేయండి. మీ భోజనంలో పాల్గొనండి మరియు మీ కోసం దేవదూతలు అల్లాహ్ యొక్క దయ మరియు క్షమించమని ప్రార్థిస్తారు."-(అబూ దావుద్).

No comments:

Post a Comment