16 February 2021

ఇస్లాంలో హృదయ శుద్దీకరణ; దివ్య ఖురాన్ మరియు సున్నత్ వెలుగులో Purification of the Heart in Islam; Tips from Quran and Sunnahమన హృదయం శరీరం యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం మరియు ఇస్లాంలో హృదయం యొక్క శుద్దీకరణ చాలా ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. హృదయం అంతర్గత స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు పనులను ఎక్కువగా నియంత్రిస్తుంది. పవిత్ర ఖురాన్ హృదయాన్ని కల్బ్ Qalbఅని పేర్కొంది మరియు ఇస్లాంలో గుండె శుద్ధి యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది. తీర్పు రోజున, ఇది నరకాగ్ని నుండి మనలను రక్షించేది మంచి హృదయం.

దివ్య ఖురాన్ మరియు సున్నత్ వెలుగు లో హృదయం యొక్క శుద్దీకరణ:

 

దివ్య ఖురాన్ వెలుగులో హృదయాన్ని శుద్ధి చేయడం Purification of the heart in Islam via Quran:

స్వచ్ఛమైన హృదయం మంచి వ్యక్తిత్వం ను మరియు స్వచ్ఛమైన ఆత్మను సూచిస్తుంది. ఈ విధంగా, హృదయం మన శరీరంలో భాగం మాత్రమే కాదు, అది అన్ని భావాలు, భావోద్వేగాలు, కోరికలు, జ్ఞాపకం, అలాగే శ్రద్ధ యొక్క కేంద్రంగా ఉంది. 

పవిత్ర ఖురాన్లో, సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ ఇలా అంటాడు:

·       "అల్లాహ్ స్మరణ వల్ల వారి హృదయాలు విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి"(ఖురాన్, 39:23)

మనస్సు మరియు హృదయ శాంతి సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ స్మరణ వలన లబిస్తుంది. కాబట్టి సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్‌ను స్మరించుకోండి మరియు మీ ఆత్మను, హృదయాన్ని పవిత్ర ఖురాన్ తో శుద్ధి చేయండి

మరొక ఆయత్ లో, సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ ఖురాన్లో ఇలా అన్నాడు:

·       "నిశ్చయంగా తన ఆత్మను పరిశుద్ధపరుచుకొన్న వ్యక్తి సఫలుడయ్యాడు,  దానిని అణిచివేసిన వాడు విఫలుడయ్యాడు. "-(దివ్య ఖురాన్, 91: 9-10)

పైన వివరించిన ఆయత్ పరలోకంలో మన మొత్తం విజయం హృదయ శుద్ధీకరణ మరియు మన పనులపై ఆధారపడి ఉంటుందని ప్రతిబింబిస్తుంది.

 

హదీసుల వెలుగులో హృదయాన్ని శుద్ధికరణ:

·       ప్రవక్త (స) ఇలా అన్నారు:"తీర్పు రోజున నమ్మినవారి కాటాలో  మంచి వ్యక్తిత్వం ను మించినది లేదు"-(తిర్మిజి)

 

తీర్పు రోజున, ఒక వ్యక్తి యొక్క మంచి స్వభావం మరియు స్వచ్ఛమైన హృదయం అతన్ని స్వర్గానికి తీసుకువెళతాయని పై హదీసుల నుండి స్పష్టమైంది.

 

మరొక హదీసులో అబూ హురైరా ఇలా వివరించాడు,

·       అల్లాహ్ యొక్క దూత (స) ఇలా అన్నారు:"అల్లాహ్ మీ శరీరాలను, లేదా మీ వేషధారణ వైపు చూడడు, కాని అతను మీ హృదయాలను మరియు విజయాలను చూస్తాడు."-(సహిహ్ ముస్లిం)

 

మీ హృదయ స్థితిని మెరుగుపరచడానికి దృష్టి పెట్టండి మరియు మంచి పనులను చేయడం ద్వారా మీ వ్యక్తిత్వం ను మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నించండి, అవి చిన్నపనులు అయిన సరే. చిన్న మంచి పనులు ఉత్పాదకంగా ఉండటానికి సహాయపడతాయి మరియు ఇస్లాం గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాయి.

 

హృదయాన్ని మరియు ఆత్మను శుద్ధి చేయడానికి దోహదపడే దివ్య ఖురాన్ మరియు సున్నత్లు:  

ఇస్లాంలో హృదయాన్ని ఎలా శుద్ధి చేయాలి?దివ్య  ఖురాన్ యొక్క మార్గదర్శకత్వం:

1.పశ్చాత్తాపం తో హృదయాన్ని శుద్ధి చేసే ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి మరియు అల్లాహ్ యొక్క ఆశీర్వాదం మరియు ప్రేమను పొందండి.

పవిత్ర ఖురాన్లో, సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ ఇలా అంటాడు:

·       "చెడుకు దూరంగా ఉండేవారిని, పశ్చాత్తాపం పొందిన వారిని అల్లాహ్ ప్రేమిస్తాడు"(ఖురాన్, 2: 222)

ప్రవక్త (స) ఇలా అన్నారు:

·       "సృష్టి లో ఉత్తమమైనది రోజుకు 70 సార్లు పశ్చాత్తాపం పొందటం.; నుండి పశ్చాత్తాపం పాపాన్ని  తగ్గిస్తుంది – పాపం మళ్ళీ చేయకుండా నిరుత్సాహపరుస్తుంది.

 

2.సానుకూల అంతర్గత ఆలోచనలపై దృష్టి పెట్టడం:

సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ నిజంగా మన కంఠసిర jugular vein.కు దగ్గరగా ఉన్నాడు. కాబట్టి సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్   కు  మన ఆలోచనల గురించి తెలుసు మరియు మన మనస్సులో ఉన్నది తెలుసు. కాబట్టి మీ అంతర్గత ఆలోచనలపై  శ్రద్ధ వహించండి మరియు మానసిక సౌకర్యాన్ని కలిగించే జీవిత అంశాలను విశ్లేషించండి.

దివ్య ఖురాన్లో అల్లాహ్ ఇలా అంటాడు:

·       మేము మానవుణ్ణి సృష్టించాము, అతని మనస్సు లో మెదిలే ఉహాలను సైతం మేము ఎరుగుదుము. మేము అతని కంఠనాళం కన్నా అతనికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాము"-(దివ్య ఖురాన్, 50:16)

 

3.అన్నిరకాల  ప్రార్థనలు విధిగా చేయండి:

ఇస్లాంలో హృదయం యొక్క శుద్దీకరణ ప్రార్థనల ద్వారా ఎంతో పొందబడుతుంది. కాబట్టి, విధిగా ప్రార్థనలు చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి మరియు వీలైతే నఫిల్ మరియు తహజ్జుద్లను ప్రార్థించడం ప్రారంభించండి, ఎందుకంటే ఈ ప్రార్థనలు జీవితంలో ఆధ్యాత్మికత నింపుతాయి.


అల్లాహ్ ఖురాన్లో ఇలా చెప్పాడు:

"పరిశుద్దత పాటించి, తన ప్రభువు నామాన్ని స్మరించి, ఆ తరువాత నమాజు చేసినవాడు తప్పక సాఫల్యం పొందుతాడు. "(దివ్య ఖురాన్, 87: 14-15)

 

4.దయ తో పనులు చేయండి:

ఇతరుల తప్పులను సూచించే బదులు, మీ పనులపై దృష్టి పెట్టండి. ఇస్లాంలో హృదయాన్ని శుద్ధి చేసినట్లే, అన్ని మంచి పనుల గురించి తెలుసుకొని వాటిని  దయతో  చేయండి.

సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ దివ్య ఖురాన్లో ఇలా చెప్పాడు:

·       “ఎవరు (దైవ మార్గం లో) ధనాన్ని వినియోగించాడో, (దైవ అవిధేయతకు) భయపడ్డాడో, మంచిని సత్యమని అoగీకరించాడో, అతనికి మేము సన్మార్గంలో నడిచేందుకు సౌకర్యాన్ని కలుగ చేస్తాము.  -(దివ్య ఖురాన్, 92: 3)

దాతృత్వం అంటే డబ్బు ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు, దయగల మాటలు, చిరునవ్వులు మరియు ప్రయత్నాలు

5.రోజు దివ్య ఖురాన్ చదవండి:

ప్రతిరోజూ ఐదు రకాల ప్రార్థనల తరువాత పవిత్ర ఖురాన్ చదవడం ప్రారంభించండి, అది కొన్ని ఆయతులు అయినా సరే.  ఖురాన్ పఠనం ధికర్ Dhikr యొక్క గొప్ప రూపాలలో ఒకటి. ప్రతిరోజూ ఖురాన్ చదవడం ద్వారా, మనము సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్‌తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాము మరియు పాపాలను నివారించడంతో పాటు శాంతిని సాధిస్తాము.

సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ ఖురాన్లో ఇలా చెప్పాడు:

·       "అల్లాహ్ ను నమ్మిన వారి హృదయాలకు అల్లాహ్ సoస్మరణ వల్ల తృప్తి కలుగుతుంది. తెలుసుకోండి! అల్లాహ్ సంస్మరణ ద్వారానే హృదయాలకు తృప్తిని పొందే భాగ్యం లబిస్తుంది.   -(దివ్య ఖురాన్, 13:28)

 

ఇస్లాంలో ప్రతి మంచి పని హృదయ శుద్ధి చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉంది. మన హృదయాలు పరిశుద్ధపరచబడిన తర్వాత, సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్‌ను ప్రసన్నం చేసుకుంటూ మనల్ని జన్నా వైపుకు నడిపించే ధర్మబద్ధమైన మార్గo వైపు నడుద్దాము. అమీన్!

 

  

No comments:

Post a Comment