15 March 2022

రంజాన్ 2022; సన్నాహాలు Ramadan 2022; Preparations

  

రంజాన్ దగ్గరలోనే ఉంది మరియు రంజాన్ ఆధ్యాత్మిక మాసం అని అందరికి తెలుసు. రంజాన్ 2022ను  సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి, సహాయపడే కొన్ని చిట్కాలను ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాము

1) రంజాన్ 2022 కోసం ప్రణాళికను రూపొందించడం ప్రారంభించండి:

రంజాన్ పనులను మంచి ఉద్దేశ్యంతో ప్లాన్ చేసుకోండి. చిత్తశుద్ధితో చేసే పనులకు సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ నుండి అపరిమితమైన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. రంజాన్‌లో మీరు ఏమి చేయాలో మరియు ఎప్పుడు ప్రార్థించాలో నిర్ణయించుకోండి. ఇది నెలను మరింత నిర్వహించగలిగేలా చేయడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.మానసికంగా మరియు శారీరకంగా సిద్ధం చేసుకునేందుకు చిత్తశుద్ధి గల ఉద్దేశాలను కలిగి ఉండటం ఎల్లప్పుడూ మంచిది.

·       ఉమర్ ఇబ్న్ అల్-ఖత్తాబ్ ప్రకారం ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఇలా అన్నారు: "కర్మల ప్రతిఫలం ఉద్దేశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ప్రతి వ్యక్తి తాను అనుకున్నదాని ప్రకారం ప్రతిఫలాన్ని పొందుతాడు."-[బుఖారీ]

2) రంజాన్ 2022 ప్రారంభించడానికి అల్లా నుండి క్షమాపణ కోరండి:

మనమందరం మనుషులుగా అప్పుడప్పుడూ తప్పులు చేయడం సహజం. కాబట్టి సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ నుండి క్షమాపణ కోరండి, అతను మన పాపాలన్నింటినీ క్షమిస్తాడు. అతను అల్-గఫీర్, అత్యంత క్షమించేవాడు మరియు దయగలవాడు.

·       ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఇలా అన్నారని అనస్ ఇబ్న్ మాలిక్ అన్నారు.-"ఆదాము పిల్లలందరూ పాపులు, మరియు పశ్చాత్తాపపడేవారే ఉత్తమ పాపులు."-[తిర్మిజి]

·       దివ్య ఖురాన్‌లో అల్లాహ్ ఇలా చెప్పాడు, “ఓ నా సేవకులారా, అల్లాహ్ యొక్క దయ గురించి నిరాశ చెందకండి. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ అన్ని పాపాలను క్షమిస్తాడు. నిశ్చయంగా, ఆయనే అత్యంత క్షమించేవాడు, దయాళువు.-[సూరా అజ్-జుమర్: 53]

కాబట్టి రంజాన్ 2022ని మంచి  ఉద్దేశ్యాలతో మరియు శుద్ధి చేసిన హృదయంతో ప్రారంభించండి 

3) ఇతరులను క్షమించు:

మనల్ని క్షమించమని అల్లాహ్‌ను కోరినప్పుడు, ఇతరులను క్షమించాలనే ఉద్దేశ్యం కూడా మనకు ఉండాలి. ఇతరులను క్షమించడం ద్వారా, మీరు సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ నుండి గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు.

·       "మరియు ఒక దుష్ట చర్యకు ప్రతీకారం అటువంటి దుర్మార్గమే, కానీ ఎవరైతే క్షమించి, సయోధ్య కుదుర్చుకుంటారో - అతని ప్రతిఫలం అల్లాహ్ వద్ద ఉంటుంది."-[సూరా అష్-షురా: 40]

కాబట్టి రంజాన్ 2022 ప్రారంభానికి ముందు, మీ హృదయాన్ని అన్ని పగలు మరియు చెడుల నుండి విముక్తి చేసుకోండి.

4) ఆత్మ విమర్శ చేసుకోండి:

ఆధ్యాత్మికత లో స్వీయ విమర్శ ముఖ్యమైన భాగం.

·       ఉమర్ ఇబ్న్ అల్-ఖత్తాబ్ ఇలా చెప్పారు:మిమ్మల్ని లెక్కలోకి తీసుకురావడానికి ముందు మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి; మీరు తూకం వేయకముందే మిమ్మల్ని మీరు తూకం వేయండి, ఎందుకంటే అది మీకు రేపటి గణనను సులభతరం చేస్తుంది, ఈ రోజు మీరు మిమ్మల్ని మీరు అంచనా వేసుకుని, మీరు తీర్పుకు తీసుకురాబడిన రోజున గొప్ప ప్రదర్శన కోసం మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధం చేసుకొండి."-[అజ్-జుహ్ద్‌లో ఇమామ్ అహ్మద్]

మీ రోజువారీ ప్రార్థనలు మరియు పవిత్ర ఖురాన్ పఠనం మరియు ఇతర ఆరాధనలను ప్రారంభించండి. 

5) సోమ, గురువారాల్లో ఉపవాసం ఉండండి:

ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం భార్య ఆయిషా(ర) ప్రకారం-"ప్రవక్త సోమ, గురువారాల్లో ఉపవాసం ఉండేందుకు ప్రయత్నించేవారు." [తిర్మిజి]. దానికి కారణం సోమవారం మరియు గురువారాల్లో దస్తావేజులు/లెక్కలు  సమర్పించబడతాయి మరియు నేను ఉపవాసం ఉన్నప్పుడే నా పనులు సమర్పించడం నాకు చాలా ఇష్టం.(తిర్మిజి)

పై హదీసు ప్రకారం, సోమ, గురువారాల్లో ఉపవాసం చేయడం సున్నత్.  ఉపవాసాన్ని ఒక సాధారణ అలవాటుగా మార్చుకోవడం మరియు రంజాన్ కోసం మీ శరీరాన్ని మరియు ఆత్మను సిద్ధం చేసుకోవడం మంచిది.

6) దివ్య ఖురాన్ పఠించడం అలవాటు చేసుకోండి:

దినచర్య లో భాగం గా రంజాన్ మాసం లో దివ్య ఖురాన్ పారాయణo చేయండి.. పవిత్ర ఖురాన్ పారాయణo మనలను సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్‌కు దగ్గరగా తీసుకువస్తుంది మరియు గొప్ప ప్రయోజనాలతో కూడిన  మరిన్ని బహుమతులకు దారి తీస్తుంది.

·       ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఇలా చెప్పడం విన్నట్లు అబూ ఉమామా ఉల్లేఖించారు."దివ్య ఖురాన్ చదవండి, ఎందుకంటే అది పునరుత్థాన దినాన దాన్ని పఠించేవారికి మధ్యవర్తిగా (షఫా) వస్తుంది."-[ముస్లిం]

వాస్తవానికి, పునరుత్థానం రోజున దివ్య ఖురాన్ దాని పారాయణదారులకు షఫాగా మారుతుంది. ఈ విధంగా ప్రతిరోజూ దివ్య ఖురాన్ చదవడానికి ప్రయత్నించండి మరియు రంజాన్‌లో పఠించటం మీకు సులభం అవుతుంది.

7) తహజ్జుద్ మరియు రాత్రి ప్రార్థనల కోసం మేల్కొoడి:

రాత్రి ప్రార్థనలు రంజాన్ మాసానికే పరిమితం కాదు. రాత్రి ప్రార్థనల (తహజ్జుద్) కోసం సిద్ధం చేయడం ప్రారంభించండి, తద్వారా సుహూర్ కోసం మేల్కొవడం సులభం అవుతుంది.

·       ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా అన్నారు అని అబూ హురైరా ఉల్లేఖించారు-"తప్పనిసరి అయిన తర్వాత అత్యంత అద్భుతమైన ప్రార్థన (స్వచ్ఛంద) అర్థరాత్రి ప్రార్థన."-[ముస్లిం]

రాత్రి ప్రార్థనల సమయం చాలా ఆహ్లదం గా ఉంటుంది, అది మనల్ని సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్‌కు దగ్గరగా చేస్తుంది.

·       రాత్రి ప్రార్థనలలో చేసిన ప్రార్థనలు/దువాలకు సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లా ఖచ్చితంగా సమాధానం ఇస్తాడు-[ముస్లిం]

8) మరింత దాతృత్వం ఇవ్వండి:

దాతృత్వం అనేది సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్‌కు ప్రియమైన కార్యం మరియు అది మనకు తఖ్వా సాధించడంలో సహాయపడుతుంది. సదఖా ఇవ్వడం ద్వారా, మన హృదయాలలో దయను పెంపొందించుకుంటాము మరియు చెడు చేయకుండా మనల్ని మనం రక్షించుకుంటాము.

·       మీరు ఎంతో ఆరాధించే దానిలో కొంత భాగాన్ని దానం చేసేంత వరకు మీరు తఖ్వా సాధించలేరు. మరియు మీరు ఇచ్చేది ఖచ్చితంగా అల్లాహ్‌కు బాగా తెలుసు."-[సూరా ఆల్ ఇమ్రాన్: 92]

ఇవి రంజాన్ 2022 ప్రారంభానికి ముందు పూర్తి చేయవలసిన పనులు, తద్వారా అనంతమైన బహుమతులను మీరు పొందగలరు. మన సృష్టికర్తకు దగ్గరయ్యే నీతియుక్తమైన మరియు ఆశీర్వాద మార్గాన్ని మనం పొందగలము. ఆమీన్!

 

No comments:

Post a Comment