12 December 2019


ఇస్లాంలో సత్కార్యం/ఇన్ఫాక్ (Infaq); దాని ప్రాముఖ్యత, ప్రయోజనాలు మరియు బహుమతులు
Infaq in Islam; its Importance, Benefits, and Rewards


Image result for infak in islam మోరేఇన్ఫాక్ అనేది అరబిక్ భాష నుండి వచ్చిన పదం. ఇది ఇస్లాంలో ఒక రకమైన స్వచ్ఛంద దానం గా  నిర్వచించబడింది. ఇది బహుమతి గా లేదా ఇతర వ్యక్తి నుండి తిరిగి రాకుండా ఇతరులకు ఇవ్వబడుతుంది.

ఇన్ఫాక్ ఇస్లాం లో ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది మరియు ఇది సమాజ శ్రేయస్సు కొరకు మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ ను సంతోష పెట్టడానికి ఉద్దేశించ బడింది. ఇది అల్లాహ్ యొక్క ఆశీర్వాదాలలో ఒకటి. అల్లాహ్ ఇచ్చేవాడు తన సంపదను కోల్పోయేలా చేయడు, అదే లేదా పెరిగిన మొత్తాన్ని ఇచ్చేవారికి తిరిగి ఇస్తానని అల్లాహ్ వాగ్దానం చేశాడు.

దివ్య ఖురాన్లో సత్కార్యం/ఇన్ఫాక్ యొక్క ప్రాముఖ్యత

ఇస్లాం లో ఇన్ఫాక్ మనపై వ్యక్తిగత బాధ్యత మరియు జకాత్ అనేది ఇన్ఫాక్ యొక్క ఒక రూపం. ఇది మత-ఆధారిత సందర్భోచిత, స్వచ్ఛంద మరియు సామాజిక బాధ్యతగా గుర్తించబడింది.

"తమ సంపదను  అల్లాహ్  మార్గంలో ఖర్చు చేసేవారి ఖర్చు ఉపమానం ఇలా ఉంటుంది: ఒక్క విత్తనాన్ని నాటితే, అది మొలిచి ఏడూ వెన్నులను ఈనుతుంది. ప్రతి వెన్ను కూ నూరేసి గింజలు ఉంటాయి. అదే విధంగా అల్లాహ్ తానూ కోరిన వారి సత్కార్యాన్ని వికసింప చేస్తాడు.అల్లాహ్ అమితంగా ఇచ్చేవాడూ అన్ని తెలిసినవాడూను. ”(దివ్య ఖురాన్ 2: 261).

దివ్య ఖురాన్లో సత్కార్యం/ఇన్ఫాక్ యొక్క పరిస్థితులు

దివ్య ఖురాన్ ఇన్ఫాక్ గురించి వివిధ పరిస్థితులను పేర్కొంది:
·        సత్కార్యం/ఇన్ఫాక్ అల్లాహ్ యొక్క ఆనందం కోసం ఉండాలి (అల్ ఖురాన్ 2: 177).
·        ఇది పేదల సంక్షేమం కోసం మరియు ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ఉండాలి (అల్ ఖురాన్ 2: 262).
·        నటిస్తున్న ఉద్దేశ్యంతో లేదా చూపించడానికి ఇన్ఫాక్ ఇవ్వకూడదు (అల్ ఖురాన్ 2: 264).
·        ఇన్ఫాక్‌ను బహిరంగంగా ఇవ్వడం కంటే రహస్యంగా ఇవ్వడం మంచిది (అల్ ఖురాన్ 2: 271).
·        ఇన్ఫాక్ ఇస్లామిక్ అనుమతి పొందిన ఆదాయం మరియు ఆస్తులయి ఉండాలి (అల్ ఖురాన్ 2: 267).
·        మరణానికి ముందు ఇన్ఫాక్ ఇవ్వాలి (అల్ ఖురాన్ 63:10).

ఇస్లాంలో ఇన్ఫాక్ యొక్క ప్రయోజనాలు

అల్లాహ్ (SWT) చాలా దయగలవాడు మరియు ప్రతి మంచి పనికి ప్రతిఫలమిస్తాడు. అదే విధంగా, ఒక ముస్లిం ఇన్ఫాక్ ఇచ్చినప్పుడు మరియు ఒక వ్యక్తి ఎటువంటి బహుమతిని ఆశించకపోయినా, అల్లాహ్ కొరకు మాత్రమే ఇన్ఫాక్ చేస్తే అప్పుడు అల్లాహ్ అతనికి ఎక్కువ ప్రయోజనాలను ఇస్తాడు.

దివ్య ఖురాన్లో ఇన్ఫాక్ యొక్క ద్రవ్య ప్రయోజనాలు

అనేక చోట్ల, అల్లాహ్ (SWT) ఇన్ఫాక్ చేస్తున్న వ్యక్తి తాను ఇచ్చిన అదే రాబడిని పొందుతాడని పేర్కొన్నాడు మరియు ఇది సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ చేత కనీస రాబడిగా పేర్కొనబడింది. బహుమతులు ఖర్చు చేసిన మొత్తానికి చాలా రెట్లు అధికంగా ఉంటాయని వేర్వేరు ఆయతులు పేర్కొన్నాయి.

·        తిరిగి ఇచ్చిన మొత్తానికి రెండింతలకు పెంచవచ్చు (28:54).
·        ఇన్ఫాక్ ద్వారా లభించే బహుమతులు అనేక  రెట్లు పెరుగుతాయి (30:39).
·        ఇది ప్రారంభ మొత్తానికి 700 రెట్లు ఎక్కువ కావచ్చు (ఖురాన్ 2: 261).

దివ్య ఖురాన్లో ద్రవ్యేతర ఇన్ఫాక్ యొక్క ప్రయోజనాలు

·        దయ యొక్క గొప్ప మరియు గౌరవనీయమైన చర్యలలో ఇన్ఫాక్ ఒకటి. ఇది అల్లాహ్ కోసమే మరియు అతనిని సంతోషపెట్టడం. అంతేకాక ఇది హృదయాలను మరియు మనస్సులను శుద్ధి చేస్తుంది.
·        ప్రవక్త(స) ఇలా అన్నారు, “తన బానిసల్లో ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రభువు ఆజ్ఞ ఏమిటంటే,‘ ఇతరులపై ఖర్చు చేయండి, నేను మీ కోసం ఖర్చు చేస్తాను ’” (బుఖారీ, ముస్లిం).
·        ఇది జీవిత కష్టాలకు సహాయపడుతుంది మరియు ఇచ్చేవారిని రక్షించడానికి ఒక కవచంగా పనిచేస్తుంది.
·        ప్రవక్త ఇలా అన్నారు, “నిశ్చయంగా దానధర్మాలు అల్లాహ్ కోపాన్ని తీర్చాయి మరియు మరణ బాధలను తగ్గిస్తాయి” (తిర్మిజీ ).
·        ఇది ఒకరి వక్తిత్వ  మెరుగుదలకు దారితీస్తుంది.
·        ప్రవక్త(స) ఇలా అన్నారు, "ఒక విశ్వాసిలో ఎప్పుడూ కలిసి ఉండని రెండు అలవాట్లు ఉన్నాయి: ఒకటి దుర్మార్గం మరియు రెండు చెడు మర్యాదలు" (తిర్మిధి).

·        తీర్పు ఇచ్చే రోజున ఇచ్చేవారికి సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ రక్షణ లభిస్తుంది. బుఖారీ యొక్క హదీసులో, ఏడు రకాల ప్రజలు అల్లాహ్ యొక్క రక్షణ నీడను పొందుతారని మరియు వారిలో ఒక వ్యక్తి స్వచ్ఛందంగా దాతృత్వం ఇచ్చేవాడు, అతని ఎడమ చేతి తన కుడి చేతి ఏమి ఇచ్చిందో తెలియదు. కాబట్టి ఇచ్చేవారికి స్వర్గంలో ఉత్తమ ఇల్లు లభిస్తుంది.

అవసరాలకు మించి ఇవ్వండి:

అల్లాహ్ విశ్వాసికి వారికి  అవసరం లేని మరియు అధికంగా ఉన్న వాటిని  ఖర్చు పెట్టమని చెబుతాడు. పవిత్ర ఖురాన్ ఇన్ఫాక్ గురించి దాదాపు 60 సార్లు ప్రస్తావించింది. సమాజాలలో పేదరికాన్ని అణిచివేసేందుకు దోహదపడే సంపద యొక్క పునపంపిణీ ఇన్ఫాక్. కాబట్టి అల్లాహ్ (SWT) తన ఆనందం మరియు దయ కోసమే ఈ ప్రాధమిక ధర్మ వ్యయాన్ని ఆదేశిస్తాడు.

ఆదాయ పంపిణీకి ఇన్ఫాక్ ఒక ముఖ్యమైన సాధనం. ఈ విధంగా దివ్య  ఖురాన్ యొక్క వివిధ ఆయతులలో  అల్లాహ్ ముస్లింలకు ఇన్ఫాక్ ఇవ్వడమే కాకుండా, అవసరాలకు మించి ఇవ్వగలిగినంత ఇవ్వమని చెప్పాడు.

మేము అల్లాహ్ మార్గం లో  ఎంత ఖర్చు పెట్టాలని వారు అడుగుతారు; ‘మీ నిత్యావసరాలకు పోగా మిగిలినది అని నీవు వారికీ చెప్పు.” (దివ్య ఖురాన్ 2: 219)

ఇస్లాంలో ఇన్ఫాక్ కీలక స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. ఇవి ఖురాన్ మరియు హదీసుల వెలుగులో ఇన్ఫాక్  ప్రయోజనాలు మరియు బహుమతులు.

No comments:

Post a Comment