22 December 2019

దివ్య ఖుర్ఆన్ వెలుగులో సహనం, శాంతి మరియు ప్రార్థన Patience, peace and prayer in light of the Holy Qur’an
Image result for the koran 


జీవితం అంటే హెచ్చు తగ్గులు. ఒక వ్యక్తి కి ఆశను వదులుకుని, జీవితం  కొనసాగించడం కష్టమనిపించినప్పుడు చాలా సార్లు నిరాశ మరియు విచారం కలుగుతాయి. జీవితాన్ని సంపన్నంగా జీవించడానికి కావలసిన మార్గదర్శకాలను ఇస్లాం అందిస్తుంది. ఇస్లాం ఒక సమగ్ర ధర్మం. ఈ మార్గదర్శకాలు  ముస్లింలకు పవిత్ర ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసులు రూపంలో లబించినవి.

పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లోని అల్లాహ్ భోధనల  ద్వారా ముస్లింలు ఓదార్పు మరియు మార్గదర్శకత్వాన్ని పొందుతారు. దివ్య ఖురాన్ లో అల్లాహ్ తన ప్రజలను   విచారించి పరీక్షించుతాడని మనకు వేర్వేరు సమయాల్లో గుర్తు చేశాడు మరియు మనం  ఆ పరీక్షలను  సహనం, పట్టుదల మరియు ప్రార్థనతో భరించాలి.

సహనం వహించండి మరియు ప్రార్థనలను చేయండిEndure Patience and Prayers

దివ్య ఖుర్ఆన్ అంతటా మనకు ముందు ఉన్న వ్యక్తులను  బాధలు మరియు వారి విశ్వాసం ద్వారా పరీక్షించబడిన దానిని గురించి అల్లాహ్ ప్రస్తావించాడు. అదే విధంగా మమము వివిధ దశల ద్వారా పరీక్షించబడతాము మరియు విచారణలో ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి మనము వినయంగా, సహనంతో ఉండాలి.

ఓపికగా మరియు  నమ్మకంగా ఉండాలని స్పష్టంగా సూచించే కొన్ని ఆయతులను ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాము:

·        సహనం ద్వారా, నమాజ్ ద్వారా సహాయం పొందండి. నిస్సందేహంగా నమాజ్ కష్టతరమైన కార్యం. కాని అల్లాహ్ కు విధేయులైన దాసులకు అది ఎంతమాత్రం కష్టం కాదు.. ”(2:45)

·        విశ్వాసులారా! సహనం ద్వారా, నమాజ్ ద్వారా సహాయం అర్ధించండి. సహనం కలవారికి అల్లాహ్ తోడుగా ఉంటాడు.”(2: 153)

·        “భయప్రమాధాలకు, ఆకలి భాధకు, ధన,ప్రాణ, ఆదాయాల  నష్టానికి గురి చేసి మేము మిమ్మల్ని తప్పకుండ పరీక్షిస్తాము. ఈ పరిస్థితులలో మహా స్థేర్యంతో ఉండేవారు కష్టకాలం దాపురించినప్పుడు, మేమoతా అల్లాహ్ కే చెందినవారము. అల్లాహ్ వైపునకే మరలి పోవలసినవారము” అని అనేవారికి శుభవార్తలు తెలుపు. వారిపై  వారి ప్రభువు తన అపూర్వ అనుగ్రహాలను కురిపిస్తాడు, ఆయన కారుణ్యచ్చాయలు వారికీ అశ్రయమిస్తాయి. వారే సన్మార్గగాములు.”(2: 155-157)

ఆయతుల ప్రకారం, అల్లాహ్ మానవజాతి పట్ల చాలా దయగలవాడు మరియు మనందరినీ అనంతమైన దయ మరియు మార్గదర్శకత్వంతో ఆశీర్వదిస్తాడు. అల్లాహ్‌కు తెలియని పరిస్థితి లేదా ఆలోచన లేదు. మన జీవితాంతం అల్లాహ్ మనకు అడుగులు వేయడానికి మరియు కష్టాల నుండి బయటపడటానికి మార్గం చూపిస్తాడు.

బలం మరియు క్షమ Strength and forgiveness:

అల్లాహ్ ఒక వ్యక్తి యొక్క బలం ఎక్కడ ఉందో స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు. అల్లాహ్ యొక్క అనంతమైన శక్తిపై విశ్వాసం ఉంచడం వల్ల మానవుల కష్టాలు సులభతరం అవుతాయి. బలం, క్షమ మరియు సహనం వంటి అంశాలతో జీవిత అర్ధాన్ని ప్రతిబింబించే కొన్ని ఆయతులు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

·        ” “విశ్వాసులారా! సహనం తో వ్యవరించండి. అసత్యవాదుల ముందు పరాక్రమం చూపండి. సత్య సేవ కొరకు సిద్దంగా ఉండండి. అల్లాహ్ కు బయపడుతూ ఉండండి. తద్వారా  మీరు సాపల్యం పొందే అవకాసం ఉంది. (3: 200).

·        "ఓర్మీ కలిగి ఉండు. అల్లాహ్ మంచి చేసేవారి ప్రతిఫలాన్ని ఎన్నటికి వృధా చెయ్యడు." (11: 115).

·        కనుక ఓ ప్రవక్తా! ఓర్మి చూపు. అల్లాహ్ వాగ్దానం సత్యం. నీ తప్పులకు క్షమాబిక్ష వేడుకో” ఉదయం, సాయంత్రం నీ ప్రభువును స్తుతిస్తూ, ఆయన పరిశుద్దతను కొనియాడు (40:55).


·        ఈ సుగుణస్థానం సహనశీలులకు తప్ప మరెవరికి దక్కదు. ఈ స్థానం మహా అదృష్టవంతులకు తప్ప మరెవరికి దక్కదు. (41:35)


·        ” నిస్సందేహంగా మానవుడు పెద్ద నష్టానికి గురి అయి ఉన్నాడు. విశ్వసించి సత్కార్యాలు చేస్తూ ఉండే  వారు,, ఒకరినొకరు సత్యపదేశం, సహనబోధ చేసుకొనే వారూ తప్ప.  (103:2-3).

ప్రజలు విషాదాలను చూడటం వల్ల  ఆందోళన మరియు ఒత్తిడి చెందుతున్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. కానీ విశ్వాసులు అల్లాహ్ పై తమ నమ్మకాన్ని ఉంచాలని పిలుస్తారు మరియు నిరాశాజనకంగా మరియు విచారంగా ఉండరు. అల్లాహ్‌పై నమ్మకం కొనసాగించడం, పవిత్ర ఖుర్ఆన్ సహాయం పొందడం మరియు జీవితంలో మంచి పనులు చేయడం మాత్రమే నిరాశ నుండి బయటపడగల ఏకైక విషయం.

అల్లాహ్ యొక్క శాంతి మరియు ప్రేమ Peace and Love of Allah

అల్లాహ్‌ను ప్రేమించడం, అతనిని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం, ఓర్పు, ఓదార్పు కోరుకోవడం, అతనితో మాట్లాడటం, అతనికి భయపడటం అన్నీ స్వర్గానికి వెళ్ళే మార్గం.

అల్-ఖుర్ఆన్ లో చెప్పినట్లు:

·        వారు  (అల్లాహ్ యొక్క ఏకత్వాన్ని) విశ్వసించారు.వారి హృదయాలకు అల్లాహ్ సంస్మరణం వల్ల తృప్తి కలుగుతుంది. తెలుసుకోండి! అల్లాహ్ సంస్మరణ ద్వారానే హృదయాలకు తృప్తిని పొందే భాగం లభిస్తుంది. (13:28)

ఈ లక్షణాలు స్వర్గానికి ఒక మార్గాన్ని చేయడమే కాకుండా, అల్లాహ్‌ను ప్రేమించేవారికి స్థిరమైన శాంతిని ఇస్తాయి. ఈ శాంతికి ప్రపంచంలోని మరే ఇతర విషయాలతో పోలిక లేదు. ఇది బానిస మరియు సర్వశక్తిమంతుడి(అల్లాహ్) మధ్య ఒక ప్రత్యేక సంబంధాన్ని సృష్టిస్తుంది మరియు జీవితంలో మరే వ్యక్తికి అవసరం లేదు.

అల్లాహ్ సాంగత్యం  ఆస్వాదించే వ్యక్తి అల్లాహ్ ప్రార్థన యొక్క మాధుర్యాన్ని రుచి చూడగలదు. ఈ ప్రేమ ద్వారా, అల్లాహ్ యొక్క బానిస చనిపోయే వరకు కష్టాలను ఎదుర్కోగలడు మరియు సర్వశక్తిమంతుడితో ప్రత్యేక సంబంధం కలిగి ఉంటే అన్ని పరిస్థితులను సులభంగా ఎదుర్కోగలడు.

ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ప్రతి కష్టంతో, ఒక ఉపశమనం ఉంటుంది.  (94: 5-6)

No comments:

Post a Comment