12 April 2021

పవిత్ర ఖురాన్లో రంజాన్ ప్రతిబింబం The Reflection of Ramadan in the Holy Quran


దివ్య ఖురాన్లో రంజాన్ మానవజాతి మార్గదర్శకత్వం కోసం స్పష్టంగా సూచించబడుతుంది. రంజాన్ ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ యొక్క తొమ్మిదవ నెల, ఈ నెలలో  ముస్లింలు సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉపవాసం ఉంటారు. ఉపవాస వ్యవధిలో, ముస్లింలు తినడం, ధూమపానం, మద్యపానం మరియు ఇతర నిషేధిత కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉంటారు. ఈ పవిత్ర మాసం రంజాన్ మన ఆత్మలను శుద్ధి చేయడానికి మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్‌తో సన్నిహితంగా ఉండటానికి మనకు ప్రసాదించ బడింది.

ఉపవాసం అనేది అల్లాహ్ (ఎస్‌డబ్ల్యుటిSWT) కి ఎంతో ప్రియమైన చర్య. ప్రార్థనలలో ఎక్కువ సమయం గడిపేటప్పుడు ప్రాపంచిక కోరికలపై నియంత్రణను ఉపవాసం నేర్పుతుంది. పవిత్ర ఖురాన్ లోని రమదాన్ యొక్క అనేక ఆయతులు ఈ నెల నుండి ఎలా ఎక్కువ ప్రయోజనాలను పొందగలవో మరియు ఆధ్యాత్మిక శాంతిని ఎలా పొందవచ్చో మనకు బోధిస్తాయి.

  

పవిత్ర ఖురాన్లో రంజాన్ ప్రస్తావన:

·       "విశ్వసించిన ప్రజలారా! ఉపవాసం మీకు విధిగా నిర్ణయించబడిoది-ఏ విధంగా మీకు పూర్వం ప్రవక్తలను అనుసరించే వారికి కూడా విధించబడిందో, దాని వల్ల  మీలో భయబక్తులు జనించే అవకాసం ఉంది. -  అల్-బఖర  2: 183

మనం నీతిమంతులుగా ఉండటానికి ఉపవాసం తప్పనిసరి అని పై ఆయత్  స్పష్టంగా వివరిస్తోంది.

·       అయితే మీరు విషయాన్ని గ్రహించగలిగితే, ఉపవాసం ఉండటమె మీకు ఉత్తమం.”-  అల్-బఖర  2: 184

 "విశ్వాసులారా, నీవు నీతిమంతులుగా ఉండటానికి మీ ముందు ఉన్నవారిపై నిర్దేశించినట్లు ఉపవాసం ఉంది"-  అల్-బఖర  2: 183

ఇస్లాం అనేది సంపూర్ణ ధర్మం.  ఇది జీవితంలోని ప్రతి దశలోనూ మనకు సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంది మరియు మనల్ని శాంతియుతంగా జీవించేలా చేస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలతో పాటు, ఆరోగ్యపరంగా  ఉపవాస ప్రయోజనాలను సైన్స్ నిరూపించింది. సంవత్సరంలో ఒక నెల ఉపవాసం ఉండటం వల్ల ఉదరం శుభ్రపడుతుంది, మెదడుపై కూడా సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది.

రంజాన్లో దివ్య  ఖురాన్ అవతరణ:

దివ్య  ఖురాన్ లో రంజాన్ మాసం చాలాసార్లు ప్రస్తావించబడింది మరియు దివ్య ఖురాన్  అవతరించిన నెల ఇది.

ఒక ఆయత్ ఇలా చెబుతోంది:

పవిత్ర ఖురాన్ అవతరించిన నెల రమజాను నెల. మానవులందరికీ (ఆ గ్రంధం) మార్గదర్శకం. ఋజుమార్గం చూపే, సత్యాసత్యాలను వేరుపరిచే స్పష్టమైన ఉపదేశాలు అందులో ఉన్నాయి. కనుక ఇకనుండి రమజాను నేలను పొందే వ్యక్తి ఆ నెల అంతా విధిగా ఉపవాసం ఉండాలి. కాని వ్యాధిగ్రస్తులైన వారు లేదా ప్రయాణం లో ఉన్నవారు, ఆ ఉపవాస దినాలను వేరే దినాలలో పూర్తి చేయాలి. అల్లాహ్ మీకు సౌలబ్యం కలుగ జెయ్యాలనే అభిలషిస్తాడు. మిమ్మల్లి కష్టపెట్టాలనే తలంపు ఆయనకు లేదు. కనుక మీరు ఉపవాస దినాల సంఖ్యని పూర్తిచేయ్యగలగటానికి, అల్లాహ్ మీకు ప్రసాదించిన మహోపదేశానికి మీరు అల్లాహ్ ఔనత్యాన్ని కొనియాడటానికి, ఆయనకు మీరు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవటానికి ఈ పద్ధతి తెలుపబడుతోంది.” -  అల్-బఖర 2: 185

దివ్య ఖురాన్ ముస్లింలకు ఇవ్వబడిన అత్యంత విలువైన బహుమతి మరియు ఇది సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ జ్ఞాపకార్థం మంచి జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రతి వ్యక్తికి మార్గనిర్దేశం చేసే అద్భుతమైన సమాచార నిధి.

·       "భయభక్తులతో పనిచేస్తూ, ఉద్దాతవైఖరి కలిగిఉండే వారితో అల్లాహ్ ఉంటాడు.."- దివ్య ఖురాన్ 16: 128

రంజాన్ కరీంలో లయలత్ అల్-ఖద్ర్  Laylat al-Qadr

మనం ఊహించలేని అనేక విధాలుగా మనము దీవించబడినాము. అల్లాహ్ నుండి క్షమాపణ కోరడానికి మరియు ప్రతి దశలో ఆయనను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి రంజాన్ కరీం మనకు అంతులేని అవకాశాలను ఇస్తుంది. ఆ అవకాశాలలో లయలత్ అల్-ఖద్ర్  ఒకటి మరియు ఇది వెయ్యి నెలల కన్నా శ్రేష్టమైనదని  ప్రకటించబడింది.

దివ్య ఖురాన్ ఇలా ప్రస్తావించింది:

మేము దీని (ఖురాన్)ని ఘనమైన రాత్రియందు అవతరిoపజేశాము. ఆ ఘనమైన రాత్రి ఏమిటో మీకు తెలుసా? ఆ ఘనమైన రాత్రి వెయ్యి నెలలకంటే కూడా ఎంతో శ్రేష్టమైనది. ఆ రాత్రి ఆత్మ, దైవదూతలు తమ ప్రభువు అనుమతితో ప్రతి ఆజ్ఞను తీసుకోని అవతరిస్తారు. ఆ రాత్రి అంతా తెల్లవారేవరకూ పూర్తిగా శాంతి శ్రేయాలే అవతరిస్తూ ఉంటాయి.”- అల్-ఖద్ర్ 97: 1-5

ఈ రాత్రి పవిత్ర ఖురాన్లో ఆశీర్వాదాల రాత్రిగా వివరించబడినది. ఈ రాత్రి మనము ప్రార్ధన చేస్తాము, దువా చేస్తాము మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ నుండి క్షమాపణ కోరుతాము. అల్లాహ్ ముందు పశ్చాత్తాపం చెందడానికి మరియు గత పాపాలకు క్షమాపణ కోరడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. నిజమే, ఈ రాత్రి పవిత్రమైనది మరియు మనల్ని మనము శుభ్రపరచుకోవటానికి మరియు కొత్త ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహంతో మళ్ళీ పునర్జన్మ పొందటానికి ఉత్తమ అవకాశం.

పవిత్ర ఖురాన్ లో రంజాన్ దాని అనంతమైన ఆశీర్వాదాలపై వెలుగు నింపడానికి అనేక ఆయతులలో ప్రస్తావించబడింది. ముస్లింలు అల్లాహ్ నుండి ఆశీర్వాదం పొందడం, దివ్య ఖురాన్ నేర్చుకోవడం మరియు మోక్షం మరియు క్షమాపణ కోరే సమయం ఇది. ఈ విలువైన రంజాన్ మాసాన్ని మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించుకునేలా నీతివంతమైన మార్గాన్ని అనుసరించమని అల్లాహ్ మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు. 

No comments:

Post a Comment