3 May 2024

ఇస్లాం ప్రకారం 10 పాపాలు 10 sins according to Islam

  

ఒక ముస్లిం పెద్ద మరియు చిన్న పాపాలన్నిటి నుండి దూరంగా ఉండాలి. విశ్వాసపాత్రుడైన ప్రతి ముస్లిం అల్లాహ్ యొక్క శిక్షకు మరియు కోపానికి గురిచేసే మాట లేదా పని నుండి దూరంగా ఉండాలి.  

దివ్య ఖురాన్ మరియు హదీసులలో ప్రధాన పాపాలు స్పష్టం చేయబడ్డాయి. సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ ఇలా అంటున్నాడు: "మీరు నిషేధించబడిన పెద్దపాపాలకు దూరంగా ఉంటె, మేము మీ చిన్న పాపాలను మన్నిస్తాము. మిమ్మల్లి గౌరవనీయమైన స్థానాలలో ప్రవేశింపజేస్తాము.." (4:31)

ఇస్లాంలో, పాపాలు పెద్ద మరియు చిన్న పాపాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి, పెద్ద పాపాలు తీవ్రమైన పరిణామాలను కలిగి ఉంటాయి. అరబిక్‌లో "కబైర్" అని పిలువబడే పెద్ద పాపాలు-ఖురాన్ మరియు హదీసులలో స్పష్టంగా నిషేధించబడిన చర్యలు మరియు ప్రవర్తనలు. వాటిని  ఉద్దేశపూర్వకంగా, పశ్చాత్తాపం లేకుండా చేయడం తీవ్రమైన శిక్షకు దారి తీస్తుంది

ధర్మబద్ధమైన జీవితాన్ని గడపడానికి పెద్ద పాపాలను నివారించడము  విశ్వాసులకు  చాలా ముఖ్యమైనది.

ఇస్లాంలోని కొన్ని ప్రధాన పాపాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

1. షిర్క్ (అల్లాహ్‌తో భాగస్వాములను చేయడం):

షిర్క్ అనేది ఇస్లాంలో అత్యంత ఘోరమైన పాపం.  అల్లాహ్‌తో భాగస్వాములను కలపడం లేదా ఇతరులకు అల్లాహ్ యొక్క ప్రత్యేకమైన దైవిక లక్షణాలను ఆపాదించడం షిర్క్ గా పిలబడుతుంది.  పశ్చాత్తాపం లేకుండా మరణిస్తే అల్లా క్షమించని ఏకైక పాపం షిర్క్.

దివ్య ఖురాన్ ఇలా చెబుతోంది, "అల్లాహ్ తనతో సాంగత్యాన్ని క్షమించడు, కానీ అది మినహా మిగతా వాటిని – ఆయన తాను కోరినవారికి క్షమిస్తాడు. " (ఖురాన్ 4:48).

2. హత్య చేయడం (అన్యాయంగా జీవితాన్ని తీసుకోవడం):

అన్యాయంగా మరొకరి ప్రాణం తీయడం ఇస్లాంలోని ప్రధాన పాపాలలో ఒకటి. దివ్య ఖురాన్ ఇలా చెబుతోంది, "అల్లాహ్ పవిత్రం గావించిన (నిషేదించిన) ఏ ప్రాణిని చంపకండి" (ఖురాన్ 17:33).

హత్య తీవ్రమైన నేరంగా పరిగణించబడుతుంది మరియు జీవిత పవిత్రతకు భంగం కలిగిస్తుంది.

3. వడ్డీ (రిబా):

రుణాలపై వడ్డీ వసూలు చేయడం ఇస్లాంలో ఖచ్చితంగా నిషేధించబడింది. అల్లాహ్ ఖురాన్‌లో ఇలా చెప్పాడు, "వడ్డీ తినే వారు (పునరుత్థాన దినాన) దెయ్యం పట్టిన  ఉన్మాదిలా లేచి వస్తారు. " (ఖురాన్ 2:275). వడ్డీ/రిబా దోపిడీగా మరియు సమాజానికి హానికరంగా పరిగణించబడుతుంది.

4. వ్యభిచారం మరియు వివాహేతర లైంగిక సంబంధాలు:

వివాహానికి వెలుపల పెట్టుకోవడం ఇస్లాంలో పెద్ద పాపం. ఖురాన్ ఇలా చెబుతోంది, "వ్యభిచారం దరిదాపులకు పోకండి. అదొక సిగ్గుమాలిన చేష్ట, బహు చెడ్డ మార్గం. " (దివ్య ఖురాన్ 17:32).

వ్యభిచారం వివాహం మరియు కుటుంబం యొక్క పవిత్రతను ఉల్లంఘించినట్లు పరిగణించబడుతుంది.

5. మత్తు పదార్థాలు (మద్యం మరియు డ్రగ్స్) తీసుకోవడం:

ఆల్కహాల్ మరియు మాదకద్రవ్యాలు, మత్తు పదార్థాలు, ఇవి ప్రజల ఆలోచనా శక్తిని  దెబ్బతీస్తాయి మరియు హానికరమైన పరిణామాలకు దారితీస్తాయి. ఖురాన్ ఇలా చెబుతోంది, "ఓ విశ్వసించినవారలారా, మత్తు పదార్థాలు, జూదం, దైవేతర స్థానాలు, బాణాల ద్వారా అదృష్టాని పరిక్షి౦చుకోవటం – ఇవి అపవిత్ర సైతాను పనులు,  కనుక మీరు వాటికి దూరంగా ఉండండి.-  కృతార్ధులు అవుతారు. (ఖురాన్ 5:90).

6. దొంగతనంలో పాల్గొనడం:

మరొక వ్యక్తి యొక్క సమ్మతి లేకుండా దొంగిలించడం లేదా వారి ఆస్తిని తీసుకోవడం ఇస్లాంలో ఖచ్చితంగా నిషేధించబడింది.

ఖురాన్ ఇలా చెబుతోంది, "సమంజసమైన రీతి లో తప్ప, తండ్రి లేని బిడ్డల ఆస్తి జోలికి పోకండి. అదైనా (అనాధలు) యుక్త వయస్సు కు చేరుకొనేవరకే. " (ఖురాన్ 6:152). దొంగతనం అనేది ఇతరుల హక్కుల ఉల్లంఘన మరియు విశ్వాస ఉల్లంఘనగా పరిగణించబడుతుంది.

7. వెన్నుపోటు మరియు అపవాదు:

ఇతరుల వెనుక ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడటం, పుకార్లు వ్యాప్తి చేయడం మరియు వారి కీర్తిని దూషించడం ఇస్లాంలో ప్రధాన పాపాలు.

ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా అన్నారు, "మీకు వెన్నుపోటు అంటే ఏమిటో తెలుసా?... అది మీ సోదరుడు ఇష్టపడని విషయం గురించి ప్రస్తావించడమే" (సహీహ్ ముస్లిం).

వెన్నుపోటు మరియు అపవాదు సమాజానికి హానికరం మరియు సంబంధాలకు వినాశకరమైనవిగా పరిగణించబడతాయి.

8. తల్లిదండ్రులపట్ల  అవిధేయత:

తల్లిదండ్రులపట్ల  అవిధేయత లేదా అగౌరవం ఇస్లాంలో పెద్ద పాపంగా పరిగణించబడుతుంది.

దివ్య ఖురాన్ ఇలా చెబుతోంది, "ఒకవేళ వారు, నీ  వెరుగని వారిని ఎవైరినైనా నాకు సాటి కల్పించమని నీపై ఒత్తిడి తెస్తే మాటకు, నీవు వారి మాట విననవసరం లేదు. ప్రపంచం లో మాత్రం వారిపట్ల సద్భావం తో మెలగాలి. అయితే వారు మీకు తెలియని వాటిని నాతో సాంగత్యం చేయాలని ప్రయత్నిస్తే, వారికి విధేయత చూపకండి" (ఖురాన్ 31:15).

తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం మరియు విధేయత చూపడం ఇస్లాంలో అత్యంత ముఖ్యమైన విధులలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది..

9. వాగ్దానాలు మరియు ఒప్పందాలను ఉల్లంఘించడం:

ఇస్లాంలో వాగ్దానాలు మరియు ఒప్పందాలను ఉల్లంఘించడం పెద్ద పాపం. ఖురాన్ ఇలా చెబుతోంది, " వాగ్దానానికి కట్టుబడి ఉండండి. మరియు ఒడంబడికను నెరవేర్చండి. వాస్తవానికి, వాగ్ధానం విషయంలో ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది. " (ఖురాన్ 17:34).

ఒప్పందాలను గౌరవించడం మరియు వాగ్దానాలను నెరవేర్చడం ఇస్లామిక్ నీతిలో ముఖ్యమైన సూత్రాలు.

10. అహంకారం మరియు గర్వం:

అహంకారం మరియు గర్వం ఇస్లాంలో ఖండించబడిన ప్రధాన పాపాలు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా అన్నారు, "హృదయంలో అణువణువునా గర్వం ఉన్నవారు స్వర్గంలోకి ప్రవేశించరు" (సహీహ్ ముస్లిం). వినయం మరియు విధేయత ఇస్లాంలో అత్యంత విలువైన ధర్మాలు.

ఈ పాపాలను నివారించడం మరియు ఏదైనా గత పాపాలకు క్షమాపణ కోరడం ముస్లింలకు ధర్మబద్ధమైన జీవితాన్ని గడపడానికి చాలా అవసరం. హృదయపూర్వక పశ్చాత్తాపం మరియు అల్లాహ్ యొక్క క్షమాపణ కోరడం ఆధ్యాత్మిక శుద్ధీకరణ మరియు విముక్తికి దారి తీస్తుంది.

దివ్య ఖురాన్‌లో పేర్కొన్నట్లుగా "మరియు వారు అనైతికతకు పాల్పడినప్పుడు లేదా తమను తాము తప్పు చేసుకున్నప్పుడు, అల్లాహ్‌ను స్మరించుకుని, తమ పాపాలకు క్షమాపణ కోరుకొంటారు - మరియు అల్లాహ్ తప్ప పాపాలను ఎవరు క్షమించగలరు? తెలిసికూడా వారు తమ స్వయం కృతాలపై మంకు చూపరు. " (ఖురాన్ 3:135).

 

No comments:

Post a Comment