20 October 2023

అల్లాహ్ ఉత్తమ ప్రణాళికలు రూపొందించేవాడు…”

  

అల్లాహ్ ఉత్తమంగా ప్లాన్ చేస్తాడని మనందరికీ తెలుసు మరియు అల్లాహ్ మన కోసం ఉంచినది ఉత్తమమైనది.

"బహుశా నేను తగినంతగా లేను"

"బహుశా నేను చెడ్డ బానిసను"

బహుశా నాలో  చాలా పాపాలు ఉండవచ్చులేదా అంతకంటే ఘోరంగా,

బహుశా అల్లాహ్  నన్ను ప్రేమించకపోవచ్చు; అల్లాహ్  నాపై కోపంగా ఉన్నాడని నేను అనుకుంటున్నాను"

 

మన ప్రార్థనలు నెరవేరనప్పుడు లేదా మన పని ఏదైనా అసంపూర్తిగా మిగిలిపోయినప్పుడు మనం తరచుగా మనలో మనం అనుకునేది ఇదే. విషయాలు సజావుగా సాగుతున్నప్పుడు అల్లాహ్‌ను స్తుతించడం మరియు ఆరాధించడం చాలా సులభం, కానీ విషయాలు కష్టంగా ఉన్నప్పుడు అల్లాహ్ నిర్ణయించిన దానిని అంగీకరించడం కష్టంగా ఉంటుంది.

ఖుత్బాకూడా మనల్ని ఉత్సాహపరచలేనప్పుడు, ఫర్ద్ (తప్పనిసరి) ప్రార్థనలు చేయడం కూడా కష్టం గా  మారినప్పుడు మరియు స్నేహితులు, బంధువులు లేదా అపరిచితుల నుండి ఎలాంటి ఓదార్పు మాటలు మన ఉత్సాహాన్ని పెంచలేనప్పుడు మనమందరం తక్కువ ఈమాన్ని అనుభవిస్తాము.

కష్టాల సమయంలో మన మనస్సులలో మరియు హృదయాలలో "అల్లాహ్ ఉత్తముడు" అనే ఈ శక్తివంతమైన ప్రకటనను ఎలా బలపరుచుకోవాలి?

ఈ ప్రపంచంలోని కష్టాలను మీరే ఎదుర్కోవాలని ఎప్పుడూ అనుకోకండి. ప్రపంచం మీ పాదాల క్రింద కృంగిపోతున్నప్పుడు కూడా విశ్వాసం మరియు సహనంతో ముందుకు సాగడానికి మీరు వేసే ప్రతి అడుగు కోసం, అల్లాహ్ మీ పుస్తకాన్ని అపరిమితమైన మంచి పనులతో నింపుతున్నాడు అని తెలుసుకోండి.

 మనం ఎక్కువగా ప్రార్థిస్తూ, ఎక్కువ ఖురాన్ పఠిస్తూ, మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అల్లాహ్‌కు చేరువగా, క్షమాపణ కోరుతూ, దానధర్మాలు చేస్తూ ముందుకు సాగాలి. ఈ చిన్న విషయాలే తీర్పు రోజున మంచి పనుల పర్వతాలుగా మారుతాయి. అల్లాతో మీ సంబంధం మరియు మీ పనులు మాత్రమే ముఖ్యమైనవి.

 మన హృదయానికి ఏది కావాలో దానివైపు  నడిపించమని మనం అల్లాహ్ ను అడగాలి. ఆనందం, సౌలభ్యం, శాంతి మరియు ప్రేమతో మన హృదయాలను కదిలించేలా మార్గనిర్దేశం చేయమని అల్లాహ్ ను అడగాలి. జీవించే ప్రతి సెకనుఅల్లాహ్ స్మరణ చేయండి.. మనకు ఏమి చెప్పాలో కూడా తెలియదని మనం అల్లాహ్ కు చెప్పాలి మరియు మన హృదయాలను ప్రేరేపించమని అల్లాహ్ ను అడగాలి, ఎందుకంటే అల్లాహ్ ఆ గుసగుసలను మన హృదయాలలో ఉంచగలడు మరియు మనకు సమాధానం ఇవ్వగలడు. ఎందుకంటే అల్లాహ్, అల్ ముజీబ్, మనం చేసే ప్రతి ఒక్క దువాకు ప్రతిస్పందించేవాడు, అల్లాహ్ దయ కోసం ఎవరు నిరాశ చెందుతారు!?

 అసలైన మాస్టర్ మరియు ప్లానర్ ఎవరో మనకు మనం గుర్తుచేసుకున్నప్పుడు, జీవితంలోని మలుపులను అంగీకరించడం సులభం అవుతుంది. మనకు ఏదైనా అసంతృప్తి కలిగించినప్పుడు కూడా అల్లాహ్ ను సంతోషపెట్టడానికి మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఉన్నామని మనకు బాగా తెలుసు. కాబట్టి, అనుకున్నది అనుకున్నట్లు జరగనప్పుడు, మన జీవితంలోని ప్రతి శ్వాసను నియంత్రించేది అల్లాహ్ అని గుర్తుచేసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.

మరియు [ఓ ముహమ్మద్, గుర్తుంచుకోండి], అవిశ్వాసులు మిమ్మల్ని నిరోధించడానికి లేదా చంపడానికి లేదా మిమ్మల్ని [మక్కా నుండి] వెళ్లగొట్టడానికి మీకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర పన్నినప్పుడు.  వారు తమ ఎత్తులు తాము వేస్తూ ఉన్నారు. అల్లాహ్ తన ఎత్తు వేస్తూ ఉన్నాడు, అల్లాహ్ అందరికంటే బాగా ఎత్తులు వేస్తాడు.." (అల్-అన్ఫాల్ : 30)

No comments:

Post a Comment