14 October 2023

ఇస్లాంలో, తల్లిదండ్రుల పట్ల వైఖరి In Islam, attitude toward parents

 


 

అన్ని సంస్కృతులు మరియు మత  విశ్వాసాలు తల్లిదండ్రులకు  ఉన్నత స్థానం కల్పించాయి. మనము మన  తల్లిదండ్రులకు-ముఖ్యంగా తల్లికి విధిగా రుణపడి ఉంటాము. తల్లి మనకు ఆహారం ఇవ్వడంతో పాటు, ప్రసవేదన కూడా భరించింది. తల్లి మనలను అమితంగా ప్రేమిస్తుంది. మనము శిశువులుగా ఉన్నప్పుడు, మనలను సాకింది. మనకొరకు కష్టపడింది. రాత్రంతా మేల్కొని మమ్మల్ని చూసుకుంది. మన తల్లిదండ్రులు భౌతిక, విద్యా, మానసిక, మతపరమైన, నైతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక అవసరాలతో సహా మన యొక్క అన్ని అవసరాలను తీర్చారు.

మన తల్లిదండ్రులకు పట్ల మన ఋణం అపారమైనది, దానిని పూర్తిగా తీర్చడం సాధ్యం కాదు. దీనికి బదులుగా, మన తల్లిదండ్రుల పట్ల అత్యంత దయ, గౌరవం మరియు విధేయత చూపడం మన విధి.. తల్లిదండ్రుల స్థానం మరియు పరస్పర బాధ్యతలు మరియు బాధ్యతలు ఇస్లాంలో వివరంగా ప్రస్తావించబడ్డాయి. 

దివ్య ఖురాన్ ఆజ్ఞలు, అలాగే ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) సూక్తులు ఈ విషయంలో మనకు మార్గదర్శకంగా ఉన్నాయి. ఇస్లాంలో తల్లిదండ్రుల-పిల్లల ప్రవర్తనా నియమావళి ప్రత్యేకమైనది.

·       పవిత్ర ఖురాన్‌లో తల్లిదండ్రుల గురించిన ప్రస్తావనలు కనీసం 15 సార్లు చేయబడ్డాయి.

·       మేము మానవునికి అతని తల్లితండ్రుల విషయమై తాకీదు చేసాము.అతని తల్లి అతనిని కష్టమ్మీద కష్టాన్ని భరిస్తూ తన గర్భం లో మోసింది. తరువాత అతని పాలు విడిపించటానికి రెండేళ్ళు పట్టింది. నీవు, నాకు, నీ తల్లితండ్రులకు కృతజ్ఞడవై ఉండు. కడకు మరలి రావలసింది నా వైపునకే.." (దివ్య ఖురాన్ 31:14)

పై ఆయత్  ప్రకారం, దేవునికి మరియు తల్లిదండ్రులకు కృతజ్ఞతాభావం కలిసి ఉంటుంది. తల్లిదండ్రుల పట్ల కృతజ్ఞత చూపకుండా దేవుని పట్ల కృతజ్ఞత అసంపూర్ణం. దేవునికి కృతజ్ఞతతో ఉండటం అనేది స్వర్గపు ప్రతిఫలాలను సంపాదించే ఇబాదా (ఆరాధన) యొక్క ఒక రూపం కాబట్టి, తల్లిదండ్రులకు కృతజ్ఞతతో ఉండటం కూడా స్వర్గపు ప్రతిఫలాన్ని పొందుతుందని చెప్పవచ్చు.

·       "నీ ప్రభువు తనను తప్ప మరెవరినీ ఆరాధించకూడదని మరియు తల్లిదండ్రుల పట్ల దయ చూపాలని నిర్ణయించాడు. ఒకవేళ వారిలో ఒకరు లేదా ఎక్కువ మంది వృద్ధాప్యం పొందినా, వారిని విసుగ్గా ఛీ ఛీ  అనకు లేదా కసురుకోకండి, వారిని గౌరవంగా సంబోధించండి. మరియు దయతో, వినయం తో వేడుకోంటూ ఉండు, "నా ప్రభూ! బాల్యంలో వారు నన్ను ఎంతగా ఆదరించినట్లే వారికి కూడా నీ దయను ప్రసాదించు." (దివ్య ఖురాన్ 17:23-24)

ఎవరైనా తన తల్లిదండ్రుల పట్ల మొరటుగా మరియు అగౌరవంగా ప్రవర్తిస్తే, అవమానకరమైన మాటలు చెప్పి వారిని బాధపెట్టినట్లయితే లేదా వారికి ఏ విధంగానైనా దుఃఖం లేదా బాధ కలిగించినట్లయితే, అతను నరకంలో స్థానాన్ని పొందుతాడు.

·       ఒకసారి దైవ ప్రవక్త(స)ను ఎవరో అడిగారు: "తల్లిదండ్రులకు తమ పిల్లలపై ఏ హక్కు ఉంది?" ప్రవక్త (స) సమాధానం చెప్పాడు: "వారు  మీ స్వర్గం మరియు నరకం." (ఇబ్న్ మాజా)

సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్  మన తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవంగా, ప్రేమగా మరియు దయతో ఉండడానికి మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు మరియు మనం కలిగి ఉన్న అధికారం, సంపద, స్థానం మరియు ప్రభావంతో సంబంధం లేకుండా ఎల్లప్పుడూ వారి పట్ల వినయం మరియు మర్యాదపూర్వకంగా ఉండండి.

No comments:

Post a Comment