27 October 2023

ఇస్లాంలో విజయానికి కీలకం ఏమిటి What is the key to success in Islam?

 

మానవులు ఆనందం మరియు విజయం కలిగించే విషయాలు కోసం వెతకడం సహజం. మన జీవిత ఉద్దేశ్యం గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు"విజయం అంటే ఏమిటి?"."మనం నిజంగా సంతోషంగా ఎలా ఉండగలం?" మనకు సంతోషాన్ని కలిగించేది ఏమిటి?”  మరియు "ఆనందం విజయంతో ముడిపడి ఉందా?" వంటి ప్రశ్నలను మనం నిరంతరం అడుగుతాము.

దివ్య ఖురాన్, ప్రవక్త జీవితాన్నిమరియు  హదీసులను  అధ్యయనం చేయడం ద్వారా, ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మరియు  మన జీవితంలో ఆనందాన్ని ఎలా పొందాలో, విజయాన్ని ఎలా పొందాలో కనుగొనవచ్చు.

చాలా మంది వ్యక్తులకు , విజయం అంటే వారి ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడం, లాభదాయకమైన వృత్తిని పొందడం, ప్రసిద్ధి చెందడం మరియు గౌరవించబడడం లేదా సరైన భాగస్వామిని పొందటం కూడా కావచ్చు. ఈ దృష్టిలో, విజయం అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవిత లక్ష్యాల యొక్క ఆత్మాశ్రయ అభివ్యక్తి. విజయం వ్యక్తి నుండి వ్యక్తికి మారుతూ ఉంటుంది. అయితే విజయం ఎలా ఉంటుందో దివ్య ఖురాన్‌లో స్పష్టమైన నిర్వచనాలు కూడా ఉన్నాయి.

ముస్లింలుగా, జీవితంలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయని మనం నమ్ముతాము. మన జీవితం ఈ ప్రపంచంలో ముగియదు, తదుపరి జీవితానికి-ది అఖిరా (అనంతర జీవితం) కొనసాగుతుంది.  కాబట్టి విజయం అంటే ఈ జీవితంలోనూ, తదుపరి జీవితంలోనూ విజయం సాధించడమే. దీని అర్థం ఈ ప్రపంచంలో ఆర్థికంగా లేదా విద్యాపరంగా, నైతికంగా  విజయం సాధించడం, అలాగే పరలోకంలో విజయవంతమైన ఫలితాన్ని సాధించడం, తద్వారా స్వర్గంలో స్థానం పొందటం . ఈ విజయ దృక్పథాన్ని మన ప్రార్థన తర్వాత మనం తరచుగా చేసే దివ్య ఖురాన్ ప్రార్థనలో చూడవచ్చు:


·        మా ప్రభూ! మాకు ఇహలోకం మరియు పరలోకం యొక్క మంచిని ప్రసాదించు మరియు నరకాగ్ని యొక్క బాధ నుండి మమ్మల్ని రక్షించు.

మనం రెండు ప్రపంచాల్లోనూ సాధించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఈ ప్రపంచంలో విజయం సాధించాలనే భావన పరలోకంలో మన విజయానికి నష్టం కలిగించకూడదని గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఉదాహరణకు, జూదం లేదా ఇతరుల చట్టపరమైన హక్కులను ఉల్లంఘించడంతో కూడిన అనైతిక శ్రమ వంటి అనైతిక కార్యకలాపాల ద్వారా ఆర్థిక సంతృప్తిని పొందడం నుండి మనం దూరంగా ఉండాలి.


·        ఇలాంటివారు పరలోకానికి బదులుగా ఇహలోక జీవితాన్ని కొనుగోలు చేసినవారు. కనుక వారికి విధించే శిక్షను తగ్గించడం గాని, వారికి సహాయం అందడం కాని జరగదు.-దివ్య ఖురాన్, సూరా అల్-బఖరా 2:86

మరోవైపు, ఆర్థిక భద్రతను అనుభవించకపోయినా లేదా బహుశా అన్యాయాలను కూడా అనుభవించకపోయినా, తమ నైతిక సూత్రాలకు కట్టుబడి కష్టాలను సహించే వారు కూడా ఉన్నారు.

·        అల్లాహ్ ఈ ప్రజలకు పరలోకంలో వారి అనివార్యమైన శ్రేయస్సు గురించి హామీ ఇచ్చాడు: మరియు ఓపికపట్టండి! నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ మంచి చేసే వారి ప్రతిఫలాన్ని వృధా చేయనివ్వడు." (సూరా హుద్, 11:115)

దివ్య ఖురాన్ విజయం సాధించిన వారి లక్షణాలను కూడా వివరిస్తుంది. దివ్య ఖురాన్ లోని సూరా అల్-ముక్మినున్ మన జీవితంలో సద్గుణాలను పెంపొందించుకోవడానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది.

·        విశ్వాసులు నిజంగా విజయవంతమవుతారు: వారు తమ ప్రార్థనలో అణుకువ కలిగి ఉంటారు.ఇంకా  వారు వ్యర్ధ విషయాల పట్ల అనాసక్తి చూపుతారు. ఇంకా వారు జకాత్ చెల్లించే వారు; తమ పవిత్రతను కాపాడుకునే వారై ఉంటారు.; వారి భార్యలు లేదా వారి యాజమాన్యం లోకి వచ్చిన వనితల నుండి కాపాడుకోక పోయినప్పటికీ నింద నుండి విముక్తి పొందుతారు, కానీ అంతకు మించి కోరే వారు అతిక్రమించినవారు; (విజయవంతమైన విశ్వాసులు కూడా) ఇంకా వారు తమ అప్పగింతల, వాగ్దానాల విషయం లో కడు అప్రమత్తంగా వ్యవరిస్తారు. మరియు వారు తమ  ప్రార్థనలను (సరిగ్గా) పాటించేవారు. ఇలాంటివారు వారసులు కానున్నారు. స్వర్గం వారి సొంతం. వారు ఎప్పటికీ అక్కడే ఉంటారు. (సూరా అల్-ముక్మినున్, 23:1-11)

మరణానంతర జీవితంలో మన శాశ్వతమైన ప్రతిఫలాన్ని పొందేందుకు మన సత్కార్యాలను కోయడానికి ఇదే స్థలం కాబట్టి, ఈ ప్రపంచంలో విజయాన్ని సాధించడానికి మనం కృషి చేయాలి. 

నిస్సందేహంగా, జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ సవాళ్లు ఉంటాయి, కానీ మంచి జీవితాన్ని అనుభవించలేరని దీని అర్థం కాదు.

·        దివ్య ఖురాన్ ప్రత్యేకంగా సూరా అన్-నహ్ల్‌లో 'మంచి జీవితం' గురించి ప్రస్తావిస్తుంది: ఎవరు మంచి చేసినా, మగ లేదా ఆడ, మరియు విశ్వాసి అయినా, మేము వారికి మంచి జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాము మరియు వారి పనులకు  మేము ఖచ్చితంగా వారికి ఉత్తమమైన ప్రతిఫలాన్ని అందిస్తాము.." (సూరా అన్-నహ్ల్, 16:97) 

అల్లాహ్ తన జ్ఞానం మరియు దయతో ఈ ప్రపంచంలో మన జీవిత కాలక్రమాలను అలాగే మన రక్షణను ముందే నిర్ణయించాడని ముస్లింలు అభిప్రాయపడతారు. మనకు ఎదురయ్యే కష్టాలు మనల్ని నిరాశా నిస్పృహలతో నింపకుండా జాగ్రత్తపడాలి. నమ్మకం కలిగి ఉండండి మరియు తెలిసిన మరియు తెలియని వాటి ఆధారంగా సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన ఫలితం కోసం దువా చేస్తూ ఉండండి.

No comments:

Post a Comment