17 April 2023

ఈద్ అల్-ఫితర్: ప్రేమ, సంరక్షణ మరియు కరుణ యొక్క సందేశం Eid al-Fitr: A Message of Love, Care and Compassion

 

ఈద్ అల్-ఫితర్ ప్రేమ, సంరక్షణ మరియు కరుణ మరియు సర్వశక్తిమంతుని పట్ల కృతజ్ఞత చూపే పండుగ.

 చంద్రుడిని చూసిన తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా బిలియన్ల మంది ముస్లింలు ఈద్ అల్-ఫితర్ పండుగ జరుపుకుంటారు. ఇది పవిత్ర రంజాన్ మాసం ముగింపును సూచిస్తుంది. రంజాన్ నెలలో ముస్లింలు ఉపవాసం ఉంటారు మరియు సర్వశక్తిమంతుని అవిధేయతకు దారితీసే అన్ని కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉంటారు. రంజాన్ మాసం లో ముస్లిములు సహూర్, ఇఫ్తార్ మరియు తరావీహ్ ప్రార్థన యొక్క కఠినమైన దినచర్యను అనుసరిస్తారు. ముస్లిములు జకాత్ (తప్పనిసరి విధి) చెల్లించడం ద్వారా పేదలకు సహాయం చేస్తారు. ఈ విషయాలు వారికి సర్వశక్తిమంతునితో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మరియు ఆధ్యాత్మికంగా వారికి జ్ఞానోదయం కలిగించడంలో సహాయపడతాయి.

రంజాన్ నెల ఉపవాసం యొక్క ఆనందం తర్వాత అల్లాహ్ పట్ల కృతజ్ఞత చూపడానికి ఈద్  పండుగ జరుపుకుంటారు. ఈద్ ఉల్ పిత్ర్ అనేది మన ఆధ్యాత్మిక మరియు సామాజిక జీవితాలను పునరుద్ధరించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన సందర్భం. రంజాన్ తర్వాత ఈద్ మన పాత్రను మరియు అల్లాపై మనకున్న సంపూర్ణ విశ్వాసాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఈద్ మన ఐక్యత మరియు సోదరభావాన్ని బలపరిచే అవకాశాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఈద్ ఒకే దేవునిపై ప్రేమ, కరుణ, కృతజ్ఞత మరియు విశ్వాసాన్ని సూచిస్తుంది

సర్వశక్తిమంతుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఈద్ జరుపుకుంటారు. రంజాన్ యొక్క ఆత్మ అంటే స్వీయ-నియంత్రణ, ఆత్మపరిశీలన మరియు దాతృత్వం మొదలైనవి కూడా ఈద్‌కు వెళతాయి. ఇది ముస్లింల మొదటి సామూహిక పండుగ.

ఈద్ అల్-ఫితర్ పేరు 'ఫిత్రా' అనే పదం నుండి వచ్చింది, దీని అర్థం 'దాతృత్వం'. 'ఫిత్రా' ఈద్ ప్రార్థనకు ముందు ఇవ్వాలి మరియు పురుషులు, మహిళలు, యువకులు, పెద్దలు, పిల్లలు మరియు ప్రతి ఒక్కరూ పిత్రా/దాతృత్వాన్ని ధాన్యాలు లేదా డబ్బు రూపంలో అందించడం తప్పనిసరి..

సమాజంలోని పేదలు, అభాగ్యులు మరియు ప్రజలకు సహాయం చేయడం మరియు ప్రయోజనం చేకూర్చడం ఫిత్రా ఉద్దేశ్యం, తద్వారా వారు కూడా ఈద్ లో ఆనందంలో పాల్గొనవచ్చు. ఫిత్రా అనే భావన సమాజాన్ని సంతోషపెట్టడంలో వ్యక్తి/ఆమె సహకరిస్తేనే వ్యక్తి సంతోషంగా ఉండగలడనే ఆలోచనకు ప్రతీక. ఫిత్రా భావన ప్రేమ, సోదరభావం మరియు మద్దతు యొక్క సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేస్తుంది, తద్వారా సంతోషకరమైన సమాజం ఉంటుంది.

ఈద్ రోజున ప్రజలు ఉత్తమమైన బట్టలు మరియు పరిమళ ద్రవ్యాలు ధరిస్తారు మరియు ఈద్గా (ఇది సాధారణంగా సాదా మైదానం) మరియు మసీదులకు వెళతారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఎల్లప్పుడూ పేదలు, అనాథలు, వితంతువులు మొదలైన వారందరూ ఈద్ ఆనందాన్ని పంచుకునేలా చూసుకున్నారు.

 ఈద్ వేడుకలలో మహిళలు కూడా ఈద్గాలో జరిగే  ప్రార్థనలకు పాల్గొంటారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కాలంలో మహిళలు ఈద్ ప్రార్ధనలకు  హాజరయ్యేవారు.

ఇబ్న్ అబ్బాస్ చెప్పిన ఒక హదీసు:: ప్రవక్త صلى الله عليه وسلم ఈద్ అల్ ఫితర్ రోజున రెండు రకాత్ నమాజు చేసారు మరియు ప్రవక్త(స)బిలాల్‌తో పాటు స్త్రీల వద్దకు వెళ్లి వారికి భిక్ష/ఫిత్రా  చెల్లించమని ఆదేశించారు  మరియు వారు తమ చెవిపోగులు మరియు హారాలు (దానధర్మాలు) ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. (సహీహ్ అల్-బుఖారీ:964)

రంజాన్ మాసమంతా మరియు ఈద్ ముస్లింలకు ఆత్మపరిశీలన చేసుకునే కాలం. సర్వశక్తిమంతుడిని సంతోషపెట్టగలమా  లేదా అని వారు తమ చర్యలను మరియు తమ  పాత్రను బేరీజు/అంచనా  వేసుకోనే సమయం..

స్వీయ-క్రమశిక్షణ మరియు స్వీయ-నియంత్రణ యొక్క కఠినమైన దినచర్యతో ఒక నెల పాటు ఉపవాసం పాటించేలా చేసినందుకు సర్వశక్తిమంతుడికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి సమాజంలోని ప్రజల శ్రేయస్సుకు తోడ్పడ్డాయో లేదో తెలియజేయడానికి ఈద్ పండుగ  జరుపుకుంటారు

ఈద్ ప్రార్థనలో, లక్షలాది మంది సర్వశక్తిమంతుడి ముందు నమస్కరించినప్పుడు, రంగు మరియు హోదా అనే వివక్ష లేకుండా ప్రజలందరూ ఈ ప్రపంచ సృష్టికర్త ముందు నమస్కరిస్తున్నట్లు ఆత్మను కదిలించే అనుభూతిని ఇస్తుంది. సోదరభావం, కరుణ, ప్రేమ మరియు శాంతికి ఈద్ ఒక ఉదాహరణ.

చివరగా, ఈద్ పండుగ యొక్క ఆనందాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నప్పుడు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాధపడుతున్న మన సోదరులు మరియు సోదరీమణుల గురించి మరచిపోకూడదు మరియు ఈద్ వారి ముఖాల్లో చిరునవ్వు తీసుకురావాలని ప్రార్థిద్దాం.అమీన్

 

 

No comments:

Post a Comment