27 January 2024

దివ్య ఖురాన్ మరియు ఇస్లాం వెలుగు లో జీవిత భాగస్వాముల మద్య వైవాహిక సంబందాలు Marital Relations in the light of Islam & Koran

 ఇస్లాం, ఒక సమగ్రమైన జీవన విధానంగా, లైంగికతతో సహా మానవ జీవతం యొక్క వివిధ అంశాలను ప్రస్తావిస్తుంది. ఇస్లాంలో లైంగికతపై బోధనలు ప్రధానంగా ఇస్లాం యొక్క పవిత్ర గ్రంథం దివ్యఖురాన్ మరియు హదీసుల నుండి తీసుకోబడ్డాయి 

లైంగికతపై పవిత్ర దృక్పథం:

ఇస్లాంలో, లైంగికత అనేది మానవ జీవితంలో సహజమైన మరియు ముఖ్యమైన భాగం. దివ్య ఖురాన్ మానవుల భౌతిక మరియు భావోద్వేగ అంశాలను గుర్తించింది మరియు సాంగత్యం మరియు సాన్నిహిత్యం యొక్క అవసరాన్ని గుర్తిస్తుంది.

వివాహం యొక్క పరిమితుల్లో లైంగిక సంబంధాలు అనుమతించబడతాయని దివ్య ఖురాన్ నొక్కిచెప్పింది మరియు ఇది వైవాహిక సంబంధాన్ని ప్రశాంతత మరియు పరస్పర మద్దతు యొక్క మూలంగా చూస్తుంది.

·       "మరియు ఆయన సూచనలలోనే ఒకటేమిటంటే   ఆయన స్వయంగా మీ జాతి నుండే మీ కోసం మీ జంటలను (భార్యలను) సృష్టించారు.-వారి ద్వారా మీరు సుఖపడాలని. ఇంకా ఆయన మీ మద్య ప్రేమానురాగాలను, దయార్ధతను పొందుపరిచాడు. నిశ్చయంగా యిందులో ఆలోచించే జనులకు పలు సూచనలు ఉన్నాయి." దివ్య ఖురాన్ (30:21)

పునాదిగా వివాహం:

ఇస్లాం వివాహాన్ని ఆరోగ్యకరమైన మరియు సంతృప్తికరమైన లైంగిక సంబంధానికి పునాదిగా ప్రోత్సహిస్తుంది. వివాహం యొక్క వెలుపల లైంగిక సంబంధాలు నిషేధించబడ్డాయి. ఇస్లాంలో వివాహం ఒక స్త్రీ మరియు పురుషుడి మధ్య ఒక పవిత్రమైన ఒప్పందంగా పరిగణించబడుతుంది మరియు భాగస్వాములిద్దరూ ఒకరి హక్కులు మరియు బాధ్యతలను మరొకరు చూసుకోవాలని భావిస్తున్నారు.

·       ప్రవక్త ముహమ్మద్(స) ఇలా అన్నారు: "ఓ యువకులారా! మీలో ఎవరు వివాహం చేసుకోగలరో వారు వివాహం చేసుకోవాలి..." (సహీహ్ అల్-బుఖారీ)

వినయం మరియు గోప్యత:

ఇస్లాం దుస్తులు మరియు ప్రవర్తనలో నమ్రతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. పురుషులు మరియు మహిళలు ఇద్దరూ తమ పవిత్రతను కాపాడుకోవడానికి నిరాడంబరంగా దుస్తులు ధరించమని ప్రోత్సహించబడ్డారు. అదనంగా, ఇస్లాం గోప్యతకు విలువనిస్తుంది మరియు జీవిత భాగస్వాముల మధ్య సన్నిహిత విషయాలు సాధారణంగా ప్రైవేట్‌గా పరిగణించబడతాయి. ఖురాన్ విశ్వాసులకు వారి చూపులను తగ్గించి, వారి ప్రైవేట్ భాగాలను రక్షించమని నిర్దేశిస్తుంది.

·       "విశ్వసి౦చిన పురుషులతో, వారు తమ దృష్టిని కాస్త క్రిందకు ఉంచమని, తమ మర్మ స్థానాలను రక్షించుకోమని చెప్పు. ఇదే వారి కొరకు పరిశుద్దమైనది. నిశ్చయంగా వారు చేసేదంతా దైవానికి తెలుసు. మరియు విశ్వాసులైన స్త్రీలకు చెప్పండి, వారు తమ దృష్టిని కాస్త క్రిందకి ఉంచాలని, తమ మర్మ స్థానాలను కాపాడుకోవాలని......." దివ్య ఖురాన్ (24:30-31):

సమ్మతి మరియు పరస్పర గౌరవం:

ఆత్మీయ విషయాలలో భార్యాభర్తల మధ్య పరస్పర అంగీకారం మరియు గౌరవం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇస్లాం నొక్కి చెబుతుంది. ఇద్దరు భాగస్వాములు ఇస్లామిక్ సూత్రాల పరిధిలో ఒకరి కోరికలను ఒకరు నెరవేర్చుకోవడానికి ప్రోత్సహించబడ్డారు. ప్రవక్త(స) సన్నిహిత సంబంధాలలో దయ మరియు పరిగణన యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు.

ప్రవక్త ముహమ్మద్(స) ఇలా అన్నారు: "మీలో ఉత్తమమైనవారు  తన భార్యతో ఉత్తమంగా ఉంటారు." (సహీహ్ అల్-బుఖారీ)

వివాహేతర మరియు స్వలింగ సంపర్కుల నిషేధం:

ఇస్లాం వివాహేతర సంబంధాలను ఖచ్చితంగా నిషేధిస్తుంది. ఇస్లామిక్ బోధనలలో స్వలింగ సంపర్క చర్యలు కూడా నిషేధించబడ్డాయి. ఖురాన్ మరియు హదీసులు అనుమతించదగిన లైంగిక సంబంధాల గురించి స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను అందిస్తాయి.

 

"వ్యబిచారం దరిదాపులకు కూడా పోకండి. అదొక సిగ్గుమాలిన చేష్ట, బహు చెడ్డమార్గం”- దివ్య ఖురాన్ (17:32):

స్వచ్ఛత మరియు పరిశుభ్రత:

ఇస్లాం లైంగిక సంబంధాలతో సహా జీవితంలోని అన్ని అంశాలలో పరిశుభ్రత కు ప్రాముఖ్యతనిస్తుంది. ఆరాధనలో పాల్గొనే ముందు, విశ్వాసులు అభ్యంగన (వజు) చేయవలసి ఉంటుంది. శారీరక మరియు ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సు కోసం పరిశుభ్రతగా ఉండడం ప్రోత్సహించబడుతుంది.

విద్య మరియు కమ్యూనికేషన్:

ఇస్లాం జీవిత భాగస్వాముల మధ్య కమ్యూనికేషన్‌ను ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు ఒకరి అవసరాలు మరియు కోరికలను మరొకరు అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన వైవాహిక సంబంధానికి గౌరవం తో కూడిన బహిరంగ సంభాషణ అవసరం.

ఇస్లా౦ నైతిక సూత్రాల పరిధిలో లైంగికతను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు ఆచరించడానికి ఒక సమగ్ర నియమావళిను అందిస్తుంది

.

.

 

No comments:

Post a Comment