11 June 2020

జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ సంఘటన- జాత్యహంకారం పై ఇస్లాం ఏమి చెబుతుంది? Incident of George Floyd; what does Islam Say about Racism?జాత్యహంకారం అనగా  ఒక జాతి అన్ని రకాలుగా ఉన్నతమైనది లేదా మరొకటి కంటే హీనమైనది అనే నమ్మకం. జాత్యహంకార కోణం ఆధారంగా ప్రజలు ఒకరినొకరు వేరుచేసుకోవడం జాతి వేర్పాటువాదం యొక్క లక్షణం. ఒక వ్యక్తి యొక్క సామాజిక మరియు నైతిక లక్షణాలు సహజమైన జీవ లక్షణాల ద్వారా వచ్చినప్పటికీ. ఇప్పటికీ, ప్రపంచంలో జాత్యహంకారం ఉంది.

జాత్యహంకారం కొత్తది కాదు మరియు ఇది మొత్తం మానవ చరిత్రలో గమనించబడింది. ఒక వ్యక్తి పట్ల ఉన్న ద్వేషమే, అతను మరొక వ్యక్తిని అతని చర్మం రంగు, భాష, ఆచారాలు, పుట్టిన ప్రదేశం లేదా మరే ఇతర కారకాల వల్ల అతన్ని మానవుడి కంటే తక్కువగా భావిస్తాడు. ఇది అనేక యుద్ధాలు, బానిసత్వం మరియు దేశాల ఏర్పాటుకు ఆధారం అయినది.
.

ప్రపంచం ఇటీవల చూసిన సంఘటన జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ హత్య. ఇది నల్లజాతీయుల పట్ల శ్వేతజాతీయుల జాత్యహంకారం ను ఎత్తి చూపింది. స్వల్ప కారణం తో జార్జ్ ఫ్లాయిడ్‌ను అమెరికా(మిన్నసోటా) పోలీసులు ఇటీవల  హత్య చేశారు. దయ చూపి, తనను విడిచిపెట్టమని అతను అనేక అభ్యర్థనలు చేసినప్పటికీ  పోలీసులు అతనిని ప్రజల ముందు చంపారు. ఈ సంఘటన జాత్యహంకార కోణాన్ని గణనీయంగా హైలైట్ చేసింది. ఈ హత్య మనం ఏ యుగంలో జీవిస్తున్నాం అనే ప్రశ్నను మిగిల్చింది?

జాత్యహంకారం గురించి ఇస్లాం ఏమి చెబుతుంది? What does Islam say about Racism?

చరిత్రను పరిశీలిస్తే, జాత్యహంకారాన్ని ఎత్తిచూపే అనేక సంఘటనలు జరిగాయి. గత కొన్ని శతాబ్దాలుగా, పాశ్చాత్య శక్తులు నల్లజాతీయుల పట్ల ప్రదర్శించిన జాత్యహంకారం చరిత్రపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపింది.

ఇస్లాంలో జాత్యహంకారం నిషేధించబడింది మరియు ఇస్లాం మానవులందరూ సమానమని ప్రకటించింది. మరొక మానవుడిపై ఎవరికీ ఆధిపత్యం లేదు. హజ్రత్ బిలాల్ (ర) నల్లజాతి నుండి వచ్చినప్పటికీ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అతన్ని ఎక్కువగా ప్రేమిoచారు.

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చివరి ఉపన్యాసం:

ఇస్లాంలో జాత్యహంకారం నిషేధించబడింది. మానవాళి అంతా ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ నుండి వచ్చినవారు. అరబ్ వానికి  అరబ్ కానివారిపై  ఆధిపత్యం లేదు లేదా అరబ్ కానివారికి అరబ్  పై ఆధిపత్యం లేదు. అలాగే, తెల్లవారికి నల్ల వారి పై  ఆధిపత్యం లేదు అలాగే నల్లవారికి  తెల్లవారి పై   ఆధిపత్యం లేదు ఒక్క ధర్మం (తఖ్వా) మరియు మంచి చర్య లో తప్ప.

ప్రతి ముస్లిం ఇతర ప్రతి ముస్లింకు సోదరుడని, ముస్లింలు అంతా ఒకే సోదరభావం కలిగి ఉన్నారని తెలుసుకోండి. ముస్లింకు చెందినది ఏదీ  తోటి ముస్లింకు స్వేచ్ఛగా మరియు ఇష్టపూర్వకంగా ఇవ్వకపోతే అది చట్టబద్ధమైనది కాదు. కాబట్టి, మీరు అన్యాయం చేయవద్దు.

గుర్తుంచుకోండి, ఒక రోజు మీరు అల్లాహ్ ఎదుట హాజరై మీ పనులకు సమాధానం ఇస్తారు. కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి, నేను పోయిన తరువాత ధర్మం యొక్క మార్గం నుండి తప్పుకోవద్దు.

ప్రజలారా, ప్రవక్త లేదా అపొస్తలుడు నా తరువాత రారు మరియు కొత్త విశ్వాసం పుట్టదు.
-అల్-బుఖారీ హదీసులు 1623, 1626, 6361.
సహిముస్లిం  హదీసు 98.

విభిన్న హదీసులు మరియు ఖురాన్ ఆయతులను అర్ధం చేసుకోవటం ద్వారా, మనం మనుషులమని, అదే విధంగా ఊపిరి పీల్చుకుంటామని తెలుస్తుంది. జీవితంలోని ఏ దశలోనైనా మన చర్మం రంగు, ధర్మం మరియు జాతీయతలకు  పట్టింపు లేదు. 

జాత్యహంకారానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడటానికి మరియు ఆనందానికి ఆటంకం కలిగించే ప్రపంచంలోని ఈ ఆలోచనలను మార్చడానికి ఇదే మంచి సమయం

No comments:

Post a Comment