29 March 2023

జుహ్ద్ Zuhd -సరళత కు అన్వేషణ The Quest for Simplicity: Zuhd

 

జుహ్ద్ అనేది ఇస్లామిక్ భావన, ఇది ప్రవక్త ముహమ్మద్ (PBUH) కాలం నాటిది మరియు అప్పటి నుండి ఇస్లామిక్ బోధనలలో ముఖ్యమైన భాగం ఉంది.

"జుహ్ద్ అంటే హృదయాన్ని కోరిక నుండి విడిపించడమే." అల్ జునైద్

జుహ్ద్ zuhd, (అరబిక్: "నిర్లిప్తత"), ఇస్లాంలో సన్యాసంasceticism అని అర్ధం. జుహ్ద్భౌతిక ప్రపంచం నుండి నిర్లిప్తత మరియు సరళమైన మరియు సన్యాసి జీవనశైలికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఇస్లామిక్ భావన.

దేవుడు ప్రసాదించే నిషేధించని ఆనందాన్ని పూర్తిగా అనుభవించడానికి ముస్లింకు అనుమతి ఉన్నప్పటికీ, ఇస్లాం సరళమైన మరియు పవిత్రమైన జీవితానికి అనుకూలంగా విలాసానికి దూరంగా ఉండేవారిని ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు ప్రశంసిస్తుంది. దివ్య ఖురాన్ (ఇస్లామిక్ గ్రంథం) జీవితం నశ్వరమైనదని మరియు పరలోకం శాశ్వతమైనదని విశ్వాసులకు గుర్తు చేసే ఆయతులతో నిండి ఉంది. ఇస్లాం "తమ ప్రభువు ఆరాధనలో సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ రాత్రిపూట గడిపే దేవుని సేవకులకు" (25:63-65) చాలా గౌరవం ఇస్తుంది.

జుహ్ద్ అనేది క్రైస్తవ సన్యాసులచే ప్రభావితమైందని, వీరితో ప్రారంభ ముస్లింలకు కొంత పరిచయం ఉందని కొంతమంది ఇస్లామిక్ పండితులు అభిప్రాయపడ్డారు. మరి కొంతమంది ఇస్లామిక్ పండితులు ఇస్లామిక్ పూర్వ అరబ్ హనీఫ్‌లను కూడా సూచిస్తారు, వారు సన్యాసి జీవితాన్ని ఆచరించారు మరియు వారు ప్రవక్త ముహమ్మద్‌(స)పై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు. ప్రవక్త(స) తన ప్రవక్త మిషన్‌కు ముందు కూడా ఏకాంత జాగరణ, ఉపవాసం మరియు ప్రార్థనలలో చాలా కాలం గడిపారు.

ముస్లింల ఆక్రమణల ఫలితంగా జుహ్ద్ ఇస్లాంలో అభివృద్ధి చెందింది. ఆక్రమణలు,  ముస్లిములలో భౌతిక సంపదను  మరియు విలాసవంతమైన జీవనంలో విస్తృతమైన ఆనందాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. మతపరమైన ముస్లింలు ప్రవక్త(స) మరియు ప్రవక్త(స)పవిత్ర సహచరుల జీవన విధానానికి తిరిగి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. హింస, రక్తపాతం లాంటి చర్యలను ఖండిస్తూ, దేవుని ఆరాధన నుండి దృష్టి మరల్చేవాటికి దూరంగా ఉండి మనశ్శాంతిని కోరుకునేలా ఇస్లాం విశ్వాసులను ప్రేరేపించింది.

జుహ్ద్ మరియు జాహిద్ zuhd and zāhid  ("సన్యాసి") అనే పదాలకు మద్య దగ్గిర సంభంధం కలదు. తమ జీవన విధానం లో జుహ్ద్ ను పాటించేవారు  జాహిద్ అని పిలబాడతారు. తొలి జాహిద్‌ లలో zāhids అల్-హసన్ అల్-బష్రీ (d. 728)ఒకరు. అల్-హసన్ అల్-బష్రీ సూక్తులు చాలా కాలం పాటు సన్యాసులకు ప్రధాన మార్గదర్శిగా ఉన్నాయి. కానీ అతని మరణానంతరం ముస్లిం సమాజం యొక్క మతపరమైన మరియు రాజకీయ జీవితంలో జుహ్ద్ ఒక ముఖ్యమైన మరియు శక్తివంతమైన ఉద్యమంగా మారింది. చాలా మంది విద్వాంసులు, ఇబ్రహీం ఇబ్న్ అధమ్ మరియు అతని విద్యార్థి మరియు శిష్యుడు షకీక్ అల్-బల్ఖీ (d. 810)ని జుహ్ద్ యొక్క నిజమైన స్థాపకులుగా పేర్కొన్నారు. ఇబ్న్ అధమ్ పేదరికం మరియు స్వీయ-తిరస్కరణను నొక్కి చెప్పాడు; నిజానికి, ఇబ్న్ అధమ్ తన తండ్రి సంపదను విడిచిపెట్టాడు మరియు పేద సంచారి poor wanderer అయ్యాడు.

జాహిద్‌లు తరచుగా ప్రారంభ సూఫీలతో సమానంగా పరిగణించబడతారు.  జాహిద్‌లుకూడా సూఫీల లాగా  "ఉన్ని చొక్కాలు ధరించే సన్యాసి అభ్యాసాన్ని పాటించేవారు,అయితే తరువాతి కాలంలో సూఫీలు, జాహిద్‌లను ప్రేమతో కాకుండా నరక భయంతో లేదా స్వర్గాన్ని ఆశించి దేవుణ్ణి ఆరాధించే మనుషులుగా కొట్టిపారేశారు.

సరళత కు అన్వేషణ- జుహ్ద్The Quest for Simplicity: Zuhd:

జుహ్ద్ అంటే కలిగి ఉన్నదానితో సంతృప్తి చెందడం, అధిక విలాసానికి మరియు దుబారాలకు దూరంగా ఉండటం మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలపై దృష్టి పెట్టడం.

 “జుహ్ద్ అంటే హరామ్ మరియు అల్లాహ్ ద్వేషించే వాటికి దూరంగా ఉండటం; విలాసాన్ని మరియు ప్రాపంచిక ఆనందాలలో అతిగా మునిగిపోవడమును  నివారించడం; ఆరాధనా చర్యలు చేయడంపై దృష్టి పెట్టడం మరియు పరలోకానికి ఉత్తమమైన తయారీ చేయడం, దానికి అత్యుత్తమ వివరణ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) జీవితం.షేక్ ముహమ్మద్ సాలిహ్ అల్-మునాజ్జిద్

జుహ్ద్ Zuhd సరళత మరియు నిర్లిప్తతపై ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. భౌతిక ఆస్తులు మరియు ప్రాపంచిక కోరికలు నిజంగా ముఖ్యమైన వాటి నుండి మనల్ని దూరం చేయగలవు అనే ఆలోచనను జుహ్ద్ Zuhd ప్రచారం చేస్తుంది. భౌతిక ఆస్తులతో మనకున్న అనుబంధాన్ని విడిచిపెట్టి, నిజంగా ముఖ్యమైన వాటిపై దృష్టి పెట్టమని జుహ్ద్ మనల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. జుహ్ద్  అనగా మితిమీరిన విలాసానికి దూరంగా ఉండటం మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలపై దృష్టి పెట్టడం.

జుహ్ద్ బుద్ధిపూర్వకత మరియు ఉద్దేశ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. జుహ్ద్ Zhd మన చర్యలు మరియు ఉద్దేశాలను గుర్తుంచుకోవాలని ప్రోత్సహిస్తుంది. జుహ్ద్ ఉద్దేశపూర్వకంగా మరియు బుద్ధిపూర్వకంగా జీవించడం మరింత సంతృప్తికరమైన జీవితానికి దారితీస్తుందనే ఆలోచనను ప్రోత్సహిస్తుంది. జుహ్ద్, అంటే మన ఆధ్యాత్మిక సాధనలు మరియు అల్లాతో మన సంబంధం గురించి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉండటం.

జుహ్ద్ Zuhd సంతృప్తి మరియు కృతజ్ఞతా భావాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. జుహ్ద్ మనకు ఉన్నదానితో సంతృప్తి చెందాలని మరియు మరిన్ని కోరికలను తగ్గిoచుకోమని చెబుతుంది.. జుహ్ద్ Zhd భావన నిజమైన ఆనందం మరియు సంతృప్తి లోపల నుండి వస్తుందని మరియు భౌతిక ఆస్తులు లేదా ప్రాపంచిక కోరికలలో కనుగొనబడదని గుర్తిస్తుంది.

 “జుహ్ద్ అంటే ఈ జీవితంలో సంయమనం పాటించడం, మీరు ఎక్కువ కాలం జీవించలేరనే భావనతో పనిచేయడం. ఇది ముతక ఆహారం తినడం లేదా పేలవమైన బట్టలు ధరించడం గురించి కాదు. సుఫ్యాన్ అల్ థావ్రీ.

జుహ్ద్ సంఘం మరియు సామాజిక బాధ్యత యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పుతుంది. జుహ్ద్ Zuhd ఇతరులకు మన బాధ్యతలను గుర్తుంచుకోవాలని మరియు అవసరమైన వారికి సహాయం చేయడానికి మార్గాలను అన్వేషించమని ప్రోత్సహిస్తుంది. జుహ్ద్ Zhd భావన మనము  ఒక పెద్ద సంఘంలో భాగమని మరియు మన చర్యలు ఇతరులపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయని గుర్తిస్తుంది.

మొత్తంమీద, దివ్య ఖురాన్ మరియు హదీసులు అల్లాహ్ మరియు పరలోకం యొక్క స్మరణపై దృష్టి సారించి సరళమైన మరియు శ్రద్ధగల జీవితాన్ని గడపడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పాయి. అవి ఈ ప్రపంచం యొక్క తాత్కాలిక స్వభావాన్ని హైలైట్ చేస్తాయి మరియు నిజమైన సంపద మరియు సంతృప్తి భౌతిక ఆస్తుల నుండి కాకుండా లోపల నుండి వస్తుందని మనకు గుర్తు చేస్తాయి. జుహ్ద్ Zuhd సరళత, నిర్లిప్తత మరియు సంతృప్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది.

 

No comments:

Post a Comment