31 January 2023

ఇస్లాంలో కూడా జీసస్ క్రైస్ట్ ఒక గౌరవనీయమైన వ్యక్తి Jesus Christ a Revered Figure in Islam Too

 

ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని చర్చిలలో శాంతి కోసం ప్రత్యేక ప్రార్థనలతో, మతపరమైన ఉత్సాహంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ జరుపుకుంటారు. ఏసుక్రీస్తు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని చర్చిలను లైట్లు, బెలూన్లు, రిబ్బన్లతో అలంకరింస్తారు.. ఇతర మతాలకు చెందిన ప్రజలు వారికి శుభాకాంక్షలు తెలిపే శుభ దినం క్రిస్మస్. ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో, ముస్లింలు తమ క్రైస్తవ స్నేహితులను శాంతి సందేశంతో పలకరించడానికి తరలివచ్చారు.

క్రైస్తవం సెమిటిక్ మతం. సెమిటిక్ మతం అయిన ఇస్లాంలో జీసస్ కూడా గౌరవనీయమైన వ్యక్తి. యేసు ప్రవక్తపై విశ్వాసాన్ని సూచించే ఏకైక క్రైస్తవేతర విశ్వాసం ఇస్లాం. ఏ ముస్లిము కూడా ఏసుక్రీస్తును విశ్వసించకపోతే ముస్లిం కాదు. యేసు, దేవుని శక్తివంతమైన దూతలలో ఒకడని ముస్లింలు నమ్ముతారు.

ఇలా చెప్పేయి ఆయన అల్లాహ్  అద్వితీయుడు. అల్లాహ్ నిరపేక్షాపరుడు ఎవరి ఆధారమూ, ఎవరి అక్కరా లేనివాడు; అందరు ఆయనపై ఆధారపడే వారే. ఆయనకు  సంతానం ఎవరూ లేరు. ఆయన కూడా ఎవరి సంతానమూ కాదు. ఆయనకు సరిసమానులు ఎవరూ లేరు. దివ్య ఖురాన్ (112: 1- 4 )

దేవుడు 1,24,000 మంది ప్రవక్తలను పంపాడని ముస్లింలు విశ్వసిస్తున్నారు మరియు దేవుని చివరి దూత అయిన ముహమ్మద్ ప్రవక్త  సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వంటి వారిలో జీసస్ కూడా ఒకరు. జీసస్ ఎలాంటి పురుష ప్రమేయం లేకుండా అద్భుతంగా జన్మించాడని ముస్లింలు నమ్ముతారు. దేవుడి అనుమతితో చనిపోయిన వారికి ప్రాణం పోశాడని కూడా నమ్ముతాం. అలాగే, పుట్టుకతో అంధులను, కుష్ఠురోగులను దేవుని అనుమతితో స్వస్థపరిచాడు. జీసస్ మునుపటి జుడాయిక్ చట్టాన్ని ధృవీకరించడానికి దేవునిచె పంపబడ్డాడు. దేవుడు యేసుక్రీస్తును ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడని క్రైస్తవులు నమ్ముతారు, యేసుక్రీస్తును విశ్వసించే వారు శాశ్వత జీవితాన్ని పొందుతారు. దివ్య ఖురాన్ ఏసుక్రీస్తును 25 సార్లు ప్రస్తావిస్తుంది, దివ్య ఖురాన్ లో పేర్కొన్న ఇతర ప్రవక్తల కంటే ఇది ఎక్కువ.

 యేసుక్రీస్తు తల్లి “మర్యమ్” పై ప్రత్యేక అధ్యాయం“మర్యమ్”(అధ్యాయం19)  దివ్య ఖురాన్ లో వెల్లడి చేయబడింది. అంతేకాకుండా, అలి ఇమ్రాన్ (3:43 మరియు 45) అధ్యాయం ఇలా చెబుతోంది: మర్యమ్! నీవు నీ  ప్రభువుకు విదేయురాలుగా ఉండు. ఆయన సానిద్యం లో సజ్దా చెయ్యి(సాష్టoగపడు)రుకూ చేసే దాసులతో నీవు రుకూ చెయ్యి(నమ్రతగా వంగు). దేవదూతలు ఇలా అన్నారు 'మర్యమ్! అల్లాహ్ తన ఒక ఆజ్ఞకు సంభందించిన శుభవార్త నీకు పంపుతున్నాడు. అతని పేరు ఈసా మసీహ్. అతను మర్యమ్ కుమారుడు. అతడు ఇహాపరలోకాలలో గౌరవనీయుడౌతాడు.

ఇస్లాం యేసును "దేవుని దూత"గా పరిగణిస్తుంది

భూమిపై సత్యం అవతరించిన రోజుల్లో క్రిస్మస్ ఒకటి. ఈ సత్యంతో, ప్రపంచం మంచి మరియు చెడు, న్యాయం మరియు అన్యాయం, దైవిక మరియు చెడు అనే ద్వంద్వాన్ని గ్రహించగలిగింది. క్రిస్మస్‌ను జరుపుకోవడం అనేది ఈ లోతైన సత్యంలో సంతోషించడం మరియు దానిని ఇతరులతో పంచుకోవడం. వాస్తవానికి, యేసుక్రీస్తు దేవుని పరిపూర్ణమైన, వర్ణించలేని బహుమతి.

యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో, క్రిస్మస్ సందర్భంగా "ముస్లింలు యేసును ప్రేమిస్తారు Muslims love Jesus " అని గుర్తుచేస్తూ అనేక బిల్‌బోర్డ్స్  పెట్టబడినవి మరియు  అనేక నగరాలలో (చికాగో, హ్యూస్టన్ మరియు డల్లాస్‌లలో) క్రైస్తవులు మరియు ముస్లింల మధ్య ఉన్న సారూప్యతలను హైలైట్ చేయడానికి పోస్టర్లు ఉంచబడినవి.   

 

No comments:

Post a Comment