15 November 2019

ఆందోళన లేదా వత్తిడి - దివ్య ఖురాన్ మరియు హదీసుల వెలుగులో నివారణ Anxiety or Stress; Seeking cure from Holy Quran and Hadith
Image result for islam dealing with anxiety"ఇస్లాం సంపూర్ణ ధర్మం  మరియు ముస్లింలు సమగ్ర జీవితాన్ని గడపడానికి అనేక మార్గదర్శకాలను ఇస్తుంది. మనం జీవితo లో  ఒత్తిడి మరియు ఆందోళన కలిగించే సమస్యలను ఎదుర్కొంటాము. ఆందోళనకు  ఇస్లాం చూపించే మార్గం ఉత్తమ పరిష్కార మార్గంగా ఉంది. దివ్య ఖురాన్ మరియు హదీసులలో  అన్ని సమస్యలకు అల్లాహ్ ఉత్తమమైన పరిష్కారo చూపాడు.
ఆందోళన లేదా ఒత్తిడి  నుండి బయటపడటానికి మరియు ఒత్తిడి లేని జీవితాన్ని పొందడానికి మీకు సహాయపడే కొన్ని పరిష్కారాలను పరిశిలించుదాము.
.
మీ వ్యవహారాలను సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ (SWT) పై వదిలివేయండి:

ఆనందం, విచారం, ఆందోళన, ఒత్తిడి లేదా దుఖం అల్లాహ్ ప్రసాదం అని నమ్మినప్పుడు లేదా అనుకున్నప్పుడు, మనకు నిజంగా శాంతి లభిస్తుంది. జీవితంలోని ప్రతి అంశం మనలో అర్ధవంతం కావడం ప్రారంభిస్తుంది మరియు మనకు ఎంతో ఉపశమనం ఇస్తుంది.

Image result for islam dealing with anxiety".

సుహైబ్ ఇలా అన్నారు: అల్లాహ్ యొక్క దూత (స) ఇలా అన్నారు: విశ్వాసి యొక్క వ్యవహారం ఎంత అద్భుతంగా ఉంది, ఎందుకంటే అతని వ్యవహారాలన్నీ మంచివి మరియు ఇది విశ్వాసికి  తప్ప మరెవరికీ వర్తించదు. అతనికి ఏదైనా మంచి జరిగితే అతను తన కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాడు. అది అతనికి మంచిది మరియు అతనికి ఏదైనా చెడు జరిగితే, అతను దానిని సహనంతో భరిస్తాడు. అది అతనికి మంచిది. -(ముస్లిం 2999)

పరలోక జీవితం గురించి ఆలోచించండి:

ఈ ప్రపంచం తాత్కాలిక భ్రమ మాత్రమే. కనుక దీనికి అర్హమైన ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వడం ఎల్లప్పుడూ మంచిది. మనం పరలోక జీవితం గురించి ఆందోళన చెందుతున్నప్పుడు దివ్య ఖురాన్ ఆయతులు మనకు శాంతిని ఇస్తాయి. ఈ ప్రాపంచిక జీవితానికి బదులుగా తదుపరి ప్రపంచం యొక్క మంచి కోసం ప్రయత్నాలు చేయడం ప్రారంభిoచండి..

అనాస్(ర) ప్రకారం  ప్రవక్త(స) ఇలా అన్నారు: ఎవరైతే పరలోకం గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారో, అల్లాహ్ అతన్ని ఇతరుల నుండి స్వతంత్రంగా భావిస్తాడు. అల్లాహ్ అతనిని ప్రకాశవంతుడు  మరియు సంతృప్తిపరుడిగా చేస్తాడు  మరియు అతని ప్రాపంచిక వ్యవహారాలు చక్కదిద్దుకొంటాయి. కానీ ఎవరైతే ఈ ప్రపంచo పట్ల  శ్రద్ధ వహిస్తారో, అల్లాహ్ అతనిని పరధ్యానపరుడు  మరియు ప్రకాశహీనుడిగా చేస్తాడు. అతనికి నిర్ణయించినది తప్ప మరేమీ ఈ లోకం లో రాదు. - (అల్-తిర్మిజి, 2389)

అల్లాహ్‌ అందు  విశ్వాసం ఉంచండి.

మనము అల్లాహ్ (SWT) పై మాత్రమే నమ్మకం ఉంచినప్పుడు ప్రతి సమస్య తేలికవుతుంది. కష్ట సమయాల్లో కూడా మనము దాగి ఉన్న మార్గాలను వెదకటం ప్రారంభిస్తాము మరియు ఇవన్నీ అల్లాహ్ పై మనం ఉంచిన నమ్మకం వల్లనే.

ఇబ్న్ అల్-ఖయీమ్ ప్రకారం: ఒక వ్యక్తి తన రోజంతా వేరే ఆందోళన లేకుండా కేవలం  అల్లాహ్  ను  గురించి మాత్రమే స్మరించినప్పుడు అల్లాహ్  అతని అవసరాలన్నింటినీ చూసుకుంటాడు మరియు అతని చింతలను తోలగిస్తాడు.  అతని హృదయాన్ని అల్లాహ్ పట్ల ప్రేమతో నింపుతాడు. అతని  నాలుక అల్లాహ్ జీకర్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతుంది మరియు అతని పనులన్నీ అల్లాహ్  కు విధేయతతో మాత్రమే పనిచేస్తాయి ”.

పవిత్ర ఖురాన్ మరియు హదీసుల ద్వారా ఆందోళన నుండి ఉపశమనం పొందడం:
ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఆందోళన మరియు ఒత్తిడి వంటి ఏదైనా వ్యాధితో బాధపడవచ్చు. ఆందోళనకు చికిత్స చేయడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గాలలో ఒకటి రుక్యా. అనారోగ్యంతో మందులతో చికిత్స చేయటం కంటే రుక్యాతో చికిత్స పొందడం మంచిది.

ముహమ్మద్ ముస్తఫా (స) చెప్పినట్లు ఇహెన్ మసూద్ (రా) సహీహ్ హదీత్‌లో పేర్కొన్నారు.
"అల్లాహ్ ఒక విశ్వాసి యొక్క బాధను మరియు దుఖాన్ని తీసివేస్తాడు మరియు ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఆనందంతో భర్తీ చేస్తాడు,

" - “అల్లాహుమ్మ ఇన్నిఅబ్దుకా ఇబ్న్ అబ్డికా ఇబ్న్ అమాటికా నాస్యతి ద్ యదికా, మాదా ఫియా హుక్ముకా,‘ అడ్లున్ ఫియా ఖదాఆకా. అస్లుకా బి కుల్లి ఇస్మిన్ హువా లకా సమ్మాయితా బిహి నఫ్సాకా అవ్ అజల్తాహు ఫీ కితాబికా అవ్ 'అల్లామ్తాహు అహదాన్ మిన్ ఖల్కికా అవ్ ఇస్తతార్తా బిహి ఫీ' ఇల్మ్ ఇల్-ఘైబ్ 'ఇందాకా అన్ తాజల్ అల్-ఖుర్ రానా రాబీ కలబి వ నూర్ సద్రి వ జలాల  'హుజ్ని వా ధిహాబ్ హమ్మీ”

ఆందోళన మరియు దుఖాన్ని అధిగమించడానికి షరీయాలో సూచించిన ఉత్తమ నివారణ మార్గాలలో ఇది ఒకటి. కాబట్టి మీరు ఆందోళనతో లేదా ఏదైనా శారీరక అనారోగ్యంతో బాధపడుతుంటే వాటిని రుక్యాతో చికిత్స చేయండి. ఆయతులు మరియు హదీసులు  మీకు నివారణ ఇస్తాయి మరియు మీరు ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి మార్గం దారితీస్తుంది.

No comments:

Post a Comment