26 March 2020

సమతుల్య ముస్లిం జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి? How to Lead a Balanced Muslim Life?
Image result for How to Lead a Balanced Muslim Life? 
సమతుల్య ముస్లిం జీవితాన్ని కలిగి ఉండటం సులభం మరియు కష్టం. అవును, ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తి భిన్నంగా ఉంటాడు మరియు పరిస్థితిని తన దృష్టికోణంలో చూస్తాడు. పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లోని వివిధ ఆయతులలో ఇస్లాంలో వివరించిన విధంగా అన్ని అంశాలలో  సమతుల్య ముస్లిం జీవితాన్ని గడపటానికి అల్లాహ్ మనకు పరిష్కారాలను చెబుతాడు.

 Image result for How to Lead a Balanced Muslim Life?

జీవిత ప్రాధాన్యతల నిర్ణయంSet priorities for life:

·        సరైన ప్రాధాన్యతలను కలిగి ఉండటం ద్వారా ముస్లిం గొప్ప జీవితాన్ని పొందవచ్చు. ఈ ప్రాధాన్యతలు ఫర్జ్ (విధిగా ఉన్న విషయాలు) తో ప్రారంభమవుతాయి, ఆరాధన యొక్క తప్పనిసరి చర్యలు (`ఇబాదత్) మరియు పనులు (ము`అమలాత్) ఇస్లాంలో వివరించబడ్డాయి. అన్ని విషయాల అంటే ముందు, ఇస్లాం యొక్క స్తంభాలు అయిన ప్రార్థన మరియు ఫర్జ్ అంశాలకు ప్రాధాన్యతలను నిర్ణయించండి.  ఇస్లాం లో తౌహీద్ తరువాత ప్రార్థనలు రెండవ మూలస్తంభం. ప్రతి ముస్లింకు రోజుకు ఐదుసార్లు ప్రార్థనలు తప్పనిసరి మరియు ప్రార్థన అనారోగ్యంలో కూడా కూర్చోవడం లేదా పడుకోవడం ద్వారా చేయాలి.

పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ (SWT) ఇలా పేర్కొన్నాడు:

·        నమాజ్ ను పూర్తిచేసిన తరువాత, నిల్చున్నా, కూర్చున్నా, పరుండినా ఏ స్థితి లో ఉన్నా, అల్లాహ్ ను మటుకు స్మరిస్తూ ఉండండి. శాంతిబద్రతలు నేలకోన్నప్పుడు పూర్తి నమాజ్ చేయండి. వాస్తవానికి నమాజ్ విశ్వాసుల నిర్ణిత  సమయాలలో విధిగా పాటించవలసిన ధర్మం. –దివ్య ఖురాన్ (4: 103)

అల్లాహ్ (SWT) తో సంబంధాన్ని పెంచుకోండి
·        కుటుంబాలు మన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం, కానీ అల్లాహ్ (SWT) ను  సంతోషపెట్టడానికి మనము సమయం ఖర్చు పెట్టాలి మరియు కృషిన చేయాలి. అల్లాహ్ తో మనకున్న సంబంధం తప్ప అన్ని విషయాలు ప్రాపంచికమైనవి మరియు తాత్కాలికమైనవి. కాబట్టి సమతుల్య ముస్లిం జీవితాన్ని గడపడానికి, అతను / ఆమె అల్లాహ్‌కు ఎంత దగ్గరగా ఉండాలనే దానిపై ప్రాధాన్యతాoశాలను నిర్ణయించాలి. ఈ విధంగా, మనం సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ కు  దగ్గరగా ఉంటాము  మరియు మనకు మెరుగైన జీవిత అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

విధులను నిర్వహించండి Organize duties

·        సమతుల్య ముస్లిం జీవితం వైపు మళ్లడానికి వివిధ విధుల కోసం సమయాన్ని నిర్వహించడంపై ఏకాగ్రత అవసరం. ప్రపంచానికి సంబంధించి అనేక విధులు ఉన్నాయి, కాని ఇస్లామిక్ అవకాశాల కోసం మెరుగ్గా పనిచేసేలా చూసుకోండి. మొదట, ఇస్లాంను నేర్చుకోవాలి మరియు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్‌ను మనం సంతోషపెట్టే విధానాన్ని సులభ సాద్యం  చేస్తుంది.

·        ఇస్లాం గురించి పూర్తి జ్ఞానం పొందిన తరువాత, ఇతరులను ఇస్లాం వైపు  సమర్థవంతమైన మార్గాల్లో ఆహ్వానించవచ్చు. ఇస్లాంను బోధించడానికి ప్రయత్నాలను సులభంగా చేయవచ్చు.

ఇస్లాంతో జీవితం మరియు హక్కులను సమతుల్యం చేయడం
·        జీవితంలో మునిగిపోవడం అంటే ప్రాపంచిక కోరికలపై పూర్తి దృష్టి పెట్టాలని కాదు. వేర్వేరు అంశాలపై నియంత్రణ సాధించడం ద్వారా, నిర్మలమైన మరియు సమతుల్య ముస్లిం జీవితాన్ని గడపవచ్చు.

ముస్లింలుగా, ఈ క్రింది విషయాలకు  ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి:
·        అల్లాహ్ (SWT) ఆదేశాలను పాటించండి మరియు ఆయనను ఆరాధించండి.
·        ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సంప్రదాయాలు మరియు అలవాట్లు సాధ్యమైనంత వరకు ఆచరించండి. .
·        తల్లిదండ్రుల పట్ల మీ విధులు నిర్వర్తించండి, పాటించండి మరియు వారిపట్ల  దయ చూపండి.
·        పిల్లలు మరియు జీవిత భాగస్వాముల యొక్క అన్ని హక్కులను నెరవేర్చండి మరియు  వారిని రక్షించండి.
·        తోటి ముస్లింలు మరియు స్నేహితులందరికీ సహాయం చేయ్యండి  మరియు ప్రతి కీలకమైన సమయంలో వారికి మద్దతు ఇవ్వండి.
·        సమాజ అభివృద్ధిలో పాత్ర పోషిస్తుంది. సమాజం ఎంత బాగుంటుందో, అంత బాగా మీ జీవనం బాగా ఉంటుంది.

పై ఆచరణల నుండి నుండి, అల్లాహ్‌పై మన విశ్వాసాన్ని, ఇస్లాం గురించి మన అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది సమతుల్య ముస్లిం జీవితాన్ని గడపడానికి మన పరిసరాల కోసం చక్కగా పనిచేయడానికి దారి తీస్తుంది.

No comments:

Post a Comment