23 February 2023

ఇస్లామిక్ దృక్పదం లో దివ్యా౦గులు లేదా వికలాంగులు How Islam Looks at People with Disability?

 

డిసెంబరు 3 న అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం:


పవిత్ర ఖురాన్ బోధనల ప్రకారం వికలాంగులు మరియు సాధారణంగా వెనుకబడిన(disadvantaged) వ్యక్తుల పట్ల ముస్లింలు ఎలా వ్యవహరించాలో  చూద్దాం.

పాశ్చాత్య దేశాల చరిత్రను పరిశీలిస్తే, ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్న వ్యక్తుల పట్ల వారు ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారో తెలుస్తుంది. కొన్ని ప్రాచీన యూరోపియన్ సమాజాలలో వికలాంగ శిశువులను చంపడం కూడా జరిగింది.వైకల్యంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు దుష్ట ఆత్మలు కలిగి ఉంటారని నమ్ముతారు. వారి పట్ల వివక్ష చూపబడింది, వారు హత్య చేయబడినారు  మరియు వారిపై ప్రయోగాలు కూడా చేయబడినవి.

తత్వవేత్తలు మరియు పండితులు కూడా అలాంటి ఆలోచనలను కలిగి ఉన్నారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత తత్వవేత్త ప్లేటో వికలాంగుల జనాభాను విముక్తి చేయాలని కోరుకున్నాడు, ఎందుకంటే వారు మానవ గౌరవంతో ముడిపడి ఉన్న జీవన నాణ్యతను కలిగి ఉండరని భావించారు.

  "19వ శతాబ్దంలో, సాంఘిక డార్వినిజం మద్దతుదారులు పేదలకు మరియు వికలాంగులకు ప్రభుత్వ సహాయాన్ని వ్యతిరేకించారు. "అసమర్థమైన" సంరక్షణ సహజ ఎంపిక ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగిస్తుందని మరియు సంతానం కోసం అవసరం అయిన "ఉత్తమ" లేదా "సరిపోయే" అంశాల ఎంపికను దెబ్బతీస్తుందని వారు వాదించారు. "-(మునీ, "వైకల్యం పట్ల గత మరియు ప్రస్తుత అవగాహనలు: ఒక చారిత్రక దృక్పథం.")

ఇస్లామిక్ దృక్కోణం లో  వైకల్యం :

7వ శతాబ్దం CE ప్రారంభంలో ఇస్లాం ప్రారంభం నుండి, వెనుకబడిన వారి దుస్థితిని గుర్తించి వారి పరిస్థితి మరియు స్థితిని మెరుగుపరచాలని దివ్య ఖురాన్ లో విశ్వాసులకు భోదించబడినది.

ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్న వ్యక్తుల పట్ల శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరాన్ని ఇస్లాం ఎల్లప్పుడూ నొక్కి చెబుతోంది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన  వ్యక్తుల పట్ల ఎల్లప్పుడూ దయ ప్రదర్శించారు.

మానవులు భిన్నంగా సృష్టించబడ్డారని దివ్య ఖురాన్ మనకు బోధిస్తుంది, ఇది అల్లాహ్ యొక్క సృష్టి యొక్క అందం.

"భూమ్యాకాశాల సృష్టి, మీ బాషలలో, రంగుల్లో ఉన్న వైవిద్యం కూడా ఆయన (శక్తీ) సూచనలలోనివే. నిశ్చయంగా వీటిలో జ్ఞాన ధనులకు అనేక సూచనలున్నాయి. " [30:22].

అల్లాహ్ దృష్టిలో, మానవులు అందరూ సమానం. ఒకరిని మరొకరి కంటే మెరుగ్గా చేసే ఏకైక విషయం అల్లాహ్ మరియు దైవభక్తి గురించి వ్యక్తి యొక్క స్పృహ.

"మానవులారా! మేము మిమ్మల్లి ఒకే పురుషుడు, ఒకే స్త్రీ ద్వారా పుట్టిoచాము. మీ పరస్పర పరిచయాలు, గుర్తింపుల నిమితం మిమ్మల్లి వర్గాలుగా, తెగలుగా విభజించాము. నిశ్చయంగా మీలో దైవభీతిగలవాడే దైవసన్నిధిలో అందరికన్నా ఆదరణీయుడు. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ అన్ని తెలిసినవాడు, కనిపెట్టుకుని ఉన్నవాడు. " [49:13]

పురాతన చరిత్రలో మూఢనమ్మకాలు ప్రబలంగా ఉన్నప్పటికీ, వైకల్యం ఒక శిక్ష కాదు; ఇది ఇస్లాం దృష్టిలో పరీక్ష. తఖ్వా మరియు దైవభీతి పెంపొందించడానికి మరియు నిర్వహించడానికి, అల్లాహ్ నిరంతరం మనల్ని పరీక్షిస్తాడు.

 “మేము ఈ గ్రంధాన్ని నీ వైపు సత్యంతో పాటే పంపాము.ఇది తనకు పూర్వం ఉన్న గ్రంధాన్ని ద్రువపరిచేది; అందలి అంశాలను పరిరక్షించేదిగా ఉంది. కనుక నీవు వారి పరస్పర వివాదాలపై దేవుడు అవతరింపజేసిన దాని ప్రకారమే తీర్పు ఇవ్వు. నీ వద్దకు వచ్చిన సత్యాన్ని వీడి, వారి మనోవాంచలను అనుసరించకు. మేము మీలోని ప్రతి ఒక్కరికి ఒక శాసనాoగాన్ని, ఒక విధానాన్ని నిర్దారించాము.దేవుడే గనుక తలచుకుంటే మిమ్మల్లి అందరిని ఒకే సముదాయంగా చేసి ఉండేవారు, అయితే తానూ ఇచ్చి ఉన్న ఆజ్ఞలలో మిమ్మల్లి పరిక్షించాలనేది ఆయన అభిమతం. కనుక మీరు సత్కార్యాల వైపు శరవేగం తో దూసుకుపొండి. ఎట్టకేలకు మీరంతా దేవుని వైపునకు మరలిపోవలసి ఉంది, తరువాత ఆయన మీరు విభేదిoచుకొన్న దాని గురించి మీకు తెలియపరుస్తాడు." (5:48)

 ప్రజలు వివిధ మార్గాల్లో పరీక్షించబడతారు. కొందరు వ్యక్తులు వారి సంపదతో, మరికొందరు అసహ్యకరమైన లేదా బాధాకరమైన అనుభవాల ద్వారా మరికొందరు వారి ఆరోగ్యం ద్వారా అంటే వైకల్యం ద్వారా  పరీక్షించబడవచ్చు.

ఇస్లాంలో, వైకల్యం అనేది మానవునిలో సహజమైన భాగం; అది ఆశీర్వాదం లేదా శిక్ష కాదు. వైకల్యo ఉన్న  వ్యక్తులు తమను తాము శక్తివంతం చేసుకునేంత బలంగా ఉన్నారని ఇస్లాం నమ్ముతుంది. ఇస్లాం ఇతర విశ్వాసులను, వైకల్యo ఉన్న వారి పట్ల శ్రద్ధగా ఉండమని ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు వారికి సహాయం అవసరమైనప్పుడు తగిన సహాయం చేయమని ఆదేశిస్తుంది.

 వికలాంగుల పట్ల గౌరవంగా ఉండమని  మరియు వారు సామాజిక న్యాయాన్ని పొందేందుకు అర్హులు అని ఇస్లాం చెబుతుంది. వికలాంగులకు  ఆహారం మరియు బట్టలు వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కల్పించాలి మరియు వారి అవసరాలను తీర్చాలి. వికలాంగులకు  తగిన చికిత్స మరియు పునరావాసం అందించాలి.

No comments:

Post a Comment