9 November 2022

అల్-తిర్మిదీ హదీసు పండితుడు (824-892)

 

అల్-తిర్మిదీ, పూర్తిపేరు  “అబూ సా ముహమ్మద్ ఇబ్న్ ఇసా ఇబ్న్ సవ్రా ఇబ్న్ షద్దాద్ అల్-తిర్మిధీ(Abū ʿĪsā Muammad ibn ʿĪsā ibn Sawrah ibn Shaddād al-Tirmidhī,). అరబ్ పండితుడు మరియు ఆరు ప్రసిద్ద హదీసు సంకలనాల సేకరణకర్త(ముహాదితిన్) లలో  అల్-తిర్మిదీ ఒకరు. మధ్య ఆసియాలోని గొప్ప ఆలోచనాపరులలో అల్-తిర్మిధి ఒకరు.

అల్-తిర్మిధీ 824లో ఉజ్బెకిస్తాన్‌లోని టెర్మెజ్‌లో జన్మించాడు. అల్-తిర్మిధీ యవ్వనం టెర్మెజ్‌లో గడిచింది, అక్కడ అల్-తిర్మిధీ తన ప్రాధమిక విద్యను పొందాడు. అల్-తిర్మిధీ చిన్నతనంలోనే అసాధారణమైన తెలివితేటలు,జ్ఞాపక  శక్తి సామర్థ్యాలను కలిగి ఉన్నాడు. అల్-తిర్మిధి హదీసులపై తీవ్ర ఆసక్తిని కనబరిచాడు మరియు తన జ్ఞానాన్ని నిరంతరం మెరుగుపరచుకోవడానికి అనేక తూర్పు దేశాలను సందర్శించాడు. అల్-తిర్మిధీ, ఇరాక్, ఇస్ఫహాన్, ఖురాసాన్, మక్కా మరియు మదీనాలలో చాలా సంవత్సరాలు నివసించాడు.

అల్-తిర్మిదీ ఖోరాసాన్, ఇరాక్ మరియు హెజాజ్‌లకు హదీసు సేకరణకుగాను  ప్రయాణించాడు. అల్-తిర్మిధీ తన అనేక సంవత్సరాల ప్రయాణంలో వివిధ గొప్ప పండితుల నుండి - ఖిరాత్ (పఠన శాస్త్రం), బయాన్ (వివరణ శాస్త్రం), ఫిఖ్, చరిత్ర అబ్యసించాడు.

అహ్మద్ ఇబ్న్ హన్‌బాల్, అల్-బుఖారీ మరియు అబూ దావూద్. అబూ దౌద్ అల్-సిజిస్తానీ, కుతైబా ఇబ్న్ సైద్, ఇషాక్ ఇబ్న్ మూసా, మహమూద్ ఇబ్న్ ఘైలాన్ వంటి ప్రసిద్ధ హదీసు పండితులతో కలిసి అల్-తిర్మిధీ అధ్యయనం చేశాడు.

అల్-తిర్మిధీ ఆ కాలంలో ప్రముఖ పండితులైన చాలా మంది విద్యార్థులకు బోధించారు. తన ప్రయాణాల నుండి తిరిగి వచ్చిన అల్-తిర్మిధీ ప్రధాన పండితుడిగా కీర్తిని పొందాడు. అల్-తిర్మిదీ 892 లో మరణించి టెర్మెజ్ లో ఖననం చేయబడినాడు

క్రీ.శ. తొమ్మిదవ శతాబ్దం హదీసు శాస్త్ర అభివృద్ధికి ఒక స్వర్ణ కాలం అని చెప్పాలి. ఆ సమయంలో జీవించిన మరియు పనిచేసిన అల్-బుఖారీ, ముస్లిం మరియు అబూ ఇసా తిర్మిదీ హదీసు సేకరించడం మరియు క్రమబద్ధీకరించడం కు తమ సహకారం అందించారు.  బుఖారీ మరియు ముస్లిం, తిర్మిధి ముస్లిం ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన పండితులు.

అల్-తిర్మిదీ రచనలు:

అల్-తిర్మిదీ పదికి పైగా రచనలు చేశాడు. అల్-తిర్మిదీ రచనలలో “అల్-జామి అల్-సాహిహ్” (జామి` అల్-తిర్మిది అని పిలుస్తారు) నిస్సందేహంగా ప్రధానమైనది.

“అల్-జామి అల్-సాహిహ్” కి "అల్-జామి అల్-సహీహ్" (విశ్వసనీయమైన సేకరణ), "అల్-జామీ అల్-కబీర్" (ది గ్రేట్ కలెక్షన్), "సహీహ్ అల్-తిర్మిది", "సునన్ అల్-తిర్మిది" వంటి ఇతర పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. “అల్-జామి అల్-సాహిహ్”. హదీస్ ఆరు సేకరణలలో  (కుతుబ్ అల్-సిత్తా - ఆరు ప్రధాన హదీసు సేకరణలు) ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది.

అల్-తిర్మిదీ, యొక్క హదీసు సేకరణ “అల్-జామీ అల్-సహిహ్”  ("ది సౌండ్ కలెక్షన్స్") వేదాంతపరమైన ప్రశ్నలకు, మతపరమైన ఆచారాలకు మరియు ప్రజల విశ్వాసం మరియు ఆచారాలకు సంబంధించిన అంశాలకు  సంభందించి చట్టపరమైన నిర్ణయానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఉపయోగించిన ప్రతి సంప్రదాయాన్ని కలిగి ఉంటుంది. హదీసుల ప్రసార గొలుసులోని లింక్‌లపై విమర్శనాత్మక వ్యాఖ్యలు (ఇస్నాడ్స్)

“అల్-జామీ అల్-సహిహ్” లో కనిపిస్తాయి. “అల్-జామి అస్-సాహిహ్” ఇస్లామిక్ ప్రపంచంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పుస్తకాలలో ఒకటి.

“అల్-జామి అల్ –సహీహ్”   పుస్తకానికి "సునన్" అని పేరు పెట్టడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, ఇందులో ఫిఖ్‌కు సంబంధించిన చాలా హదీసులు ఉన్నాయి. అదనంగా, క్రమశిక్షణ, నైతికత మరియు మంచి నడవడిక గురించి చాలా హదీసులు ఉన్నాయి మరియు ఈ స్థాయి హదీసులు ఏ రచయిత రచనలోనూ కనిపించలేదంటే అతిశయోక్తి కాదు.

నిర్మాణాత్మకంగా, "సునన్"  క్రింది అధ్యాయాలుగా విభజించబడింది:

1. శుద్దీకరణ 2. సలాత్ (ప్రార్థన)3. అల్-విత్ర్, 4. శుక్రవారం రోజు,

5. రెండు ఈద్‌లు,6. ప్రయాణం,7. జకాత్,8. ఉపవాసం,9. హజ్,

10. జనాయిజ్ (అంత్యక్రియలు) 11. వివాహం,12. పసివాడు13. విడాకులు మరియు లియాన్, అల్లాహ్ యొక్క దూత నుండి వచ్చిన  తీర్పులపై.

14. బ్లడ్ మనీ.15. చట్టపరమైన శిక్షలు (అల్-హుదూద్),16. వేట,

17. త్యాగాలు18. ప్రమాణాలు 19. సైనిక యాత్రలు 20. జిహాద్ యొక్క ధర్మాలు

21. జిహాద్,22. దుస్తులు,23. ఆహారం,24. పానీయాలు,25. ధర్మం మరియు బంధువులతో మంచి సంబంధాలు కొనసాగించడం,

26. ఔషధం,27. వారసత్వం,28. వాసయా (విల్లు మరియు నిబంధన),

29. వాలా మరియు బహుమతులు30. అల్-ఖాదర్,31. అల్-ఫితాన్,

32. కలలు,33. సాక్షులు,34. జుహ్ద్,35. తీర్పు రోజు వివరణ,

36. అర్-రిఖాక్,37. అల్-వారా,38. స్వర్గం యొక్క వివరణ,39. నరకాగ్ని యొక్క వివరణ,

40. విశ్వాసం,41. జ్ఞానం,42. అనుమతి కోరడం,43. మర్యాదలు,

44. ఉపమానాలు,45. ఖురాన్ యొక్క సద్గుణాలు,46. ​​పారాయణం,

47. తఫ్సీర్,48. ప్రార్థన.

"సునన్" వివిధ అంశాలను కవర్ చేసే అనేక అధ్యాయాలుగా విభజించబడింది. ప్రతి అధ్యాయం, అధ్యాయంలోని విషయాలను ప్రతిబింబించే అనేక హదీత్‌లను ఉదహరిస్తుంది. అదే విషయంపై ఇతర పండితుల అభిప్రాయాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.

అల్-తిర్మిధి హదీసులను సేకరించడానికి మరియు అధ్యయనం చేయడానికి ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు. అల్-తిర్మిధి అతను తన ప్రయాణాలలో లేదా మరెక్కడైనా తన ఉపాధ్యాయుల నుండి మరియు వ్యాఖ్యాతల నుండి విన్న హదీసులను వెంటనే వ్రాసాడు.

“అల్-జామి అల్ –సహీహ్” గ్రంధం  హదీసులో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అల్-తిర్మిదీ తన  కృషిని ప్రత్యేక అధ్యాయాలుగా విభజిస్తాడు మరియు సాధ్యమైనప్పుడల్లా, ప్రతి హదీసును ఉటంకిస్తూ ఉంటాడు. ప్రతి హదీసు తర్వాత, ఇది విశ్వసనీయత లేదా బలహీనత స్థాయిని నిర్దేశిస్తుంది.

హదీసు సేకరణ పద్దతిలో అబూ ఇసా తిర్మిదీ ప్రత్యేక శైలి. సేకరించిన హదీసులను 1. సహీహ్, 2. హసన్, 3. బలహీనమైనది, 4. గరీబ్  గా విభజించవచ్చు.తిర్మిదీ హదీసు వ్యాఖ్యాతలు, ప్రసార గొలుసు మరియు హదీసు యొక్క ఆధారాలపై వ్యాఖ్యానించాడు.

అనేక వేల హదీసుల సంకలనానికి కృషి, సహనం మరియు సంకల్పం అవసరము. అల్- తిర్మిదీ “అల్-జామి` అస్-సహీహ్ రాయడం ముగించినప్పుడు, దానిని హిజాజ్, ఇరాక్ మరియు ఖొరాసన్ పండితులకు చూపించాడు  మరియు వారు దానిని సంతోషంగా అంగీకరించారు.

హఫీజ్ ఇబ్న్ హజ్ర్ అల్-అస్కలానీ ప్రకారం, అల్-తిర్మిధి అరవై సంవత్సరాల వయస్సులో, “అల్-జామి అల్-సాహిహ్” వ్రాసాడు. “అల్-జామి అల్-సాహిహ్” యొక్క మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు ప్రపంచంలోని అనేక నగరాల్లో అలాగే ఉజ్బెకిస్తాన్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్‌లో, అబూ రేఖాన్ బిరునీ పేరు మీద ఓరియంటల్ స్టడీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో భద్రపరచబడ్డాయి.

అల్-తిర్మిధి ఇతర రచనలు:

కితాబ్ అల్-షామాయిల్ (మంచి గుణాల పుస్తకం”)లో, అల్-తిర్మిదీ ప్రవక్త(స) ముహమ్మద్ జీవితంపై ప్రత్యేకంగా వ్యాఖ్యానిస్తూ కొన్ని హదీసులను అందించాడు.

అల్-`ఇలాల్ అస్-సుఘ్రా, అజ్-జుహ్ద్, అల్-`ఇలాల్ అల్-కుబ్రా, అల్-అస్మా' వ అల్-కునా, కితాబ్ అల్-తారిఖ్‌లను కూడా అబూ ఇసా తిర్మిదీ రాశారు.

అల్-తిర్మిధి అరబిక్ వ్యాకరణంలో కూడా బాగా ప్రావీణ్యం కలిగి ఉన్నాడు, అరబిక్ కవిత్వాన్ని ప్రాథమిక వనరుగా గతంలో భద్రపరచడం వల్ల బాస్రా కంటే కూఫా పాఠశాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment