10 November 2022

మహిళా హదీసు పండితులు Women Scholars of Hadith

 

ఇస్లామిక్  చరిత్రలో స్త్రీలు పురుషులతో పాటు విద్యారంగం లో ముఖ్యమైన మరియు చురుకైన పాత్రను పోషించారు. హదీస్ శాస్త్ర రంగం లో  ఇస్లాం గొప్ప మహిళా విద్వాంసులను తయారు చేసింది.

 ఇస్లాం యొక్క ప్రారంభ రోజులలో, మహిళలు హదీసుల సంరక్షణ మరియు హదీసుల ప్రచారం లో  ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు మరియు పని శతాబ్దాలుగా కొనసాగింది. ముస్లిం చరిత్రలోని  ప్రతి కాలంలో, అనేక మంది ప్రముఖ మహిళా హదీథ్ పండితులు నివసించారు. వారి జీవిత చరిత్రలు మనకు అనేక  ఇస్లామిక్ నిఘంటువులలో కనిపిస్తాయి.

ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) యొక్క జీవితకాలంలో, చాలా మంది మహిళలు వారి సోదరీమణులు మరియు సోదరులకు హదీసులు అందించారు.

ప్రవక్త() మరణానంతరం, అనేకమంది స్త్రీ సహచరులు, ముఖ్యంగా ప్రవక్త()భార్యలు, జ్ఞానం యొక్క ముఖ్యమైన సంరక్షకులుగా పరిగణించబడ్డారు మరియు ఇతర సహచరులచే సూచనల కోసం సంప్రదించబడ్డారు. వారు ప్రవక్త() హదీసులను ఉల్లేఖిoచేవారు.

హఫ్సా, ఉమ్ హబీబా, మైమూనా, ఉమ్ సలామా, మరియు ఆయిషా పేర్లు హదీథ్లోని ప్రతి విద్యార్థికి సుపరిచితమే. ప్రత్యేకించి, 'ఐషాహదీథ్ సాహిత్యం యొక్క మొత్తం చరిత్రలో అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యక్తులలో ఒకరు. అత్యధిక సంఖ్యలో హదీథ్ యొక్క తొలి రిపోర్టర్లలో ఒకరిగా మాత్రమే కాకుండా, వ్యాఖ్యాతగా 'ఐషాకూడా ఉన్నారు.

ప్రవక్త() తరువాత వారసుల కాలంలో కూడా, మహిళలు హదీథ్ పండితులుగా ముఖ్యమైన స్థానాలను నిర్వహించారు.

ఇబ్న్ సిరిన్ కుమార్తె హఫ్సా, ఉమ్మ్ అద్-దర్దాది యంగర్ మరియు `అమ్రా బింట్ `అబ్దుర్-రహ్మాన్, కాలంలోని హదీథ్ యొక్క ముఖ్య మహిళా పండితులలో కొందరు మాత్రమే.

న్యాయమూర్తి అయిన ఇయాస్ ఇబ్న్ ముఆవియా,   హదీస్లో కాలంలోని అల్-హసన్ అల్-బస్రీ మరియు ఇబ్న్ సిరిన్ వంటి ఇతర హదీసు పండితులకన్నా  ఉమ్మ్ అద్-దర్దా'ను ఉన్నత సామర్థ్యం మరియు యోగ్యత కలిగిన పండితురాలుగా బావించారు. ఉమ్ దర్దా డమాస్కస్లోని  గొప్ప ఉమయ్యద్ మసీదులో మరియు జెరూసలేంలో బోధించారు. ఉమ్ దర్దా హదీసు తరగతికి ఇమామ్లు, న్యాయనిపుణులు మరియు హదీసు పండితులు హాజరుయ్యేవారు. ప్రముఖ ఖలీఫా మరియు  న్యాయనిపుణుడు అయిన అబ్దుల్ మాలిక్ బిన్ మార్వన్  ఉమ్ దర్దా నుండి హదీసు శిక్షణ పొందాడు. మహిళలు  తమను తాము గొప్ప పండితులుగా భావించే పురుషులకు బోధించడం వారు పొందిన గౌరవం మరియు స్థితిని సూచిస్తుంది

అమ్రా బిన్త్ అబ్దుర్ రెహ్మాన్, ప్రవక్త యొక్క సహచరుల తర్వాత వచ్చిన తరం మహిళా పండితురాలు, న్యాయనిపుణురాలు మరియు హదీసుల నిపుణురాలు.  క్రమపద్ధతిలో సవరించబడిన మొదటి హదీథ్ సంకలనాన్ని సంకలనం చేసిన ఘనత పొందిన ఇమామ్ జుహ్రీ ఇలా సిఫార్సు చేస్తారు: "అమ్రా వద్దకు కు వెళ్లండి, ఆమ్రా హదీసుల యొక్క ఖజానా.ఆయిషాకు సంబంధించిన సంప్రదాయాలపై అమ్రాను గొప్ప అధికారిణిగా పరిగణించారు. అమ్రా విద్యార్థులలో, మదీనా యొక్క ప్రసిద్ధ న్యాయమూర్తి అబూ బకర్ ఇబ్న్ హజ్మ్ ఒకరు. ఖలీఫా `ఉమర్ ఇబ్న్ `అబ్దుల్-`అజీజ్, అమ్రా కు తెలిసిన అన్ని సంప్రదాయాలను/హదీసులను వ్రాయమని ఆదేశించాడు.

ఫాతిమా అల్-జుజ్దానీ, ప్రస్తుత ఇరాన్లోని ఇస్ఫహాన్కు చెందిన గొప్ప పండితురాలు, గొప్ప హదీసు పుస్తకాలలో ఒకటైన తబరానీ యొక్క  “అల్-ముజామ్ అల్-కబీర్అద్యయనం చేసారు.  చదివారు. పుస్తకంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించిన తర్వాత, ఫాతిమా అల్-జుజ్దానీ దానిని చాలాసార్లు బోధించింది.

అల్లాద్దీన్ అల్-సమర్కండి కుమార్తె ఫాతిమా అల్-సమర్కండియా, హదీసులు మరియు ఇతర మత శాస్త్రాలలో గొప్ప నిపుణురాలు.

ఫాతిమా బింట్ ఇబ్రహీం బింత్ జౌహర్, సహిహ్ బుఖారీ పై యొక్క ప్రసిద్ధ ఉపాధ్యాయురాలు, ఫాతిమా బింట్ ఇబ్రహీం బింత్ జౌహర్ (హజ్) లో భాగం గా మదీనా వచ్చినప్పుడు ప్రవక్త మసీదులో బోధించమని హదీసు విద్యార్థులు ఆమెను అభ్యర్థించారు.

ఫాతిమా బిన్త్ ముంధీర్ తన కాలంలోని గొప్ప హదీసు పండితురాలుగా  గుర్తింపు పొందారు. బుఖారీ మరియు ముస్లిం రెండింటిలోనూ కనుగొనబడిన అత్యంత విశ్వసనీయ హదీసులు ఫాతిమా బిన్త్ ముంధీర్ నుండి సేకరించారు.

అబిదా అల్-మదనియాహ్, `అబ్దా బిన్త్ బిష్ర్, ఉమ్మ్ `ఉమర్ అత్-తఖాఫియా, జైనాబ్ `అలీ ఇబ్న్ `అబ్దుల్లా ఇబ్న్ `అబ్బాస్, నఫీసా బింట్ అల్-హసన్ ఇబ్న్ జియాద్, ఖదీజా ఉదామ్, ఖాదీజాహ్. అబ్దుర్-రహ్మాన్ మరియు అనేక ఇతర మహిళలు హదీసులపై బహిరంగ ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడంలో రాణించారు.

ముహమ్మద్ ఇబ్న్ యాజిద్ వద్ద బానిసగా జీవితాన్ని ప్రారంభించిన అబిదా, మదీనాలోని ఉపాధ్యాయుల వద్ద  పెద్ద సంఖ్యలో హదీసులు నేర్చుకున్నాడు. అబిదా,  హజ్కు వెళ్లే సమయంలో పవిత్ర నగరమైన జెరూసలేంను సందర్శించినప్పుడు స్పెయిన్కు చెందిన గొప్ప హదీత్ పండితుడు హబీబ్ దహ్హున్‌, అబిదా ను బానిసత్వం నుంచి విముక్తి చేసి వివాహం చేసుకున్నాడు మరియు అబిదా ను అండలూసియాకు తీసుకువచ్చాడు. అబిదా తన మదీనా ఉపాధ్యాయుల నుండి పొందిన  10,000 హదీసులను వివరించింది.

మహిళా పండితులకు (ఫాతిమా బిన్త్ కైస్) మతపరమైన తీర్పులు (ఫత్వాలు) ఇవ్వడానికి అనుమతి ఉంది. ఇది ప్రారంభ కాలం నుండి స్పష్టంగా ఉంది.

జైనబ్ బింట్ సులేమాన్ పుట్టుకతో యువరాణి. జైనబ్ తండ్రి అబ్బాసిద్ రాజవంశ స్థాపకుడైన అస్-సఫ్ఫా యొక్క బంధువు మరియు అల్-మన్సూర్ ఖలీఫాట్ కాలంలో బస్రా, ఒమన్ మరియు బహ్రెయిన్లకు గవర్నర్గా పనిచేశారు. జైనబ్, హదీస్, కాలంలోని హదీసుల యొక్క అత్యంత విశిష్ట మహిళా పండితులలో ఒకరిగా పేరు పొందింది మరియు జైనబ్ విద్యార్థులలో చాలా మంది ముఖ్యమైన పురుషులు కలరు.  

హదీసు సంకలనాలు:

హదీసులు   సంకలనం చేయబడిన కాలంలో ప్రవక్త సంప్రదాయాన్ని పెంపొందించడంలో పురుషులతో బాటు స్త్రీల భాగస్వామ్యం కొనసాగింది. అనాదిగా హదీథ్ యొక్క ముఖ్యమైన సంకలనకర్తలందరూ మహిళా ఉపాధ్యాయుల నుండి చాలా హదీసులు పొందారు. ప్రతి ప్రధాన సేకరణ కర్త చాలా మంది మహిళల పేర్లను ఆధారం గా పెర్కొన్నారు  మరియు రచనలు సంకలనం చేయబడినప్పుడు, మహిళా పండితులు స్వయంగా వాటిలో  ప్రావీణ్యం పొందారు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులకు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు.

ఫాతిమా బింట్ అబ్దుర్-రహ్మాన్ ను అస్-సుఫియా అని పిలుస్తారు. ఫాతిమా, సునన్ సంకలన కర్త అబూ దావుద్ మనవరాలు. అమత్ అల్-వాహిద్  ప్రముఖ న్యాయవాది అల్-ముహమిలీ కుమార్తె, ఉమ్ అల్-ఫత్ అమత్ అస్-సలామ్ న్యాయమూర్తి అబూ బకర్ అహ్మద్ కుమార్తె, జుమా బింట్ అహ్మద్ మరియు అనేక ఇతర మహిళలు నిర్వహించే హదీసు తరగతులకు ఎల్లప్పుడూ పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్ధులు హాజరవుతారు.

ఫాతిమా బింట్ అల్-హసన్ ఇబ్న్ `అలీ ఇబ్న్ అద్-దక్కాక్ అల్-ఖుషైరీ, తన భక్తి మరియు నగీషీ వ్రాతపై గల పాండిత్యం, హదీసుల పరిజ్ఞానం మరియు తేలిసిన ఇస్నాడ్ నాణ్యత (కథకుల గొలుసులుchains of narrators) కోసం కూడా గుర్తు ఉంచుకోదగినది.

కరీమా అల్-మర్వాజియా, అల్-బుఖారీ యొక్క సహీహ్పై ఉత్తమ అధికారిణిగా పరిగణించబడింది. ప్రముఖ పండితులలో ఒకరైన హెరాత్కు చెందిన అబూ దర్, అల్-బుఖారీ యొక్క సహీహ్పై కరీమా అధికారానికి  ప్రాముఖ్యతనిచ్చాడు, కరీమా వద్ద తప్పితే మరెవరి వద్ద సహిహ్ అల్-బుఖారీ చదవవద్దని  అబూ దర్ తన విద్యార్థులకు సలహా ఇచ్చాడు. కరీమా సహిహ్ బుకారీ ని  ప్రసారం చేయడంలో కేంద్ర బిందువుగా గుర్తించబడింది. కరీమా విద్యార్థులలో అల్-ఖతీబ్ అల్-బాగ్దాదీ మరియు అల్-హుమైది ప్రముఖులు.  

ఫాతిమా బింట్ ముహమ్మద్ మరియు సిట్ అల్-వుజారా బింట్ `ఉమర్,  సహిహ్ హదీత్ సంకలనాల పై సాధికారికత సాధించారు.

ఫాతీమా బింట్ ముహమ్మద్ హదీసు నిపుణుల నుండి ముస్నిదత్ అస్ఫహాన్ (అస్ఫహాన్ యొక్క గొప్ప హదీస్ పై అధికారం) అనే గర్వించదగిన బిరుదును అందుకుంది.

షాహదా ఒక ప్రసిద్ధ కాలిగ్రాఫర్ మరియు గొప్ప పేరున్న పండితురాలు. షాహదా ను "కాలిగ్రాఫర్, హదీసులపై గొప్ప అధికారం గల స్త్రీ " అని వర్ణించారు. షాహదా  గొప్ప విద్యావంతురాలు  మరియు అనేక మంది హదీత్ పండితుల వద్ద హదీసులను అభ్యసించినది. షాహదా 'అలీ ఇబ్న్ ముహమ్మద్ను వివాహం చేసుకుంది. 'అలీ ఇబ్న్ ముహమ్మద్ఖలీఫా అల్-ముక్తాది యొక్క సహచరుడు మరియు ఒక కళాశాల మరియు సూఫీ లాడ్జ్ను స్థాపించాడు. షాహదా హదీస్ రంగంలో తన ఖ్యాతిని పొందింది మరియు ఇస్నాడ్ నాణ్యతకు ప్రసిద్ది చెందింది. సహీహ్ అల్-బుఖారీ మరియు ఇతర హదీస్ సేకరణలపై షాహదా ఉపన్యాసాలకు పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు హాజరు అయ్యేవారు

అల్-బుఖారీపై అథారిటీగా కూడా పిలవబడే సిట్ అల్-వుజారా, ఇస్లామిక్ చట్టంపై మరియు గొప్ప ముస్నిదా (గొప్ప హదీథ్ అథారిటీ) అని పిలుస్తారు సిట్ అల్-వుజారా సాహిహ్ మరియు ఇతర రచనలపై డమాస్కస్ మరియు ఈజిప్ట్ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేవారు.

ఉమ్ అల్-ఖైర్ అమాటిల్-ఖాలిక్ (1408–1505CE) హిజాజ్ లో చివరి గొప్ప హదీత్ పండితురాలుగా పరిగణించబడ్డాడు.

జువైరియా బింట్ అహ్మద్, కాలంలోని గొప్ప కళాశాలల్లో బోధించిన అనేక  స్త్రీ, పురుష పండితుల వద్ద సంప్రదాయాలపై అనేక రకాల రచనలను అధ్యయనం చేసి, ఆపై ఇస్లామిక్ విభాగాలపై ప్రసిద్ధ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు.

ఆయేషా బింట్ అబ్దుల్ హాదీ, అల్-బుఖారీపై అధికారం పొందినది.ఆయేషా బింట్ అబ్దుల్ హాదీ డమాస్కస్లోని గ్రాండ్ మసీదులో ఇమామ్ బుఖారీ సంకలనాన్ని బోధించారు. ఆయేషా బింట్ అబ్దుల్ హాదీ డమాస్కస్లో వందకు పైగా పుస్తకాలు అధ్యయనం చేశారు.. ఆయేషా బింట్ అబ్దుల్-హదీ,  ఇబ్న్ హజర్ ఉపాధ్యాయులలో ఒకరిగా ఉన్నారు, ఆయేషా బింట్ అబ్దుల్-హదీ తన కాలంలోని అత్యుత్తమ సంప్రదాయవాదిగా పరిగణించబడ్డారు మరియు చాలా మంది విద్యార్థులకు హదీస్ నేర్పడానికి సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేశారు.

సిట్ అల్-`అరబ్,  సుప్రసిద్ధ సంప్రదాయవాది అయిన అల్-`ఇరాకీ యొక్క ఉపాద్యాయురాలు  మరియు ఆమె నుండి చాలా మంది హదీసు విద్యనేర్చుకొన్నారు.

డాకికా బింట్ ముర్షిద్ మరొక ప్రసిద్ధ మహిళా సంప్రదాయవాది మరియు ఆమె అనేక ఇతర మహిళల నుండి హదీసులను పొందారు.

మహిళా సంప్రదాయవాదుల గురించిన సమాచారం ముహమ్మద్ ఇబ్న్ `అబ్దుర్-రహ్మాన్ అస్-సఖావి (1427–1489), అద్-ధావ్ అల్-లామి Ad-Daw’ al-Lami ` అనే రచనలో ఇవ్వబడింది, ఇది ప్రముఖుల జీవిత చరిత్ర నిఘంటువు.

మరో మూలం అబ్దుల్-`అజీజ్ ఇబ్న్ ఉమర్ ఇబ్న్ ఫహద్ (1409–1466) యొక్క ముజామ్ అష్-షుయుఖ్ Mu`jam Ash-Shuyukh, లో సంకలనం చేయబడింది మరియు జీవితచరిత్రలకు అంకితం చేయబడింది. అబ్దుల్-`అజీజ్ ఇబ్న్ ఉమర్ 1,100 కంటే ఎక్కువ మంది ఉపాధ్యాయులు, వీరిలో 130 మంది మహిళా విద్వాంసులతో సహా దగ్గిర  చదువుకున్నాడు. మహిళా విద్వాంసులు  కొందరు వారి కాలంలోని అత్యంత ఖచ్చితమైన మరియు పండిత సంప్రదాయవాదులుగా ప్రశంసించబడ్డారు మరియు తరువాతి తరానికి చెందిన అనేక మంది గొప్ప పండితులకు శిక్షణ ఇచ్చారు.

ఉమ్ హనీ మర్యమ్ (1376-1466), చిన్నతనంలోనే ఖురాన్ను నేర్చుకుంది మరియు సమయంలో బోధించబడుతున్న అన్ని ఇస్లామిక్ శాస్త్రాలను -వేదాంతశాస్త్రం, చట్టం, చరిత్ర, మరియు వ్యాకరణం అబ్యసించినది. కైరో మరియు మక్కాలోని ఉత్తమ సంప్రదాయవాదులతో కలిసి హదీథ్లను అభ్యసించడానికి ఉమ్ హనీ మర్యమ్ ప్రయాణించారు. ఉమ్ హనీ మర్యమ్ కాలిగ్రఫీ, అరబిక్ భాష మరియు కవిత్వంలో పట్టు గలది. ఉమ్ హనీ మర్యమ్  13 సార్లు హజ్ చేసింది. ఉమ్ హనీ మర్యమ్ చాలా మంది పండితులకు ఇజాజాలు ఇచ్చింది. ఇబ్న్ ఫహద్ స్వయంగా ఉమ్ హనీ మర్యమ్ ఆధ్వర్యంలో హదీసులపై అధ్యయనం చేశాడు.

సిరియన్ బాయి ఖాతున్, అబూ బకర్ అల్-మిజ్జీ మరియు అనేకమంది ఇతర సంప్రదాయవాదులతో హదీసులను అధ్యయనం చేసిన తరువాత, పెద్ద సంఖ్యలో హదీత్ పండితుల ఇజాజాలను పొందిన తరువాత, పురుషులు మరియు మహిళలకు  సిరియా మరియు కైరోలో ఉపన్యాసాలు అందించారు. హదీసు బోధనలో బాయి ఖాతున్ ప్రత్యేక ఆనందాన్ని పొందింది.

ఇబ్నత్ అష్-షరైహీ అని పిలువబడే `ఐషా బింట్ ఇబ్రహీం (1358-1438), డమాస్కస్ మరియు కైరో (మరియు ఇతర ప్రాంతాలలో) హదీసులను అధ్యయనం చేశారు మరియు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు.

మక్కాకు చెందిన ఉమ్ అల్-ఖైర్ సైదా వివిధ నగరాల్లోని అనేక మంది సంప్రదాయవాదుల నుండి హదీథ్లలో బోధనను పొందారు. హదీసు పండితురాలుగా ఖ్యాతిని పొందారు.

హదీస్ పాండిత్యం లో మరియు సాధారణంగా ఇస్లామిక్ విభాగాలలో మహిళల ప్రమేయం 16 శతాబ్దం నుండి గణనీయంగా తగ్గింది అల్-`ఐదారుస్ యొక్కఅన్-నూర్ అస్-సఫిర్, అల్-ముహిబ్బి యొక్కఖులాసత్ అల్-అఖ్బర్మరియు ముహమ్మద్ ఇబ్న్ అబ్దుల్లా యొక్కఅస్-సుహుబ్ అల్-వబిలావంటి పుస్తకాలు కేవలం డజను మంది ప్రముఖ మహిళా సంప్రదాయవాదుల పేర్లను కలిగి ఉన్నాయి.

కానీ మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందిన కొందరు మహిళా సంప్రదాయవాదులు సున్నత్కు తమ సేవలను కొనసాగించారు.

అస్మా బింట్ కమల్ అద్-దిన్ గొప్ప హదీసు పండితురాలు, హదీసులపై ఉపన్యాసాలు ఇచ్చింది మరియు వివిధ ఇస్లామిక్ శాస్త్రాలలో మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చింది. అస్మా బింట్ కమల్ అడ్-దిన్ సుల్తాన్లు మరియు వారి అధికారులకు తరచుగా సిఫార్సులు చేసేది మరియు అవి ఎల్లప్పుడూ అంగీకరించారు.

ప్రముఖ న్యాయమూర్తి ముస్లిహ్ అద్-దిన్ను వివాహం చేసుకున్న ఐషా బింట్ ముహమ్మద్ అనేక మంది విద్యార్థులకు హదీసు సంప్రదాయాలను బోధించారు మరియు డమాస్కస్లోని సాలిహియా కళాశాలలో ప్రొఫెసర్గా నియమితులయ్యారు.

అలెప్పోకు చెందిన ఫాతిమా బింట్ యూసుఫ్ 1465–1519) తన కాలంలోని అద్భుతమైన పండితులలో ఒకరిగా పేరు పొందారు.

హదీసు పండితురాలు ఉమ్ అల్-ఖైర్ 1531 సంవత్సరంలో మక్కాలో ఒక యాత్రికుడికి ఇజాజాను మంజూరు చేసినది.

చివరి మహిళా సంప్రదాయవాది ఫాతిమా అల్-ఫుదైలియా, ఆమెనుఅష్-షేఖా అల్-ఫుదైలియాఅని కూడా పిలుస్తారు. ఫాతిమా అల్-ఫుదైలియా కాలిగ్రఫీ కళ మరియు వివిధ ఇస్లామిక్ శాస్త్రాలలో రాణించింది. ఫాతిమా అల్-ఫుదైలియా హదీథ్లపై ప్రత్యేక ఆసక్తిని కలిగి ఉంది, అంశంపై అనేక మంది పండితుల డిప్లొమాలను అందుకుంది మరియు ఒక ముఖ్యమైన సంప్రదాయవాదిగా ఖ్యాతిని పొందింది. ఫాతిమా అల్-ఫుదైలియా మక్కాలో స్థిరపడింది మరియు గొప్ప పబ్లిక్ లైబ్రరీని స్థాపించింది. మక్కా పవిత్ర నగరంలో ఫాతిమా అల్-ఫుదైలియా ఉపన్యాసాలకు అనేకమంది హాజరయ్యారు మరియు సర్టిఫికెట్లు అందుకున్నారు. వారిలో, షేక్ ఉమర్ అల్-హనాఫీ మరియు షేక్ ముహమ్మద్ సలీలను ప్రత్యేకంగా పేర్కొనవచ్చు. ఫాతిమా అల్-ఫుదైలియా 1831లో మరణించింది.

ముగింపు:

ఇస్లాంలోమహిళలు హదీసు విద్య లో విద్యార్థులు మరియు ఉపాధ్యాయులుగా రాణించారు. అల్-బుఖారీ హదీసు సంకలనం పై 1288లో డమాస్కస్లోని ఉమర్ మసీదు హదీసు ఆరు ఉపన్యాసాల కోర్సుకు అనేక మంది మహిళలు హాజరైనారు.  

1336లో ఇబ్న్ అస్-సైరాఫీ అలెప్పోలో 200 కంటే ఎక్కువ మంది మహిళా విద్యార్థులకు హదీసు కోర్స్ నిర్వహించారు.

ప్రసిద్ధ మహిళా సంప్రదాయవాది ఉమ్మ్ అబ్దుల్లా,  1433లో అల్-బుఖారీ హదీసు సంకలనం పై ఐదు ఉపన్యాసాల కోర్సును మహిళా-పురుష విద్యార్ధులకు  ఇచ్చారు.  

అల్-ఖతీబ్ అల్-బాగ్దాదీ యొక్కకితాబ్ అల్-కిఫాయామరియు వివిధ హదీసు సంకలనాలపై  నిమాహ్ బింట్ `అలీ, ఉమ్మ్ అహ్మద్ జైనాబ్ బింట్ అల్-మక్కీ మరియు ఇతర మహిళా సంప్రదాయవాదులు కొన్నిసార్లు మగ సంప్రదాయవాదులతో కలసి సంయుక్తంగా, `అజీజియా మదరసా మరియు దియాయా మదరసా వంటి ప్రధాన కళాశాలల్లో విద్యార్థులకు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు.No comments:

Post a Comment