11 November 2022

మిష్కాత్ అల్-మసాబిహ్ Mishkat al-Masabih-The Niche of Lamps

 

మిష్కాత్ అల్-మషాబిహ్ (దీపం/లాంతర్లు ఉంచు  గూడు)  అనేది ఖతీబ్ అల్-తబ్రీజీ సంకలనం చేసిన హదీసుల ఎంపిక. అల్-బఘావిచే “మసాబిహ్ అస్-సున్నా” (సున్నహ్ యొక్క దీపాలను వెలిగించడం) అనే హదీసుల మునుపటి సంకలనమును  అల్-తబ్రీజీ(?-1348) మెరుగుపరచి మరియు విస్తరించారు. అల్-తిబ్రీజీ, మిష్కాత్ అల్-మషాబిహ్ యొక్క  సంస్కరణను హదీథ్ శాస్త్రం గురించి పరిజ్ఞానం లేని వారికి కూడామరింత అందుబాటులోకి తెచ్చారు

 

“మిష్కత్ అల్-మసాబిహ్‌”లో ఆరు హదీసు సంకలనములు, ముస్నద్ అహ్మద్ మరియు అనేక ఇతర వాటి నుండి ఎంపిక చేయబడిన సుమారు 6,000 పైగా  హదీసులు ఉన్నాయి.

 

“మిష్కత్ అల్-మసాబిహ్‌” చాలా ఆసక్తికరమైన హదీసుల వర్గీకరణతో హదీసుల (5945) యొక్క ఉత్తమ సేకరణలలో ఒకటి. “మిష్కత్ అల్-మసాబిహ్” ఇస్లామిక్ విశ్వాసం, న్యాయశాస్త్రం (fiqh) మరియు ధర్మాలకు virtues సంబంధించిన దాదాపు అన్ని అంశాలను కవర్ చేసే హదీసుల యొక్క సమగ్ర ఎంపిక.

“మిష్కత్ అల్-మసాబిహ్‌29 అధ్యాయాలుగా విభజించబడి సున్నీ ఇస్లామిక్ పండితులచే అహదీత్ యొక్క ముఖ్యమైన సేకరణగా పరిగణించబడుతుంది.

మిష్కత్ అల్-మసాబిహ్” లో ఒక హదీసు యొక్క ఉదాహరణ క్రింది విధంగా ఉంది: " పొరుగువాడు ఆకలితో ఉన్నాడని తెలిసి తన ఆకలిని తీర్చుకొని నిండుగా పడుకునేవాడు  పరిపూర్ణ విశ్వాసి కాదు.

అత్-తిబ్రీజీ, ఇప్పటికే మషాబిహ్ అస్-సున్నత్‌లో ఉన్న హదీసులకు  1511 హాదీత్‌లను అదనంగా జోడించారు. అల్-బాఘవీ హదీసు వర్గీకరణలను అల్-తిబ్రీజీ తిరిగి వర్గీకరించాడు. అల్-తిబ్రీజీ “మసాబిహ్ అల్-సున్నా”కు మూడవ విభాగాన్ని కూడా జోడించాడు. మూడవ విభాగo అల్-తిబ్రీజీ అధ్యాయానికి సరిపోతుందని భావించిన కథనాలను కలిగి ఉంది మరియు మరింత వివరణను అందించింది. అల్-టిబ్రిజీ హాదీత్ అసలు మూలాన్ని పేర్కొన్నాడు. ఇది వచనాన్ని మరింత నమ్మదగినదిగా చేసింది.

 మిష్కత్ అల్-మసాబిహ్ Mishkat al-Masabih:

మిష్కత్ అల్-మసాబిహ్ ఇరవై-తొమ్మిది పుస్తకాలు (కుతుబ్)గా విభజించబడింది మరియు ప్రతి పుస్తకం అనేక అధ్యాయాలుగా (అబ్వాబ్(abwab).) విభజించబడింది. ఆ తర్వాత ప్రతి అధ్యాయం మూడు విభాగాలుగా విభజించబడింది (ఫస్ల్(fasl).). ఇది మొత్తం మూడు వందల ఇరవై ఏడు అధ్యాయాలను కలిగి ఉంది.

 మొదటి పుస్తకం కితాబ్ అల్-ఇమాన్ (ది బుక్ ఆఫ్ ఫెయిత్) అని పేరు పెట్టారు. ఈ బుక్ ఆఫ్ ఫెయిత్ పాపాలు (దునుబ్ dhunub), కపటి సంకేతాలు ('అలమత్ అల్-మునాఫిక్), సైతాన్ (అల్-షైతాన్), ముందస్తు నిర్ణయంపై నమ్మకం (అల్-ఖద్ర్), శిక్షకు రుజువు వంటి ఐదు అధ్యాయాలుగా విభజించబడింది. సమాధి (ఇత్బాత్ అల్-'అదాబ్ ఫి అల్-ఖబ్ర్), మరియు ఖురాన్ మరియు సున్నత్ బోధనలకు స్థిరత్వం.

 తహారా (పరిశుభ్రత), సలాహ్ (రోజువారీ ఐదు ప్రార్థనలు), జకాహ్ (తప్పనిసరి దాతృత్వం), సామ్ (పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో ఉపవాసం) మరియు హజ్ (వార్షిక తీర్థయాత్ర) గురించిన పుస్తకాలు తర్వాత వస్తాయి. వ్యాపార లావాదేవీలు, ట్రస్టీషిప్ మరియు ఉద్యోగ పరిస్థితులు మరియు సాధారణంగా ఇతర సంబంధిత చట్టపరమైన విషయాలతో వ్యవహరించే ఇతర పుస్తకాలు వీటిని అనుసరిస్తాయి.

 వివాహం, విడాకులు మరియు కుటుంబ పోషణకు సంబంధించిన పుస్తకాలు ఆ తర్వాత వస్తాయి మరియు మిగిలిన పుస్తకాలు ఆహారం, పానీయాలు, దుస్తులు, ప్రవర్తన, జిహాద్ మొదలైన విభిన్న అంశాలకు సంబంధించినవి.

ప్రతి పుస్తకానికి దానిలోని విషయాల స్వభావాన్ని సూచించే ప్రత్యేక శీర్షిక ఇవ్వబడింది. అధ్యాయాలలో పుస్తకాలలో కవర్ చేయబడిన విషయాల యొక్క అంశాలను సూచించే శీర్షికలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, శీర్షికలు లేని కొన్ని అధ్యాయాలు మాత్రమే ఉన్నాయి.

 

 

 

No comments:

Post a Comment