9 June 2021

దివ్య ఖురాన్ మరియు హదీసుల వెలుగులో అణచివేతలు Oppressions in the light of Holy Quran and Hadiths

 

అణచివేతను అరబిక్ లో జుల్మ్ Ẓulm అంటారు. దీని అర్ధం హింస లేదా అన్యాయం. విస్తృతార్ధం లో  అణచివేత అంటే ఒకరిని అన్యాయంగా శారీరకంగా, మానసికంగా, ఆర్థికంగా లేదా మరోరకంగా  హింసించడం.

చాలా కాలం పాటు, పాలస్తీనియన్లు ఇజ్రాయెల్ చేతిలో  అణచివేతను ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రతి రోజు, వేలాది అమాయక ప్రాణాలు పోతున్నాయి. అనేకులు నిర్దిష్ట కారణం లేకుండా చంపబడుతున్నారు. నిరంతరం రక్తం చిందించడం చూసి మానవత్వం ఏడుస్తోంది.

 

అణచివేత లేదా జుల్మ్  ఒక సామాజిక రుగ్మత మరియు పాలస్తీనాలో ఇది వికృతి ఆకృతిని తీసుకుంది. జాలిమ్ (అణచివేతదారులు) ఇతరులకు అన్యాయం చేయడం ద్వారా వారి పతనానికి మరియు విధ్వంసానికి పాల్పడటం తో అల్లాహ్ (SWT) జుల్మ్ చేయడాన్ని నిషేధిస్తాడు.

దివ్య ఖురాన్లో అణచివేత మరియు దాని శిక్ష Oppression and its punishment in the Holy Quran:

అల్లాహ్ (ఎస్.డబ్ల్యు.టి) ప్రతి జీవిత అంశాన్ని దివ్య ఖురాన్ లో వివరంగా వివరించాడు. అణచివేత ఖురాన్లో కూడా చాలా సార్లు ప్రస్తావించబడింది. సమాజం యొక్క అనాగరికతకు అణచివేత మూలకారణం

·       .అల్లాహ్ దివ్య ఖురాన్ లో ఇలా అన్నాడు: మానవులు చేజేతులా సంపాదించుకొన్న దాని ఫలితంగానే నెల పైన, నీటిలోనూ కల్లోలం చెలరేగింది. వారి కొన్ని చేష్టల (ఫలితం)ను వారికి చవి చూపటానికి, బహుశా వారు తమను సంస్కరించు కొంటారేమో అని. - (సూర అర్-రమ్, 41వ ఆయత్)

దివ్య ఖుర్ఆన్ యొక్క వివిధ ఆయతులలో అల్లాహ్ అన్యాయం మరియు దాని పర్యవసానాల గురించి మానవాళిని హెచ్చరిస్తాడు.

·       అల్లాహ్ ఇలా అంటాడు" అన్యాయం చేసే వారికి త్వరలోనే తెలిసిపోతుంది. వారు ఏ పర్యవసానానికి  గురి అవుతారో."-(సూర అష్-షుఆరా, 227 వ ఆయత్)

హదీసులలో అన్యాయం మరియు హాని యొక్క వ్యక్తీకరణ Opression and harm of injustice in Hadiths

 

ప్రజల హక్కులను కూల్చివేసి వారి శ్రేయస్సును తప్పుదారి పట్టించడం గొప్ప అన్యాయం. నిజమే, పాలస్తీనా ప్రజల పాలిటి  ఇది అన్యాయం. ఈ అన్యాయం పాలస్తీనా మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గందరగోళాన్ని సృష్టించింది, ఇది శాంతి మరియు సామరస్యాన్ని నిజంగా నాశనం చేసింది. పాలస్తీనాలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆయుధాల ద్వారా బాంబు దాడులు మరియు చంపబడుతున్నారు. ఇజ్రాయెల్ దేశం తన శక్తి ద్వారా అమాయక జీవితాలను దుర్వినియోగం చేస్తుందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

·       ప్రజలను హింసించే మరియు వారి హక్కులను హరించే వారి గురించి ప్రవక్త (స) ఇలా అన్నారు:"ఈ ప్రపంచంలో (నిజమైన కారణం లేకుండా)ప్రజలను హింసించేవారిని అల్లాహ్ శిక్షిస్తాడు.(ముస్లిం-హదీసు నo. 2613)

అన్యాయం భయంకరమైన పరిణామాలను తెస్తుంది మరియు అన్యాయమైన పనులను చేసేవానికి  పునరుత్థాన రోజున మాత్రమే తీర్పు ఇవ్వబడడు, కాని అల్లాహ్ (SWT) వారి తప్పులను ఈ ప్రపంచం నుండి తిరిగి ఇస్తాడు.

 

·       అల్లాహ్ యొక్క దూత (స) ఇలా అన్నారు అని అబూ బక్రా వివరించాడు:"అల్లాహ్ ప్రపంచంలో అత్యారి  పై శిక్షను వేగవంతం చేయటానికి - పరలోకంలో అతనికి నిల్వ ఉన్నదానితో పాటు - దౌర్జన్యం మరియు బంధుత్వ సంబంధాలను విడదీయడం కంటే. విలువైనది కాదు” తిర్మిధి హదీసు నo.2511

అణగారిన ప్రజల ప్రార్థనలు Prayers of the oppressed people

అణగారినవారి ప్రార్థనలు ఎప్పటికీ విఫలం కావు మరియు అవి నేరుగా సర్వశక్తిమంతుడికి చేరుకోనును..

·       అల్లాహ్ యొక్క దూత (స) ఇలా అన్నారు అని అబూ హురైరా వివరించాడు: "వారి ప్రార్థన తిరస్కరించబడని ముగ్గురు ఉన్నారు: ఉపవాసం ఉన్న వ్యక్తి ఉపవాసం విచ్ఛిన్నం చేసినప్పుడు, న్యాయమైన నాయకుడు మరియు అణచివేతకు గురైన వ్యక్తి యొక్క ప్రార్థన; అల్లాహ్ వాటిని  మేఘాల పైన పైకి లేపి స్వర్గ ద్వారాలను దానికి తెరుస్తాడు. మరియు ప్రభువు ఇలా అంటాడు: నా శక్తితో, కొంతకాలం తర్వాత అయినా నేను మీకు సహాయం చేస్తాను. (తిర్మిధి హదీసు నo.3598)

సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ మమ్మల్ని అణచివేతదారుల నుండి రక్షించుకుంటాడు, పాలస్తీనా దేశానికి సహాయం చేస్తాడు, తద్వారా వారు స్వేచ్ఛా గా జీవించగలరు. అణగారినవారి శాపం నుండి మన సృష్టికర్త మనలను రక్షిస్తాడు. అమీన్!

 

No comments:

Post a Comment