15 June 2021

దివ్య ఖురాన్లో మహిళలు Women in the Quran

  విశ్వాసులారా! మిమ్మల్లి  గురించి మీరు ఆలోచించు కొండి. మీరు గనుక సన్మార్గంలో ఉంటె, ఇతరులు మార్గబ్రస్టులైనప్పటికి మీకు ఎంతమాత్రం హాని కలగదు. మీరందరూ  అల్లాహ్ వైపునకే మరలి పోవలసి ఉటుంది.అప్పుడు అయన మీరు ఏమేమి చేస్తూ ఉండేవారో మీకు తెలుపుతాడు” -(దివ్య ఖుర్ఆన్ 5: 105)

 

దివ్య ఖుర్ఆన్ మానవాళికి నైతిక విలువలను ప్రతిపాదిస్తుంది, దివ్య ఖుర్ఆన్ మానవాళికి సార్వత్రిక నైతిక మార్గదర్శకత్వం ఇస్తుంది.

 

దివ్య ఖుర్ఆన్‌లో ఉదాహరించిన   మహిళలు మహిళా సమాజానికి రోల్ మోడల్‌ లాంటివారు. దివ్య ఖుర్ఆన్ లో సుమారు ఇరవై నాలుగు స్త్రీల ప్రస్తావన కలదు.  వారిలో కొందరి ప్రస్తావన అల్పం గా ఉంది. వారు సుమారు 18 మంది.  ఉదాహరణ: జకారియా భార్య ఎలిజబెత్,

·       జకారియా  ఇలా అన్నాడు, “ప్రభూ! నేనా ముసలివాణ్ణిఓ నా ప్రభూ! నేను చాలా వయస్సులో ఉన్నాను మరియు నా భార్య బంజరు అని నే, నా భార్యయేమో గొడ్రాలు. నాకు కొడుకు ఎలా కలుగు తాడు?” (దివ్య ఖుర్ఆన్ 3:40)

విస్తారం గా ప్రస్తావించబడిన వారు ఐదుగురు మహిళలు ఉన్నారు: వారు సమానత్వానికి ప్రతీక అయిన హవా '(ఈవ్), పెంపకంకు ఉదాహరణగా నిలిచిన ఉమ్-మూసా (మోషే తల్లి), తెలివైన బిక్లిస్ (షెబా రాణి) గొప్ప పుట్టుక గల హన్నా (అన్నే, మేరీ తల్లి) మరియు సుగుణం కు ప్రతిక అయిన మరియం (మేరీ). వారు ముస్లింలకు రోల్ మోడల్/నమూనాలుగా పనిచేస్తారు.

1.హవా ’–ఈవ్ (Hawaa’ –Eve):

·       మానవులారా! మీ ప్రభువుకు భయపడండి. ఆయన మిమ్మల్లి ఒకే ప్రాణి నుంచి పుట్టించాడు. అదే ప్రాణి నుండి దాని జతను సృష్టించాడు. ఇంకా ఆ జంట ద్వారా ఎంతో మంది పురుషులను, స్త్రీలను అవనిలో వ్యాపింపజేశాడు. ఏ దేవుని పేరు చెప్పుకొని మీరు పరస్పరం మీ మీ హక్కులను కోరుకొంటారో, ఆ దేవునికి భయపడండి. బంధుత్వ సంభందాలను తెంచటం మానుకోండి. అల్లాహ్ మిమ్మల్లి పరికిస్తున్నాడనే విషయాన్నీ తెలుసుకోండి.”-(దివ్య ఖుర్ఆన్ 4: 1)

 

ఇక్కడ, సమానత్వం యొక్క సందేశం స్పష్టంగా ఉంది. మొదటి సృష్టి స్త్రీ పురుషుడు కాదు, ఒక వ్యక్తి. అదనంగా, వ్యక్తి యొక్క సహచరుడులేదా జత తో సమానం. ప్రతి ఒక్కటి విత్తనాల మాదిరిగా సమానంగా భూములలో వ్యాప్తి చెందింది. గర్భం మరియు పుట్టుక ప్రక్రియను గౌరవించేటప్పుడు సృష్టిలో మహిళల పాత్ర బాగా గుర్తించబడింది. అల్లాహ్ ఆదాము మరియు ఇబ్లిస్‌లను సృష్టించిన తరువాత, ఈ సమానత్వ సందేశం మళ్ళీ వినబడుతుంది.

·       దివ్య ఖుర్ఆన్ ఇలా అంటుంది- “మళ్లి మేము ఆదంతో ఇలా అన్నాము: నీవూ, నీ భార్య ఇద్దరు కలసి స్వర్గం లో నివసించండి.ఇక్కడ మీరు మీకు ఇష్టమైన దానిని యదేచ్చగా తినండి. కాని ఈ చెట్టు దరిదాపులకు పోవద్దు. ఒక వేళ పోతే, మీరు అతిక్రమణదారులతో కలసి పోతారు. చివరకు సైతాను వారిద్దరిని ఆ చెట్టు వైపునకు ఆకర్షించి, మా ఆజ్ఞాపాలనం నుండి దూరం చేసాడు. వారిని తమ పూర్వపుస్థితి నుండి తొలగించి వదలివేసాడు.” (దివ్య ఖుర్ఆన్ 2: 35-36)

ఇక్కడ ఈవ్ పట్ల న్యూనత భావం అనగా ఆదమ్ యొక్క పక్కటెముక నుండి ఉత్పత్తి చేయబడినది లేదా సైతాన్ను అనుసరించడానికి ఆదమ్ను ప్రలోభపెట్టడం వంటిది లేదు. బదులుగా, ఆదమ్ మరియు ఈవ్ ఇద్దరూ దయగల స్థితిలో ఉన్నారు, కానీ ప్రలోభాలకు లోనయ్యారు  మరియు తోట నుండి పడిపోయారు.

2. ఉమ్-ముసా - మోషే ప్రవక్త యొక్క తల్లి (స)Umm-Musa –Mother of Prophet Moses (pbuh):

ముసా తల్లి,  ముసా  ప్రవక్త (స) కు  ఫారో ఆజ్ఞ చేత వధించబడే ప్రమాదం ఉందని తెలిసినప్పుడు అతన్ని రక్షించడానికి అల్లాహ్ ప్రేరణ పొందారు

·       మేము ముసా తల్లికి ఇలా సూచించాము, అతనికి పాలుపట్టు, అతని ప్రాణానికి ప్రమాదముందని నీకు అనిపిస్తే అప్పుడు అతనిని  నదిలో విడిచిపెట్టు, ఏమాత్రం భయపడకు, భాదపడకు, మేము అతనిని నీవద్దకే తిరిగి తీసుకు వస్తాము, అతనిని ప్రవక్తలలో ఒకడిగా చేస్తాము.” (దివ్య ఖుర్ఆన్ 28: 7)

అల్లాహ్ ముసా ను సురక్షితంగా తన వద్దకు తిరిగి ఇస్తాడని ఉమ్-ముసాను ఓదార్చాడు - ఆమె స్వభావాన్ని బలహీనం చేయలేదు.

·       అల్లాహ్ ఇలా అంటాడు: మేము నీ తల్లికి సూచన ఇచ్చిన సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకో. అది వహి ద్వారా మాత్రమే ఇవ్వబడే సూచన. అది ఏమిటంటే; ఈ బాలుణ్ణి పెట్టెలో పెట్టి, ఆ పెట్టను నదిలోకి వదిలి వెయ్యి. నది దానిని ఒడ్డున పడవేస్తుంది. నాకూ, ఈ బాలుడికి శత్రువు అయిన వాడు దానిని పట్టుకు వేళతాడు.” (దివ్య ఖుర్ఆన్ 20: 38-39)

ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగిన విషయం ఏమిటంటే, ఉమ్-ముసా వహి (లేదా అల్లాహ్ నుండి కమ్యూనికేషన్) అందుకుంటుంది, తద్వారా ఆమె ముహద్దాస్ (అల్లాహ్  తో  మాట్లాడే వ్యక్తి) గా మారుతుంది. పైన వివరించిన ఆయత్ సూచించినట్లుగా, స్త్రీలతో పాటు పురుషులు కూడా వహి గ్రహీతలు. ఉమ్-ముసా కు అల్లాహ్ మాటలపై నమ్మకం చాలా బలంగా ఉంది, ఆమె వాటి ప్రకారం ప్రవర్తించినది.

 

౩. బిక్లిస్-షీబా యొక్క రాణి  Biqlis –Queen of Sheeba:

దివ్య ఖుర్ఆన్ లో ధనవంతుడైన పాలకురాలు గా బిక్లిస్ వర్ణించబడినది.

·       "నేను అక్కడ ఒక స్త్రీని చూసాను. ఆమె ఆ జాతిని ఏలుతుంది. ఆమెకు అన్ని రకాల వస్తు సామాగ్రి ప్రసాదించబడినది. ఆమె సింహాసనము మహోజ్వలంగా ఉంది. నేను చూసాను. ఆమె, ఆమె జాతి వారు అల్లాహ్ కు బదులు సూర్యుడి ముందు సాష్టాంగ పడుతున్నారు. షైతాన్ వారి పనులను వారికి మహోహరమైనవిగా కనిపించేలా చేసాడు. వారిని రాజమార్గం పైకి పోకుండా నిరోధించాడు. అందువల్ల వారు ఈ రుజుమార్గాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. (దివ్య ఖుర్ఆన్ 27:23)

·       ఆమె అన్యమత ఆరాధకులను పాలించే అన్యమతస్థురాలు  కాబట్టి, సులేమాన్  ఆమెకు  అల్లాహ్‌ పట్ల  విధేయత చూపమని ఆహ్వానిస్తూ ఒక లేఖను పంపుతాడు (ఖుర్ఆన్ 27:28 లో).

·       సులేమాన్  లేఖ వచ్చిన తరువాత, ఆమె ఇలా పేర్కొంది:“ఆస్థాన సబ్యులారా! నా వైపునకు అతిముఖ్యమైన, గౌరవనీయమైన ఒక లేఖ పంపబడింది. ”(దివ్య ఖుర్ఆన్ 27:29)

·       ఆమె లేఖ యొక్క గొప్పతనాన్ని మరియు దైవ సందేశం యొక్క సత్యాన్ని గుర్తిస్తుంది. లేఖకు ప్రతిస్పందించడంలో, ఆమె చాలా వ్యూహాత్మక దౌత్యన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.. రక్తపాతం నివారించడానికి మరియు శాంతిని కాపాడటానికి ఆమె తన వజీర్లతో (ఖుర్ఆన్ 27:29 లో) సంప్రదిస్తున్నప్పుడు సులేమాన్ ప్రభువును ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి బహుమతి (ఖుర్ఆన్ 27:36 లో) పంపుతుంది.

బిక్లిస్ శాంతిని కొనసాగించడానికి పోరాడకూడదని ఉత్తమంగా నిర్ణయించుకుంటుంది. సంప్రదింపులు తరువాత, బిక్లిస్ లేఖలోని విషయాల ద్వారా ప్రభావితమై సులేమాన్ ను సందర్శించాలని నిర్ణయించుకుంది.. సులేమాన్ ఆమె సందర్శన విషయంను విని, ఆమెకు  ఒక పరీక్షను సిద్ధం చేస్తాడు.

·       సులేమాన్  ఇలా అన్నాడు: ఆమె సింహాసనాన్ని మార్చండి: ఆమె మార్గనిర్దేశం చేయబడిందా (సత్యానికి) లేదా మార్గదర్శకత్వం లేని వారిలో ఉందా చూద్దాం! ఆమె వచ్చినప్పుడు, ఆమెను అడిగారు, ' ఇదేనా  నీ సింహాసనం? 'ఆమె,' అవును.  అలాగే ఉంది; దీనిని గురించి మాకు ముందుగానే జ్ఞానం ఇవ్వబడింది, మరియు మేము అల్లాహ్ (ఇస్లాంలో) కు సమర్పించాము. ’”(దివ్య ఖుర్ఆన్ 27: 41-42)

బిక్లిస్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి, ఇస్లాంను అంగీకరించినట్లు సులేమాన్ కు తెలియజేస్తుంది. . ఆమె ఇస్లాం మరియు ఏకేశ్వర వాదాన్ని అంగీకరిస్తుంది,

4. హన్నా అన్నే, మేరీ తల్లి Hannah –Anne, Mother of Mary:

దివ్య ఖుర్ఆన్ లో, హన్నా సద్గుణ వంశస్తురాలు. (ఇమ్రాన్ కుటుంబం ) ఆమె గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు అల్లాహ్ పట్ల ఆమెకున్న అంకితభావంతో నొక్కి చెప్పబడింది

·       ఇమ్రాన్ స్త్రీ అల్లాహ్ ను ఇలా ప్రార్ధించినప్పుడు (అల్లాహ్ విన్నాడు). ప్రభూ! నా గర్భంలో ఉన్న శిశువును నేను నీకు సమర్పించుకొంటున్నాను. అది నీ సేవకు అంకితం. నా ఈ కానుకను స్వీకరించు. నీవు అన్ని వినేవాడవు. అన్ని తెలిసినవాడవు.”-(దివ్య ఖుర్ఆన్ 3:35)

పై ఆయతు మరియం (మేరీ, యేసు తల్లి) తో పాటు హన్నాకు కూడా ముఖ్యమైనది. ఆమె గర్భంలో ఉన్నదాన్ని అల్లాహ్ సేవకు అంకితం చేసినప్పుడు ఆమె ఒక కొడుకును ఆశించింది. బదులుగా, అల్లాహ్ ఆమెకు ఒక కుమార్తెను ఇస్తాడు.

·       ఆమెకు ఆడ శిశువు జన్మించినప్పుడు, ఆమె ఇలా విన్నవించుకొంటున్నది.” ప్రభూ! నాకు ఆడ శిశువు కలిగింది.-ఆమెకు ఏ శిశువు పుట్టిందో అల్లాహ్ కు బాగా తెలుసు.- బాలుడు, బాలిక వంటివాడు కాడు. సరే, నేను డానికి మర్యం అని పేరు పెట్టాను,శాపగ్రస్తుడైన షైతాన్ బారినుండి రక్షణ కొరకు నేను దానిని, దాని సంతానాన్ని నీకు అప్పగిస్తున్నాను”-(దివ్య ఖుర్ఆన్ 3:36)

ఇస్లామిక్ పూర్వ సంస్కృతిలో ఆడ శిశు హత్య సాధారణం అయినప్పటికీ, హన్నా ఒక అమ్మాయికి జన్మనిచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఆ సమయంలోని  యూదుల చట్టం స్త్రీలను దేవాలయానికి అంకితం చేయడాన్ని నిషేధించినప్పటికీ, మర్యమ్ సేవా జీవితాన్ని గడుపుతుంది అన్న  దేవుని వాగ్దానాన్ని హన్నా విశ్వసించినది.

5.మరియం మేరి ప్రవక్త యేసు తల్లి (స)Maryam –Mary, Mother of Prophet Jesus (pbuh):

పైన పేర్కొన్న స్త్రీలు నైతికత యొక్క ముఖ్యమైన నమూనాలు అయితే, మర్యమ్ దివ్య ఖుర్ఆన్ మరియు ఇస్లాంలో ఒక ప్రత్యేకమైన మరియు గౌరవనీయమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉంది, దివ్య ఖురాన్ లోని ఒక సూరా కు  ఆమె పేరు పెట్టబడింది మరియు అల్లాహ్ ఆమెను అందరు  మహిళలకన్నా ఉత్తమమైనదిగా  ఎన్నుకుంటాడు.

·       “దైవదూతలు వచ్చి మర్యం తో ఇలా అన్నారు:”మర్యమ్! అల్లాహ్ నిన్ను ఎన్నుకోన్నాడు. నీకు పరిశుద్దతను ప్రసాదించాడు. ప్రపంచ మహిళలoదరి పై నీకు ప్రాధ్యానము ఇచ్చి నిన్ను తన సేవ కొరకు ఎన్నుకోన్నాడు.” -(దివ్య ఖుర్ఆన్ 3:42)

మరియమ్‌కు ఖుర్ఆన్‌లో అనేక గౌరవప్రదమైన బిరుదులు ఇవ్వబడ్డాయి: ఆరోన్ సోదరి’ (ఖుర్ఆన్ 19:28 లో) మరియు భక్తులైన సేవకులలో ఒకరు’.

·       మర్యం తన మానాన్ని కాపాడుకొన్నారు.ఆ తరువాత మేము ఆమోలోకి ఆ తరుపునుండి ఆత్మను ఊదాము. ఆమె తన ప్రభవు సూక్తులను, అయన గ్రంధాలను ద్రువపరిచారు.ఆమె వినయవిధేయతలు గల వారిలో ఒకరు.” (దివ్య ఖుర్ఆన్ 66:12)

ఆరోన్‌తో ఆమెకు ఉన్న సంబంధం చాలా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే ఇది ఆమె గొప్ప వంశo  ఇమ్రాన్కుమార్తెగా సూచిస్తుంది. ఆమెకు  భక్తుడైన సేవకుడు లేదా ఖానితిన్ qanitin అని ముద్ర వేయడం ద్వారా, అల్లాహ్ మరియు అతని దూతల మాటలపై మరియంకు నిజమైన నమ్మకం ఉందని  తెలుస్తుంది. మర్యం గొప్పతనం ను ఖుర్ఆన్ 19:34 లో కూడా నొక్కిచెప్పారు, ఇక్కడ ప్రవక్త యేసు (స) ను మేరీ కుమారుడు అని పిలుస్తారు, వారి మగ పూర్వీకుల ద్వారా గుర్తించే ఇస్లామిక్ పూర్వ సంప్రదాయాన్ని ఉల్లంఘించారు. మరీ ముఖ్యంగా, జీవశాస్త్రం కంటే దైవిక ఆజ్ఞ  ద్వారా మరియమ్ గర్భంలో యేసు ప్రవక్త (స) సృష్టించబడ్డారనే విషయాన్ని ఇది నొక్కి చెబుతుంది.

·       మర్యమ్ “నాకు పుత్రుడు ఎలా పుడతాడు, నన్ను పురుషుడు ఎవడు తాకనైనా లేదు, నేను చెడునడత గల దానిని కాను” అని అన్నది. దైవ దూత ఇలా అన్నాడు” అలాగే జరుగుతుంది. నీ ప్రభువు, “అలా చేయటం నాకు చాలా సులబం. ఆ బాలుణ్ణి ప్రజల కొరకు ఒక సూచనగా, మా తరుపునుండి ఒక కారుణ్యంగా చేయాలనీ మేము ఈ పని చేస్తున్నాము. ఇది జరిగి తీరవలసిన విషయమే” అని సెలవిస్తున్నాడు.” (దివ్య ఖుర్ఆన్ 19: 20-21)

యేసు ప్రవక్త (స) దేవుని కుమారుడు కాదని పేర్కొనడంలో, ఖుర్ఆన్ మరియం యొక్క పవిత్రతను లేదా సుగుణాన్నిప్రశ్నించదు. ప్రసవ సమయంలో, మరియం మిక్కిలి నొప్పిని అనుభవిస్తుంది మరియు అల్లాహ్ ఆమెకు ఓదార్పునిస్తాడు.

·       దైవ దూత కాళ్ళ వైపునుండి ఆమెను పిలిచి ఇలా అన్నాడు,” భాధపడకు, నీ ప్రభువు నీకు దిగువ భాగం లో ఒక సెలయేరును సృజించాడు. నీవు ఈ చెట్టు మొదలు కొంచం ఊపు. నీపై స్వచ్చమైన తాజా ఖర్జూరపు పండ్లు రాల్తాయి.’”(దివ్య ఖుర్ఆన్ 19: 24-25)

ప్రసవ వేదన సమయంలో అల్లాహ్ మర్యమ్ కు  ఆహారం, పానీయం మరియు ఓదార్పునిస్తాడు. మరియం సురక్షితంగా ప్రవక్త యేసు (స) కు  జన్మ నిస్తుంది. మరియం వహి (లేదా అల్లాహ్ నుండి కమ్యూనికేషన్) పొందుతుంది తద్వారా ఆమె ముహద్దాలు (అల్లాహ్ మాట్లాడే వ్యక్తి) గా మారుతుంది. మరియం యొక్క సుగుణం/ధర్మం, ప్రభువు పట్ల భక్తి ఆమెను  మానవాళి అందరికీ ఒక ఉదాహరణగా రూపొందిస్తుంది..

 

 

No comments:

Post a Comment